Uchwała Nr XXXII/181/05 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie opinii do projektu programu restrukturyzacyjnego SP ZOZ w Bielsku Podlaskim.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z  2001 r. Nr 142,  poz. 1592, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759) w związku z art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) uchwala się co następuje:

§ 1. Opiniuje się pozytywnie projekt programu restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim z  siedzibą w Bielsku Podlaskim ul. Kleszczelowska 1, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, przekazany przy wniosku zakładu z dnia 10 czerwca 2005 r.

§ 2. Opinia zawarta w § 1 zostaje wyrażona dla potrzeb Wojewody Podlaskiego w Białymstoku, jako organu restrukturyzacyjnego wydającego decyzję o warunkach restrukturyzacji na podstawie opinii o przedstawionym projekcie programu restrukturyzacyjnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Załączniki do treści

  • załączniki.xls (XLS, 191,5 KB)

    tabela nr1,2,11,12,13,14,bilanse,analiza,pionowa, wskazniki,zadłużenie

  • projekt.doc (DOC, 698 KB) Podgląd załącznika

    Projekt programu restrukturyzacyjnego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Miller

Wprowadzający: Rafał Miller

Data wprowadzenia: 2005-07-05

Modyfikujący: Rafał Miller

Data modyfikacji: 2005-07-05

Opublikował: Rafał Miller

Data publikacji: 2005-07-05