Uchwała nr XIII/91/07 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/61/07 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim do zaciągnięcia zobowiązania w związku z zamiarem nabycia centrali telefonicznej w formie leasingu operacyjnego

Na podstawie art. 12 pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759, Dz. U. z 2007 r. nr 173, poz. 1218), Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim postanawia:

§ 1. W uchwale nr IX/61/07 Rady Powiatu w Bielksu Podlaskim z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim do zaciągnięcia zobowiązania w związku z zamiarem nabycia centrali telefonicznej w formie leasingu operacyjnego, dodaje się
§ 2. § 2a w brzmieniu:
„§ 2a. Potwierdzić ważność podpisania przez Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim dwóch weksli in blanco tytułem zabezpieczenia zobowiązań pieniężnych wobec BPH Leasing Spółka Akcyjna w Warszawie, wynikających z umowy leasingu nr 00/19668/07 z dnia 14.11.2007 r.”.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 14.11.2007 r.

 

Adam Miron Łęczycki
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Adam Miron Łęczycki Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wytworzenia: 2007-11-30

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2007-12-24

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2007-12-24

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2007-12-24