Uchwała nr XVII/102/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 marca 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany działek

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, oraz z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568,) Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIV/73/03 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany działek w § 1 sprostować oczywistą omyłkę pisarską w ten sposób, że w miejsce numeru 1481/2 wpisać numer 1484/2.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2004-10-25

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2004-10-25

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2004-10-25