Uchwała nr XX/107/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do podjęcia działań zmierzających do wykorzystania majątku Zespołu Szkół nr 2 im. Konstytucji 3 Maja w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego 17 na cele związane ze szkolnictwem wyższym

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568) uchwala się co następuje:

§ 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do podjęcia działań zmierzających do wykorzystania majątku Zespołu Szkół nr 2 im. Konstytucji 3 Maja w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego 17 na cele związane ze szkolnictwem wyższym.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2004-10-25

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2004-10-25

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2004-10-25