Uchwała nr XV/86/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2004 r.

Na podstawie § 37 ust. 3 Statutu Powiatu Bielskiego ustalonego uchwałą nr III/12/98 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 1998 roku (Dz. Urz. Woj. Podl. nr 14, poz. 155), zmienionego uchwałą nr XXVIII/152/2000 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27 listopada 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. nr 30, poz. 465), uchwałą nr XXXVI/195/01 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 sierpnia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. nr 32, poz. 565), uchwałą nr II/08/02 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 12 grudnia 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. nr 86, poz. 2158) oraz uchwałą nr X/54/03 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27 sierpnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. nr 91, poz. 1737), w związku z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały nr XIII/70/03 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim na 2004 rok wprowadza się następującą zmianę:
Część: II kwartał otrzymuje brzmienie:
„– Bursa Szkolna w Bielsku Podlaskim:
1. Realizacja planu finansowego w 2004 rok.
2. Realizacja zaleceń pokontrolnych wynikających z przeprowadzonych kontroli w jednostce w 2003 i 2004 roku.
3. Organizacja jednostki (przepisy wewnątrzzakładowe, struktura zatrudnienia, itp.)
(czas trwania kontroli – 1 dzień).
 – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim:
1. Kontrola w zakresie gospodarki materiałowej i finansowej w 2003 roku.
2. Kontrola realizacji programu naprawczego w 2003 roku.
(czas trwania kontroli – 2 dni)”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2004-10-25

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2004-10-25

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2004-10-25