Uchwała nr XIX/103/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Na podstawie art. 12 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568) oraz art. 136 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148, Dz. U. nr 45, poz. 391, Dz. U. nr 65, poz. 594, nr 166, poz. 1611, nr 189, poz. 1851, Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 177), po rozpatrzeniu sprawozdania rocznego Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu w Bielsku Podlaskim w 2003 roku uchwala się, co następuje:


§ 1. Udziela się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2003.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2004-10-25

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2006-03-17

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2004-10-25