Uchwała nr XXXVII/212/05 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim na 2006 rok

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759) oraz § 44 ust. 2 i § 45 ust. 2 Statutu Powiatu Bielskiego ustalonego uchwałą nr III/12/98 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 1998 roku (Dz. Urz. Woj. Podl. nr 14, poz. 155, z 2000 r. nr 30, poz. 465, z 2001 r. nr 32, poz. 565, z 2002 r. nr 86, poz. 2158, z 2003 r. nr 91, poz. 1737, z 2004 r. nr 43, poz. 781, nr 101, poz. 1469) uchwala się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim na 2006 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

 

Załącznik do uchwały nr XXXVII/212/05 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim na rok 2006

Styczeń
1. Zapoznanie się z informacją na temat aktualnego zatrudnienia w poszczególnych oddziałach szpitalnych SP ZOZ w Bielsku Podlaskim.
2. Sprawozdanie z działalności Komisji za II półrocze 2005 roku.
3. Analiza materiałów sesyjnych.
4. Wolne wnioski.

Luty
1. Zapoznanie się z informacją dyrektora SP ZOZ w Bielsku Podlaskim na temat wyników kontraktacji usług na 2006 rok.
2. Zapoznanie się z tematyką i wynikami rozpatrzenia skarg kierowanych do Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim w 2005 r.
3. Analiza materiałów sesyjnych.
4. Wolne wnioski.

Marzec
1. Analiza materiałów sesyjnych ze szczególnym uwzględnieniem informacji z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z zakresu opieki społecznej za 2005 rok.
2. Wolne wnioski.

Kwiecień
1. Analiza materiałów sesyjnych ze szczególnym uwzględnieniem informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim dotyczącej bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu Bielskiego w 2005 roku.
2. Wolne wnioski

Maj
1. Analiza materiałów sesyjnych ze szczególnym uwzględnieniem sprawozdania finansowego z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim za 2005 rok.
2. Wolne wnioski.

Czerwiec
1. Wizyta w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Bielsku Podlaskim.
2. Analiza materiałów sesyjnych.
3. Wolne wnioski.

Sierpień
1. Sprawozdanie z działalności Komisji za I półrocze 2006 roku.
2. Analiza materiałów sesyjnych.
3. Wolne wnioski.

Wrzesień
1. Zapoznanie się z wynikami działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim w I półroczu 2006 roku.
2. Analiza materiałów sesyjnych.
3. Wolne wnioski.

Październik
1. Wizyta w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku.
2. Analiza materiałów sesyjnych.
3. Wolne wnioski.

Listopad
1. Analiza materiałów sesyjnych.
2. Wolne wnioski.

Grudzień
1. Opracowanie planu pracy Komisji na 2007 rok.
2. Analiza materiałów sesyjnych.
3. Wolne wnioski.


Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2006-01-13

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2006-01-13

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2006-01-13