Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim w 2004 r.

Przeprowadzono 7 kontroli zewnętrznych, które dotyczyły:

1) działalności Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 4 oraz Powiatowej Komisji Poborowej nr 4 w Bielsku Podlaskim (2 kontrole) – Wojewódzka Komisja Lekarska w Białymstoku. Zaleceń brak;
2) sprawdzenia realizacji przez Starostę zadań w zakresie opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych, świadczenia pomocy w przygotowaniu wniosków o przyznanie rent i emerytur oraz analizy sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych, a także organizacji na terenie powiatu obchodów rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski, wynikających z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz o niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. nr 42, poz. 371 ze zm.) – Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku. Zaleceń brak;
3) badania poprawności i oceny działalności Starosty Bielskiego jako organu administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji w zakresie pozwolenia na użytkowanie (ewentualnego przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy w formie „milczącej zgody”) jednorodzinnego budynku mieszkalnego na nieruchomości przy ulicy Wrzosowej 11 w Bielsku Podlaskim – Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Białymstoku. Zalecenia – znak sprawy: Or.0911-4/04;
4) prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi i środkami pochodzącymi z UE w ramach programu SAPARD w okresie 02.07.2003 r. – 31.12.2003 r. – Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku. Zaleceń brak;
5) organizacji pracy i funkcjonowania Starostwa oraz organów powiatu bielskiego (w tym informacja wizualna i dostęp do informacji publicznej w Starostwie, obieg dokumentów w Starostwie, organizacja działalności organów powiatu, tj. Rady i Zarządu oraz komisji Rady, organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków obywateli, sposób i terminowość załatwiania spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej oraz sposób prowadzenia i przechowywania dokumentacji biurowej) – Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku. Uwagi i wnioski pokontrolne – znak sprawy: Or.0911-6/04;
6) realizacji postanowień umowy dofinansowania zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nr 15/Wyrównywanie/B/0-10/2003 z dnia 16.12.2003 r. – PFRON Oddział Podlaski w Białymstoku. Zaleceń brak.

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli jest dostępna w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim w pok. 411 (art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; Dz. U. z 2001 r. nr 112, poz. 1198 ze zm.).

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Komarzewska

Data wytworzenia: 2007-04-13

Wprowadzający: Dorota Komarzewska

Data wprowadzenia: 2007-04-13

Modyfikujący: Dorota Komarzewska

Data modyfikacji: 2019-01-21

Opublikował: Dorota Komarzewska

Data publikacji: 2007-04-13