Uchwała nr XXXVII/213/05 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim na 2006 rok

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759) oraz § 44 ust. 2 i § 45 ust. 2 Statutu Powiatu Bielskiego ustalonego uchwałą nr III/12/98 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 1998 roku (Dz. Urz. Woj. Podl. nr 14, poz. 155, z 2000 r. nr 30, poz.465, z 2001 r. nr 32, poz. 565, z 2002 r. nr 86, poz. 2158, z 2003 r. nr 91, poz. 1737, z 2004 r. nr 43, poz. 781, nr 101, poz. 1469) uchwala się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim na 2006 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

 

Załącznik do uchwały nr XXXVII/213/05 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim na 2006 rok

Styczeń
1. Analiza materiałów sesyjnych.
2. Przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji w II półroczu 2005 r.
3. Sprawy różne

Luty
1. Analiza materiałów sesyjnych.
2. Sprawy różne

Marzec
1. Analiza materiałów sesyjnych.
2. Informacja dotycząca gospodarki wodnej, łowieckiej i wędkarskiej w powiecie bielskim.
3. Sprawy różne.

Kwiecień
1. Analiza materiałów sesyjnych.
2. Informacja ARiMR na temat wykorzystania środków unijnych w ramach wspólnej polityki rolnej do 2007 roku.
3. Sprawy różne.

Maj
1. Analiza materiałów sesyjnych.
2. Informacja o planowanych zadaniach powiatu w zakresie ochrony gruntów zdegradowanych.
3. Sprawy różne.

Czerwiec
1. Analiza materiałów sesyjnych.
2. Sprawy różne.

Sierpień
1. Analiza materiałów sesyjnych.
2. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za I półrocze 2006 roku.
3. Sprawy różne.
4. Posiedzenie wyjazdowe – wizytacja obory wolnostanowiskowej na 100 DPJ (dużych jednostek przeliczeniowych).

Wrzesień
1. Analiza materiałów sesyjnych.
2. Informacja dotycząca procesu wektoryzacji map ewidencyjnych w ramach projektu PHARE 2003 realizowanego przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Bielsku Podlaskim.
3. Sprawy różne.

Październik
1. Analiza materiałów sesyjnych.
2. Sprawy różne.

Listopad
1. Analiza materiałów sesyjnych.
2. Sprawy różne.

Grudzień
1. Analiza materiałów sesyjnych.
2. Opracowanie planu pracy Komisji na 2007 rok.
3. Sprawy różne.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2006-01-13

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2006-01-13

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2006-01-13