Uchwała nr XXVI/148/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków powiatu nie wygasających z upływem roku budżetowego 2004

Na podstawie art. 130 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 15 poz. 148, Dz. U. nr 45 poz. 391, Dz. U. nr 65 poz. 594, nr 96 poz. 874, nr 166 poz. 1611, nr 189 poz. 1851, Dz. U. z 2004 r. nr 19 poz. 177, nr 93 poz. 890, nr 121 poz. 1264, nr 123 poz. 1291, nr 210 poz. 2135), uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się wydatki, które nie wygasają w 2004 roku z upływem roku budżetowego oraz ostateczne terminy ich dokonania:
1) Dział 600, rozdział 60014, wydatki majątkowe – 225.000 zł na zadanie droga nr 1601B ul. Mickiewicza od skrzyżowania z ul. Widowską do skrzyżowania z ul. Kleberga – termin dokonania wydatku określa się do dnia 31.08.2005 r.
2) Dział 600, rozdział 60014, wydatki majątkowe – 215.988 zł na zadanie droga nr 1691B odcinek Olszewo - Boćki – termin dokonania wydatku określa się do dnia 31.08.2005 r.
3) Dział 750, rozdział 75095, wydatki majątkowe – 125.822 zł na zadanie modernizacja i remont budynku SPZOZ w Bielsku Podlaskim przy ul. Kleszczelowskiej 1 – termin dokonania wydatku określa się do dnia 31.08.2005 r.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków nie wygasających w 2004 roku, określonych w § 1 uchwały:
1) Dział 600, rozdział 60014, § 6059 – 440.988 zł.
2) Dział 750, rozdział 75095, § 6050 – 125.988 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2005-01-10

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2005-01-10

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2005-01-10