Uchwała nr XXXIII/187/05 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody restrukturyzacyjnej z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 78, poz. 684) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim ugody restrukturyzacji zobowiązań cywilnoprawnych znanych na dzień 31 grudnia 2004 r., stanowiącej załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2005-09-07

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2005-09-07

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2005-09-07