Uchwała nr XXXIV/191/05 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 września 2005 r. w sprawie podjęcia współpracy w ramach projektu „Wdrożenie Transnarodowego Centrum Jakości dla wypróbowania dobrych praktyk w ramach europejskiego systemu szkolenia zawodowego”

Na podstawie art. 12 pkt 9a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na podjęcie współpracy z Prowincją La Spezia, Włochy, w celu realizacji projektu pod nazwą ,,Wdrożenie Transnarodowego Centrum Jakości dla wypróbowania dobrych praktyk w ramach europejskiego systemu szkolenia zawodowego” w ramach Programu Leonardo da Vinci, pod warunkiem wybrania przedmiotowego projektu do realizacji.

§ 2. Całkowita wartość projektu, o którym mowa w § 1, wynosi 500 000,00 euro – z czego Powiat Bielski będzie beneficjentem 42 140,00 euro, przy całkowitym współfinansowaniu z Programu Leonardo da Vinci w wysokości 375 000,00 euro, zobowiązując się do wniesienia wkładu własnego w postaci środków własnych (wsparcie personelu i infrastrukturalne) o wartości 10 535,00 euro.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2005-10-07

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2005-10-07

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2005-10-07