Uchwała nr I/04/06 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz 1759), Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim postanawia:

§ 1. Wybrać na wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim:
1) Panią Zinaidę Kuprianiuk-Daniluk,
2) Pana Bazylego Leszczyńskiego.

§ 2. Protokół komisji skrutacyjnej stanowi załącznik do uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Adam Miron Łęczycki
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2007-01-08

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2007-01-08

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2007-01-08