Uchwała nr III/21/06 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 grudnia 2006 r.  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim na 2007 rok

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759) oraz § 44 ust. 2 i § 45 ust. 2 Statutu Powiatu Bielskiego ustalonego uchwałą nr III/12/98 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 1998 roku (Dz. Urz. Woj. Podl. nr 14, poz. 155, z 2000 r. nr 30, poz. 465, z 2001 r. nr 32, poz. 565, z 2002 r. nr 86, poz. 2158, z 2003 r. nr 91, poz. 1737, z 2004 r. nr 43, poz. 781, nr 101, poz. 1469) uchwala się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim na 2007 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Adam Miron Łęczycki
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim


Załącznik do uchwały nr III/21/06 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 grudnia 2006 r.

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim na 2007 rok

Luty
1. Analiza materiałów sesyjnych.
2. Zapoznanie się ze stanem bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie bielskim w 2006 roku.
3. Sprawy różne

Kwiecień
1. Analiza materiałów sesyjnych.
2. Sprawy różne.

Czerwiec
1. Analiza materiałów sesyjnych.
2. Sprawy różne.

Wrzesień
1. Analiza materiałów sesyjnych.
2. Informacja o ważniejszych osiągnięciach szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2006/2007 oraz przygotowania do roku szkolnego 2007/2008.
3. Problematyka uzależnień oraz kierunki i metody ich zwalczania w powiecie bielskim.
4. Opracowanie sprawozdania z działalności komisji za I półrocze 2007 roku.
5. Sprawy różne.

Listopad
1. Analiza materiałów sesyjnych.
2. Sprawy różne.

Grudzień
1. Opracowanie planu pracy Komisji na 2008 rok.
2. Analiza materiałów sesyjnych.
3. Sprawy różne.

 

Adam Miron Łęczycki
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2007-01-16

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2007-01-16

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2007-01-16