Rejestry, ewidencje, archiwa

1. Ewidencja kierowców (dostępna w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 46, pok. pok. 316, 320)*.
2. Ewidencja pojazdów (dostępna w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 46, pok. pok. 318, 320)*.
3. Ewidencja wydanych licencji na transport drogowy rzeczy i osób (dostępna w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 46, pok. 311)*.
4. Ewidencja wydanych zaświadczeń na transport rzeczy na potrzeby własne (osób) (dostępna w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 46, pok. 311)*.
5. Ewidencja diagnostów (dostępna w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 46, pok. 305)*.
6. Ewidencja przewoźników (dostępna w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 46, pok. 305)*.
7. Ewidencja instruktorów (dostępna w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 46, pok. 305)*.
8. Ewidencja osób bez uprawnień (dostępna w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 46, pok. 316)*.
9. Ewidencja gruntów i budynków (dostępna w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 46, pok. pok. 209, 213, 215)**.
10. Rejestr stowarzyszeń działających na terenie powiatu (dostępny w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 17, pok. 103,  tel. 85 833 27 39)**.
11. Rejestr stowarzyszeń kultury fizycznej działających na terenie powiatu (dostępny w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 17, pok. 103,  tel. 85 833 27 39)**.
12. Wykaz podmiotów posiadających zezwolenia na przeprowadzenie zbiórek publicznych sporządzony na podstawie otrzymanych kserokopii decyzji stosownych władz (dostępny w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 17, pok. 101**).
13. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
14. Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę (dostępny w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim, ul. 11 Listopada 4).
15. Rejestr kart wędkarskich (dostępny w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim, ul. 11 Listopada 4).
16. Ewidencja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb (dostępny w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim, ul. 11 Listopada 4).
17. Rejestr poborowych, książka orzeczeń lekarskich (dostępna w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 46, pok. 010)**.
18. Rejestr cen i wartości nieruchomości (dostępny w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 46, pok. pok. 209, 213, 215)**.
19. Rejestr osnów geodezyjnych (dostępny w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 46, pok. 215)**.
20. Archiwum zakładowe.

* Udostępniane na podstawie art. 80c ustawy Prawo drogowe; tekst jednolity: Dz.U. z 2005 nr 108, poz. 908.
** Art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; Dz.U. z 2014 r., poz. 782.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wytworzenia: 2014-11-05

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2004-03-10

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2019-11-20

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2004-03-10