Dane do faktur od 1 stycznia 2017 r.

Na skutek centralizacji rozliczenia podatku VAT, zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. (C-276/14) oraz uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 października 2015 r. (sygn. I FPS 4/15), wszystkie jednostki powiatowe z dniem 1 stycznia 2017 r. stały się wraz z powiatem jednym scentralizowanym podatnikiem podatku VAT.
 
W związku z powyższym wystawiane od 1 stycznia 2017 r. faktury powinny zawierać oprócz pełnej nazwy, adresu i numeru NIP Powiatu Bielskiego (oznaczonego jako nabywca) również pełną nazwę i adres Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim (oznaczonego jako odbiorca), według poniższego wzoru:
 
Nabywca:
Powiat Bielski
ul. Mickiewicza 46
17-100 Bielsk Podlaski
NIP: 543-20-12-248
 
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
ul. Mickiewicza 46
17-100 Bielsk Podlaski

W przypadku braku możliwości w druku faktury dodania pola „Odbiorca” dopuszcza się wskazanie jednostki dokonującej zakupu (odbiorcy) w innym miejscu na fakturze, np. w uwagach.

Uwaga sprzedawcy! Zamówiony towar należy wysyłać na adres odbiorcy (a nie nabywcy)!

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2017-03-14

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2017-02-27