Uchwała nr XVII/91/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Powiatu na 2004 rok

Na podstawie § 13 Statutu Powiatu Bielskiego ustalonego uchwałą nr III/12/98 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 1998 roku (Dz. Urz. Woj. Podl. z 1999 r. nr 14, poz. 155, z 2000 r. nr 30, poz. 465, z 2001 r. nr 32, poz. 565, z 2002 r. nr 86, poz. 2158, z 2003 r. nr 91, poz. 1737) w związku z art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się zmiany w uchwale nr XIV/78/03 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Powiatu na 2004 rok, poprzez wprowadzenie następujących zmian w załączniku do uchwały: „Ramowy Plan Pracy Rady Powiatu w 2004 r.”:
1. W miesiącu marcu skreśla się pkt 2: „Zatwierdzenie planu oraz sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym”.
2. W miesiącu kwietniu dodaje się pkt 4: „Zatwierdzenie planu oraz sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2004-10-25

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2004-10-25

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2004-10-25