Uchwała nr XVI/88/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniająca uchwałę nr IX /49/03 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

Na podstawie art. 42 ust 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. nr 118, poz. 1112, nr 137, poz. 1304, nr 203, poz. 1966, nr 213, poz. 2081) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr IX/49/03 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, w § 3 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„7. Nauczyciele zajmujący stanowiska kierownicze mogą podejmować dodatkową pracę w uzasadnionych przypadkach za zgodą Zarządu Powiatu”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2004-10-25

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2004-10-25

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2004-10-25