Uchwała nr XXI/121/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku dokonywania dopłat przy zamianie działek

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162 poz. 1568 oraz z 2004 r. nr 102, poz.1055) oraz art. 14 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. nr 46, poz. 543, z 2001 r. nr 129, poz. 1447, nr 154, poz. 1800, z 2002 r. nr 25, poz. 253, nr 74, poz. 676, nr 113, poz. 984, nr 126, poz. 1070, nr 130, poz. 1112 i nr 153, poz.1271, nr 200, poz. 1682, nr 240, poz. 2058, z 2003 r. nr 1, poz. 15, nr 80, poz. 717, 720 i 721, nr 96, poz. 874, nr 124, poz. 1152, nr 162, poz. 1568, nr 203, poz. 1966, nr 217, poz. 2124 oraz 2004 r. nr 6, poz. 39, nr 19, poz. 177, nr 91, poz. 870 i nr 92, poz. 880) Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na odstąpienie od dokonywania dopłat przy zamianie działek położonych przy skrzyżowaniu ulic Kościuszki, Sienkiewicza i Piłsudskiego w m. Brańsk tj. działki o numerze 1493/1 i powierzchni 0,0117 ha stanowiącej własność Powiatu Bielskiego, przeznaczonej pod projektowaną przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 681,
na działkę o numerze 1484/2 i powierzchni 0,0073 ha stanowiącą własność Województwa Podlaskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2004-10-25

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2004-10-25

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2004-10-25