Uchwała nr XXXVII/208/05 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie wydatków Powiatu Bielskiego niewygasających z upływem roku budżetowego 2005

Na podstawie art. 130 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 15 poz. 148, nr 45, poz. 391, nr 65, poz. 594, nr 96, poz. 874, nr 166, poz. 1611, nr 189, poz. 1851, Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 177, nr 93, poz. 890, nr 121, poz. 1264, nr 123 poz. 1291, nr 210 poz. 2135, nr 273 poz. 2703, z 2005 r. nr 14, poz. 114, nr 64, poz. 565, nr 180, poz. 1495), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków Powiatu Bielskiego niewygasających z upływem 2005 r., terminy ich dokonania oraz plan finansowy tych wydatków zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2006-01-13

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2006-01-13

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2006-01-13