Uchwała nr XVI/90/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27 lutego 2004 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIV/72/03 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie wydatków powiatu nie wygasających z upływem roku budżetowego 2003

Na podstawie art. 130 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych. (tj. Dz. U. 2003 r. nr 15, poz. 148, nr 45, poz. 391, nr 65, poz. 594, nr 96, poz. 874, nr 166, poz. 1611, nr 189, poz. 1851) uchwala się, co następuje:

§ 1. W § 1 pkt. 2 uchwały nr XIV/72/03 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie wydatków powiatu nie wygasających z upływem roku budżetowego 2003 w miejsce: „31.03.2004 r.”, wpisuje się: „30.06.2004 r.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2004-10-25

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2004-10-25

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2004-10-25