Uchwała nr I/02/06 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 2b i ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. nr 159, poz. 1517, z 2004 r. nr 25, poz. 219, nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1760, z 2005 r. nr 175, poz. 1457, z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 34, poz. 242, nr 146, poz. 1055, nr 159, poz. 1127), Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim uchwala co następuje:

§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie z dniem 27 listopda 2006 r. mandatu Radnego Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim Pana Eugeniusza Berezowca w okręgu wyborczym nr 1, wybranego z listy nr 6 KWW SLD + SDPL + PD + UP Lewica i Demokraci, wskutek wyboru na burmistrza.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zinaida Kuprianiuk-Daniluk
Przewodniczący Obrad, Radny Senior

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2007-01-08

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2007-01-08

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2007-01-08