Wykaz podmiotów posiadających w 2011 r. pozwolenia na przeprowadzenie zbiórek publicznych, sporządzony na podstawie otrzymanych kserokopii decyzji stosownych władz

1) Fundacja Świętego Mikołaja z siedzibą w Piasecznie (05-500 Piaseczno, ul. Przesmyckiego 40) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 lipca 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-18/10, Or.5311.11.2011); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 maja 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-20/10, Or.5311.2.2011, Or.5311.11.2011), zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.2.2011), zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 maja 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.5.2011), zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 września 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.6.2011);

2) Fundacja „Dziewczynka z zapałkami” z siedzibą w Łodzi (90-715 Łódź, ul. Gdańska 29) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 stycznia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-5/10); decyzją Nr 82/2011 z dnia 15 kwietnia 2011 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odmówił wydania pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.14.2011);

3) Fundacja „Dr Clown” z siedzibą w Warszawie (02-610 Warszawa, ul. Goszczyńskiego 9) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 maja 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-9/10, Or.5012-13/10); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 czerwca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.3.2011);

4) Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej z siedzibą w Gdyni (81-472 Gdynia, ul. Legionów 126) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 sierpnia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-20/10);

5) Fundacja „Wspólna Droga” – United Way Polska z siedzibą w Warszawie (04-030 Warszawa, ul. Kinowa 19 lok. U-1) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 października 2010 r. do dnia 30 września 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-21/10);

6) Fundacja „Pierwsza Pomoc” z siedzibą w Krośnie (38-411 Krosno, ul. Batorego 11 lok. 38) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 września 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-21/10);

7) „Phenix” Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym z siedzibą w Łodzi (90-567 Łódź, ul. A. Struga 56 lok. 9B) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 czerwca 2010 r. do dnia 31 marca 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-9/10);

8) Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia z siedzibą we Wrocławiu (50-420 Wrocław, ul. Traugutta 112, bud. E) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 maja 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-11/10, Or.5012-13/10, Or.5311.8.2011); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 maja 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.3.2011);

9) Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat” z siedzibą w Łodzi (91-437 Łódź, ul. Kościelna 6) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 lipca 2010 r. do dnia 30 czerwca 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-12/10);

10) Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chorym i Niepełnosprawnym im. Henryka Jordana z siedzibą w Pionkach (26-670 Pionki, ul. Kolejowa 15a) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 września 2010 r. do dnia 31 sierpnia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-18/10);

11) Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Osobom Niepełnosprawnym z siedzibą w Kielcach (25-520 Kielce, ul. Targowa 18) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 października 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-21/10); decyzją Nr 313/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z urzędu cofnął Stowarzyszeniu pozwolenie na prowadzenie zbiórki publicznej (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.3.2011);

12) Fundacja „Gajusz” z siedzibą w Łodzi (90-406 Łódź, ul. Piotrkowska 17) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 listopada 2010 r. do dnia 31 października 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-22/10); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 15 listopada 2010 r. do dnia 14 listopada 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-23/10);

13) Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce” z siedzibą w Warszawie (02-670 Warszawa, ul. Puławska 232) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 listopada 2010 r. do dnia 31 października 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-21/10);

14) Fundacja „Happy Kids” z siedzibą w Łodzi (94-250 Łodź, ul. Żniwna 10/14) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 maja 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-12/10); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 maja 2012 (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.3.2011);

15) Stowarzyszenie Polska Pomoc Społeczno-Charytatywna „PATRONAT” z siedzibą w Częstochowie (42-200 Częstochowa, ul. Oskara Lange 5 lok. 14) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 kwietnia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-9/10); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 lipca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.4.2011);

16) Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” z siedzibą w Warszawie (01-685 Warszawa, ul. Łomiańska 5) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 25 stycznia 2010 r. do dnia 25 stycznia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-4/10); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 15 grudnia 2010 r. do dnia 15 lutego 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.2.2011); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 26 stycznia 2011 r. do dnia 26 stycznia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.8.2011);

17) Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chorym na Schorzenia Dróg Żółciowych i Wątroby „Liver” z siedzibą w Krakowie (30-611 Kraków, ul. Stojałowskiego 39/21) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 maja 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-9/10); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 czerwca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy OS.5311.3.2011);

18) Stowarzyszenie „Serduszko dla Dzieci” z siedzibą w Warszawie (03-426 Warszawa, ul. Stalowa 18 lok. 25) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 maja 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-9/10);

19) Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom Po Poległych Policjantach z siedzibą w Warszawie (02-514 Warszawa, ul. Puławska 148/150) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 sierpnia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-18/10);

20) Fundacja Radia Zet z siedzibą w Warszawie (00-503 Warszawa, ul. Żurawia 8) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 sierpnia 2010 r. do dnia 31 lipca 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-13/10, Or.5012-18/10, Or.5012-19/10, Or.5311.3.2011);

21) Fundacja „Gwiazda Nadziei” z siedzibą w Katowicach (40-097 Katowice, ul. 3 Maja 36) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 października 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-22/10); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 20 listopada 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.3.2011);

22) Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku (80-208 Gdańsk, ul. Chodowieckiego 10) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 października 2010 r. do dnia 30 września 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-20/10, Or.5012-21/10, Or.5311.2.2011), zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 października 2011 r. do dnia 30 września 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.6.2011);

23) Fundacja Dla Dzieci „Dar Serca” z siedzibą w Bielsko-Białej (ul. Powstańców Śląskich 6, 43-300 Bielsko-Biała) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-23/10);

24) Fundacja Okaż Serce Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym z siedzibą w Łodzi (ul. Wólczańska 225, 93-005 Łódź) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 sierpnia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-18/10);

25) Stowarzyszenie Budowy Pomnika Prawosławnym Mieszkańcom Białostocczyzny Zabitym, Zamordowanym, Zaginionym i Zamęczonym w latach 1939-1956 z siedzibą w Białymstoku (ul. Warszawska 11, 15-062 Białystok) – zbiórka publiczna na terenie województwa podlaskiego od dnia 23 lutego 2009 r. przez okres 2 lat, nie dłużej niż do dnia 28 lutego 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-2/09);

26) Fundacja „Dziecięcy Uśmiech do Świata” z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300 Bielsko-Biała, ul. Komorowicka 23) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 marca 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-8/10), zbiórka publiczna na terenie Rzeczpospolitej do dnia 30 kwietnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy OS.53.2.2011);

27) Fundacja „Przeciwko Leukemii” im. Agaty Mróz-Olszewskiej z siedzibą w Warszawie (01-496 Warszawa, ul. Morcinka 5 lok. 19) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 lipca 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-16/10);

28) Chrześcijańska Służba Charytatywna z siedzibą w Warszawie (00-366 Warszawa, ul. Foksal 8) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 10 stycznia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-5/10); sześć zbiórek publicznych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 10 września 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-23/10);

29) Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach (25-361 Kielce, ul. Szymanowskiego 3/58) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 12 października 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-22/10);

30) Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza z siedzibą w Zakopanem (34-500 Zakopane, os. Harenda 12a) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 września 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-20/10);

31) Międzynarodowe Centrum Spotkań i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja „Miki Centrum” z siedzibą w Gdańsku (80-308 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 73 lok. 19) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 czerwca 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-12/10);

32) Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals” z siedzibą w Gdyni (81-391 Gdynia, ul. Świętojańska 41/16) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 20 maja 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-13/10), zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 sierpnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.6.2011);

33) Fundacja Splotu Ramiennego z siedzibą w Dziekanowie Leśnym (05-092 Łomianki, Dziekanów Leśny, ul. M. Konopnickiej 1/189) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 lipca 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-17/10);

34) Fundacja dla Ratowania Zwierząt Bezdomnych „Emir” z siedzibą w miejscowości Oddział (Oddział, ul. Słoneczna 4, 96-321 Żabia Wola) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 sierpnia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-19/10);

35) Stowarzyszenie „Pamięć i Nadzieja” z siedzibą w Chełmie (22-100 Chełm, Pl. Niepodległości 1 lok. 77) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 10 lipca 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-22/10);

36) Fundacja Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego z siedzibą we Wrocławiu (50-140 Wrocław, Pl. Biskupa Nankiera 17) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 lipca 2010 r. do dnia 15 czerwca 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-13/10, Or.5012-20/10, Or.5311.6.2011);

37) Główny Społeczny Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” z siedzibą przy Polskim Radio Lublin SA i Telewizji Polskiej SA Oddział w Lublinie (20-030 Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 23 listopada 2010 r. do dnia 31 stycznia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-22/10);

38) Fundacja Rozwoju Kapitału Społecznego z siedzibą w Warszawie (03-738 Warszawa, ul. Kijowska 1) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 4 października 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-22/10);

39) Fundacja dla Somalii z siedzibą w Warszawie (00-780 Warszawa, ul. Ludowa 1/7 lok. 46) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 września 2010 r. do dnia 31 sierpnia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-19/10), zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 sierpnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.6.2011);

40) Stowarzyszenie Wiosna z siedzibą w Krakowie (31-580 Kraków, ul. Stanisławy Wysockiej 2c lok. 9) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 kwietnia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-10/10, Or.5012-23/10, Or.5311.6.2011);

41) Fundacja „Daj mi czas” z siedzibą w Warszawie (02-495 Warszawa, ul. Bohaterów Warszawy 1) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 1 stycznia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-3/10);

42) Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej z siedzibą w Warszawie (02-536 Warszawa, ul. Narbutta 27 lok. 1) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 stycznia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-3/10); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 lutego 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.11.2011);

43) Fundacja „Podaruj Serce Innym” z siedzibą w Łodzi (91-087 Łódź, ul. Wapienna 15) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-23/10);

44) Fundacja „Adventist Development and Relief Agency Polska” (ADRA Polska) z siedzibą w Warszawie (00-366 Warszawa, ul. Foksal 8) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 marca 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-8/10, Or.5012-9/10, Or.5311.3.2011); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 10 września 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.6.2011);

45) Fundacja Kocia Dolina z siedzibą w Toruniu (87-100 Toruń, ul. Brzechwy 50) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 12 lutego 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-5/10); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 18 lutego 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.11.2011);

46) Fundacja „Kwiaty Polskie” z siedzibą w Gdańsku (80-435 Gdańsk, ul. Biała 11a) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 28 lutego 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-7/10); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 28 lutego 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.14.2011);

47) Stowarzyszenie Sursum Corda z siedzibą w Nowym Sączu (33-300 Nowy Sącz, ul. Lwowska 11) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 14 lutego 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-7/10, Or.5311.13.2011); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 marca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.13.2011);

48) Stowarzyszenie im. Płk. Ryszarda Kuklińskiego z siedzibą w Krakowie (31-579 Kraków, ul. Narciarska 2 „H” lok. 1) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 marca 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-7/10);

49) Caritas Diecezji Łomżyńskiej z siedzibą w Łomży (18-400 Łomża, ul. Rybaki 1) – zbiórka publiczna na terenie województw: mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego od dnia 19 marca 2010 r. do dnia 19 marca 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-7/10); zbiórka publiczna na terenie województwa mazowieckiego i podlaskiego od dnia 1 kwietnia 2011 r. do dnia 1 kwietnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.11.2011);

50) Fundacja Era Parowozów z siedzibą w Warszawie (02-021 Warszawa, ul. Grójecka 17) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia 15 marca 2010 r. do dnia 10 lutego 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-7/10, Or.5311.8.2011);

51) Fundacja „Przyjaciele dla Zwierząt” z siedzibą w Katowicach (40-018 Katowice, ul. Graniczna 57 lok. 25) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 15 marca 2010 r. do dnia 15 marca 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-7/10);

52) Stowarzyszenie „Oliwskie Słoneczko” z siedzibą w Gdańsku (80-308 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 73) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 28 lutego 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-7/10);

53) Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. „Małego Księcia” z siedzibą w Lublinie (20-828 Lublin, ul. Lędzian 49) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 marca 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-7/10);

54) Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom z siedzibą w Warszawie (03-329 Warszawa, ul. Balkonowa 3 lok. 36) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 marca 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-8/10), zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 sierpnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.6.2011);

55) Fundacja „Zdrowie – Trzeźwość” Oddział w Czarnym Borze (58-379 Czarny Bór, ul. Parkowa 8) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 marca 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-8/10);

56) Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” z siedzibą w Stawnicy (77-400 Złotów, Stawnica 33) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 kwietnia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-8/10, Or.5311.11.2011);

57) Fundacja „Poza Schematem” – Organizacja Promująca Ekokluby z siedzibą w Łodzi (91-415 Łódź, Pl. Wolności 2) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 kwietnia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-8/10);

58) „Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl” z siedzibą w Ząbkach (05-091 Ząbki, ul. Wilcza 8) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 marca 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-9/10); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 marca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.14.2011);

59) Muzeum Narodowe w Warszawie (00-495 Warszawa, Al. Jerozolimskie 3) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 15 maja 2010 r. do dnia 15 maja 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-9/10, Or.5311.3.2011);

60) Fundacja „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” z siedzibą we Wrocławiu (50-368 Wrocław, ul. Bujwida 42) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 25 października 2010 r. do dnia 24 października 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-22/10, Or.5311.6.2011, Or.5311.14.2011), zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 25 października 2011 r. do dnia 24 października 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.6.2011);

61) Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce z siedzibą w Warszawie (00-590 Warszawa, ul. Marszałkowska 6/6) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 25 kwietnia 2010 r. do dnia 25 kwietnia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-9/10); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 października 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-23/10);

62) Fundacja Przyjaciółka z siedzibą w Warszawie (00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 20 kwietnia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-10/10, Or.5012-16/10, Or.5012-18/10);

63) Fundacja „Niesiemy Nadzieję” z siedzibą w Poznaniu (61-514 Poznań, ul. Traugutta 34) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 kwietnia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-10/10), zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 kwietnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy OS.5311.2.2011);

64) Społeczny Komitet Pomocy – Spółdzielcy Powodzianom z siedzibą w Warszawie (00-013 Warszawa, ul. Jasna 1) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 czerwca 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-11/10);

65) Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Dzieci Cierpiących na Skutek Inwazyjnych Chorób Bakteryjnych „Parasol dla Życia” z siedzibą w Krakowie (31-989 Kraków, ul. Ubeliny 3c) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 czerwca 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-12/10);

66) Fundacja „Krąg Przyjaciół Dziecka” im. św. Józefa Kalasancjusza z siedzibą w Warszawie (00-704 Warszawa, ul. Gwintowa 3) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 maja 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-12/10);

67) Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” z siedzibą w Krakowie (30-198 Kraków, ul. Stefana Myczkowskiego 4) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 11 czerwca 2010 r. do dnia 30 maja 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-12/10, Or.5311.3.2011);

68) Fundacja Albatros z siedzibą w Bukwałdzie (11-001 Dywity, Bukwałd 45 A) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 lipca 2010 r. do dnia 30 czerwca 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-12/10);

69) Fundacja „Dziecięcy Kolorowy Świat Marzeń” z siedzibą w Tychach (43-100 Tychy, ul. Fabryczna 11) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 maja 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-12/10);

70) Krajowa Rada Izb Rolniczych w Warszawie (00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 czerwca 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-12/10);

71) Stowarzyszenie Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu z siedzibą w Krakowie (30-323 Kraków, ul. Tyniecka 39) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 czerwca 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-13/10);

72) Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej „Wolni od Uzależnień” z siedzibą w Zaleszanach (37-415 Zaleszany, Kotowa Wola 1) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 18 maja 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-13/10);

73) Związek Młodzieży Białoruskiej z siedzibą w Białymstoku (15-427 Białystok, ul. Lipowa 4 lok. 221) – zbiórka publiczna na terenie województwa podlaskiego od dnia 14 lipca 2010 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-14/10);

74) Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Odpowiedzialni” z siedzibą w Warszawie (02-784 Warszawa, ul. Dembowskiego 7 lok. 49) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 maja 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-15/10);

75) Fundacja Dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica z siedzibą w Krakowie (30-059 Kraków, ul. Al. Mickiewicza 30) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 28 lutego 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-15/10);
76) Fundacja Agapeanimali z siedzibą w Poznaniu (60-766 Poznań, ul. Matejki 3/12) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 lipca 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-16/10);

77) Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt z siedzibą w Rzeszowie (35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 24/62) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 sierpnia 2010 r. do dnia 31 lipca 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-16/10); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 sierpnia 2011 r. do dnia 31 lipca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.4.2011);

78) Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach (33-331 Stróże 413) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 sierpnia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-18/10);

79) Fundacja Pomocy Osobom z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu oraz Ich Rodzinom „Silentio” z siedzibą w Warszawie (02-886 Warszawa, ul. Jagielska 57B) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 25 sierpnia 2010 r. do dnia 24 sierpnia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-18/10);

80) Stowarzyszenie „Aktywne Życie” z siedzibą w Katowicach (40-739 Katowice, ul. Bronisławy 30/1) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 sierpnia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-18/10);

81) Fundacja dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi „Krwinka” z siedzibą w Łodzi (90-273 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 9) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 sierpnia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-19/10);

82) Fundacja Międzynarodowy Ruch na rzecz Zwierząt Viva! z siedzibą w Warszawie (00-367 Warszawa, ul. Kopernika 6 lok. 8) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 lipca 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-20/10);

83) Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Nowa Nadzieja” z siedzibą w Kaliszu (62-800 Kalisz, ul. Robotnicza 4-6/19) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 września 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-20/10); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 listopada 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-23/10);

84) Fundacja Faktu „Od serca” z siedzibą w Warszawie (02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 52) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 16 września 2010 r. do dnia 31 sierpnia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-20/10); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 sierpnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.6.2011);

85) Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce z siedzibą w Warszawie (00-209 Warszawa, ul. Muranowska 1) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 września 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-20/10);

86) Fundacja „ALMA SPEI” z siedzibą w Krakowie (31-579 Kraków, ul. Narciarska 28 lok. 6) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 października 2010 r. do dnia 30 września 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-21/10);

87) Fundacja Pomocy Dzieciom „Ulica” z siedzibą w Katowicach (40-064 Katowice, ul. Kopernika 26) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 8 października 2010 r. do dnia 31 maja 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-21/10);

88) Komitet Organizacyjny ds. zbiórki publicznej na rzecz uczestników wycieczki autokarowej Nadleśnictwa Złocieniec poszkodowanych w katastrofie autokaru pod Berlinem oraz ich rodzin z siedzibą w Warszawie (02-362 Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 27 marca 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-21/10);

89) Fundacja Powrót do Normalności z siedzibą w Warszawie (03-683 Warszawa, ul. Tużycka 8 lok. 6) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 listopada 2010 r. do dnia 31 sierpnia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-22/10);

90) Krajowa Izba Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie (00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 18 lok. 4) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 kwietnia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-22/10);

91) Fundacja „Ja Wisła” z siedzibą w Warszawie (02-701 Warszawa, ul. Żywnego 21A lok. 71) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 5 października 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-22/10, Or.5311.6.2011);

92) Fundacja Waldiego – Serce na Dłoni z siedzibą w Łodzi (93-121 Łódź, ul. Częstochowska 60) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 23 października 2010 r. do dnia 23 października 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-22/10);

93) Stowarzyszenie Lokalni z siedzibą w Częstochowie (42-202 Częstochowa, ul. Joselewicza 13/6) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 28 lutego 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-22/10);

94) Fundacja „Antosia” Pomoc Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi Oczu z siedzibą w Zalasewie (ul. Radosna 1 lok. 8, Zalasewo, 62-020 Swarzędz) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 27 października 2010 r. do dnia 27 października 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-22/10);

95) Komitet Ochrony Praw Dziecka z siedzibą w Warszawie (00-521 Warszawa, ul. Hoża 27A lok. 5) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 5 listopada 2010 r. do dnia 31 stycznia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-22/10);

96) Stowarzyszenie na rzecz Osób z Wadami Rąk „W Naszych Rękach” z siedzibą w Warszawie (01-651 Warszawa, ul. Gwiaździsta 25 lok. 24) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 15 listopada 2010 r. do dnia 15 listopada 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-22/10);

97) Fundacja „Dbam o Zdrowie” z siedzibą w Warszawie (03-042 Warszawa, ul. Marywilska 42B) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 1 września 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-22/10);

98) Spółdzielczy Komitet Pomocy Powodzianom z siedzibą w Grajewie (19-203 Grajewo, ul. Elewatorska 13) – zbiórka publiczna na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, mazowieckiego, podlaskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, do dnia 30 września 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-22/10);

99) Fundacja Herosi z siedzibą w Warszawie (03-287 Warszawa, ul. Skarbka z Gór 132B lok. 31) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 września 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-22/10);

100) Stowarzyszenie na rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością „Potrafię Więcej” (61-608 Poznań, ul. Błażeja 4g/53) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 września 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-22/10);

101) Fundacja na rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy z siedzibą w Krakowie (31-133 Kraków, ul. Dunajewskiego 5) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 2 listopada 2010 r. do dnia 31 października 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-23/10);

102) Fundacja Itaka z siedzibą w Warszawie (00-118 Warszawa, ul. Emilii Plater 47) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 21 listopada 2010 r. do dnia 31października 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-23/10);

103) Fundacja „Pomóż Im” na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci z siedzibą w Białymstoku (15-691 Białystok, ul. Kleeberga 8) – zbiórka publiczna na terenie województwa podlaskiego od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31grudnia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.1.2011);

104) Stowarzyszenie „Mali Bracia Ubogich” z siedzibą w Warszawie (00-159 Warszawa, ul. Andersa 13 lok. 28) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 października 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.2.2011);

105) Fundacja Pomocy Społecznej „Chodźmy Razem” z siedzibą w Skierniewicach (96-100 Skierniewice, ul. Iwaszkiewicza 8 lok. 4) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 2 listopada 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.2.2011);

106) Komitet Organizacyjny do przeprowadzenia zbiórki publicznej w Wojskach Lądowych celem upamiętnienia śp. gen. broni Tadeusza Buka z siedzibą w Warszawie (01-783 Warszawa, ul. Dymińska 13) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również w jednostkach i instytucjach wojskowych Wojsk Lądowych od dnia 1 grudnia 2010 r. do dnia 28 lutego 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.2.2011);

107) Stowarzyszenie Samarytańskie Towarzystwo im. Jana Pawła II z siedzibą w Zakliczynie (32-840 Zakliczyn, ul. Grabina 11) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 listopada 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.2.2011);

108) Caritas Diecezji Ełckiej z siedzibą w Ełku (19-300 Ełk, ul. 3 Maja 10) – zbiórka publiczna na terenie województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego od dnia 9 grudnia 2010 r. do dnia 30 czerwca 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.2.2011);

109) Stowarzyszenie Amnesty International z siedzibą w Warszawie (00-672 Warszawa, ul. Piękna 66a lok. 2) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 listopada 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.2.2011);

110) Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny z siedzibą w Białymstoku (15-277 Białystok, ul. Świętojańska 24) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 listopada 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.2.2011);

111) Fundacja „Alarmowy Fundusz Nadziei Na Życie” z siedzibą w Ostródzie (14-100 Ostróda, ul. Jagiełły 5 lok. 19) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 grudnia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.2.2011);

112) Fundacja TVN „Nie jesteś sam” z siedzibą w Warszawie (02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 166) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.2.2011);

113) Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z siedzibą w Warszawie (ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 15 grudnia 2010 r. do dnia 31 stycznia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.2.2011);

114) Fundacja Ronalda McDonalda z siedzibą w Warszawie (00-576 Warszawa, ul. Marszałkowska 24) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 października 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.2.2011);

115) Fundacja „Wyspa Progress” z siedzibą w Gdańsku (80-958 Gdańsk, ul. Doki 1/145B) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 1 października 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.2.2011, OS.5311.8.2011);

116) Fundacja Przyjaciół Ukrainy proUkraina z siedzibą w Krakowie (31-123 Kraków, ul. Krupnicza 19 lok. 5b) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 stycznia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.3.2011);

117) Stowarzyszenie Komitet Pomocy dla Zwierząt z siedzibą w Tychach (43-100 Tychy, ul. Bałuckiego 7 lok. 37) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.3.2011);

118) Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Warszawie (00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 14) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pod hasłem „Godne dzieciństwo” od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.3.2011, Or.5311.6.2011);

119) Fundacja Ewy Błaszczyk „Akogo?” z siedzibą w Warszawie (01-673 Warszawa, ul. Podleśna 4) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.3.2011);

120) Stowarzyszenie Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot z siedzibą w Baranowie (Baranowo, ul. Wiosenna 61, 62-081 Przeźmierowo) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 3 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.3.2011);

121) Stowarzyszenie Przyjaciół Fretek z siedzibą w Gdańsku (80-423 Gdańsk, ul. Bolesława Chrobrego 51/5) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 grudnia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.3.2011);

122) Fundacja Braci Golec z siedzibą w Milówce (34-360 Milówka, ul. Jagiellońska 38) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 stycznia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.3.2011);

123) Fundacja POLSAT z siedzibą w Warszawie (04-175 Warszawa, ul. Ostrobramska 77) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.3.2011, Or.5311.6.2011, Or.5311.14.2011);

124) Fundacja „Mam Serce” z siedzibą w Warszawie (02-661 Warszawa, ul. Wita Stwosza 12) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 1 grudnia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.3.2011); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 1 maja 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.3.2011);

125) Społeczny Komitet „Pomoc dla Hani” z siedzibą w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. Jagiellońska 3A/26) – zbiórka publiczna na terenie powiatu bielskiego od dnia 16 lutego 2011 r. do dnia 30 czerwca 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.4.2011);

126) Społeczny Komitet Organizacyjny Obchodów Jubileuszu 60-lecia powstania Zawodowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. Poniatowskiego 11) – zbiórka publiczna na terenie powiatu bielskiego do dnia 30 maja 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.5.2011);

127) Stowarzyszenie Straż dla Zwierząt w Polsce z siedzibą w Warszawie (01-134 Warszawa, ul. Wolska 60) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.6.2011);

128) Stowarzyszenie Odra – Niemen z siedzibą we Wrocławiu (53-614 Wrocław, ul. Bolesławiecka 13 lok. 25) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.6.2011, Or.5311.13.2011); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 kwietnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.14.2011);

129) Fundacja Polska-Haiti z siedzibą w Warszawie (02-032 Warszawa, ul. Filtrowa 36) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 lutego 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.6.2011);

130) Fundacja Polska Pomoc z siedzibą w Białymstoku (15-275 Białystok, ul. M. C. Skłodowskiej 13) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 stycznia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.6.2011); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 28 kwietnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.14.2011, OS.53.1.2011);

131) Polska Akcja Humanitarna z siedzibą w Warszawie (00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5 lok. 3) – dwie zbiórki publiczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.6.2011); zbiórka publiczna pod hasłem „Pajacyk” na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 czerwca 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.13.2011); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 kwietnia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.13.2011); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 czerwca 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.13.2011); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 maja 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.13.2011, Or.5311.14.2011); 

132) Stowarzyszenie Wolnego Słowa z siedzibą w Warszawie (00-626 Warszawa, ul. Marszałkowska 7) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 stycznia 2012 r. oraz zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 stycznia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.6.2011);

133) Fundacja „Przyszłość Dla Dzieci” z siedzibą w Olsztynie (10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 kwietnia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.6.2011); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.4.2011);

134) Dzieło Pomocy „Ad Gentes” z siedzibą w Warszawie (03-729 Warszawa, ul. Byszewska 1) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.6.2011);

135) Polski Związek Głuchych Oddział Podlaski z siedzibą w Białymstoku (15-806 Białystok, ul. Dziesięciny 59) – zbiórka publiczna na terenie województwa podlaskiego do dnia 17 lutego 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.7.2011);

136) Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym im. św. Antoniego z siedzibą w Mosinie (62-050 Mosina, ul. Kościuszki 1) – dwie zbiórki publiczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 stycznia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.8.2011);

137) Fundacja na rzecz Dzieci z Wadami Serca „Cor Infantis” (20-071 Lublin, ul. Nałęczowska 24) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.8.2011);

138) Fundacja Centaurus z siedzibą we Wrocławiu (51-678 Wrocław, ul. Borelowskiego 53/2) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 10 lutego 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.8.2011); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.4.2011);

139) Fundacja Pomocy Dzieciom z siedzibą w Żywcu (34-300 Żywiec, ul. Witosa 3) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.8.2011);

140) Stowarzyszenie Bank Żywności z siedzibą w Suwałkach (16-400 Suwałki, ul. Kowieńska 3/18) – zbiórka publiczna na terenie województwa podlaskiego od dnia 8 kwietnia 2011 r. do dnia 8 kwietnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.9.2011);

141) Caritas Archidiecezji Białostockiej z siedzibą w Białymstoku (15-077 Białystok, ul. Warszawska 32) – zbiórka publiczna w miejscowościach i parafiach znajdujących się na terenie województwa podlaskiego wchodzących w skład Archidiecezji Białostockiej w dniach 1-2 kwietnia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.10.2011);

142) Fundacja Recyclinic z siedzibą w Poznaniu (61-361 Poznań, ul. Starołęcka 2 lok. 8) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 stycznia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.11.2011);

143) Stowarzyszenie Domu Dziecka – Pomnika im. Dzieci Zamojszczyzny w Siedlcach (08-110 Siedlce, ul. Dzieci Zamojszczyzny 39 lok. 35) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.11.2011);

144) Fundacja Kapucyni i Misje z siedzibą w Krakowie (30-298 Kraków, ul. Korzeniaka 16) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.11.2011);

145) Centrum Opatrzności Bożej – Wotum Narodu – Miejsce Kultu, Pamięci, Kultury z siedzibą w Warszawie (00-246 Warszawa, ul. Miodowa 17/19) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 maja 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.11.2011, OS.5311.2.2011);

146) Stowarzyszenie „Związek Miast i Gmin Morskich” z siedzibą w Gdańsku (80-853 Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 1) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 1 marca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.11.2011);

147) Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci – UNICEF z siedzibą w Warszawie (02-665 Warszawa, Al. Wilanowska 317) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 lipca 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.11.2011); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 września 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.2.2011); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 18 lipca do dnia 31 grudnia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.4.2011);

148) Stowarzyszenie Inicjatywa Wolna Białoruś z siedzibą w Warszawie (01-802 Warszawa, ul. Marymoncka 69 A lok. 16) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 20 marca 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.11.2011); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 marca 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.13.2011);

149) Fundacja Roberta Kosińskiego „Pomocne Dłonie” z siedzibą w Radziwiłłowie (96-332 Radziwiłłów, ul. Dworcowa 53) – decyzją Nr 28/2011 z dnia 17 lutego 2011 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odmówił wydania pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.11.2011);

150) Fundacja „Alivia” – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych z siedzibą w Warszawie (00-810 Warszawa, ul. Srebrna 16) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 17 lutego 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.11.2011, Or.5311.14.2011);

151) Komitet Organizacyjny Zbiórki Publicznej „Życzliwi” z siedzibą w Lubniewicach (69-210 Lubniewice, ul. Hubalaczków 19) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 czerwca 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.11.2011);

152) Fundacja ORANGE z siedzibą w Warszawie (02-608 Warszawa, ul. Krasickiego 55/59) – zbiórka publiczna pod hasłem „Dźwięki Marzeń” na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 28 marca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.13.2011);

153) Fundacja „Złotowianka” z siedzibą w Złotowie (77-400 Złotów, ul. Wojska Polskiego 2) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 14 marca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.13.2011);

154) Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „Omnibus” z siedzibą w Pszczynie (43-200 Pszczyna, ul. Stefana Batorego 26) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.13.2011);

155) Fundacja Kyoto – Kraków z siedzibą w Krakowie (30-302 Kraków, ul. M. Konopnickiej 26) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.13.2011);

156) Fundacja Theatrum Gedanense z siedzibą w Gdańsku (80-828 Gdańsk, ul. Długi Targ 11/13) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 9 maja 2011 r. do dnia 8 maja 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.13.2011);

157) Fundacja Walki z Rakiem „Diagnoza nie wyrok” z siedzibą w Krakowie (31-150 Kraków, ul. Św. Filipa 23/3) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 8 kwietnia 2011 r. do dnia 7 kwietnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.13.2011);

158) Fundacja „Kolorowy Dom” z siedzibą w Jeleniej Górze (58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 18 marca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.13.2011);

159) Stowarzyszenie Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka z siedzibą w Poznaniu (61-757 Poznań, ul. Garbary 97 lok. 8) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 czerwca 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.13.2011, OS.5311.2.2011);

160) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z siedzibą w Warszawie (00-325 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 6) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.13.2011);

161) Caritas Archidiecezji Warmińskiej z siedzibą w Olsztynie (10-125 Olsztyn, ul. Grunwaldzka 45) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 1 marca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.13.2011);

162) Stowarzyszenie Lednica 2000 z siedzibą w Poznaniu (61-716 Poznań, ul. Kościuszki 99) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 26 marca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.13.2011);

163) Towarzystwo na rzecz Rozwoju Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej „Combustionis” z siedzibą w Łęcznej (21-010 Łęczna, ul. Krasnystawska 52) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 marca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.13.2011, OS.5311.3.2011); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 lipca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.4.2011);

164) Fundacja „Szansa Dzieciom” z siedzibą w Szczecinie (70-551 Szczecin, ul. Królewicza Kazimierza 77 lok. 4) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 marca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.13.2011);

165) Fundacja Jaśka Meli Poza Horyzonty z siedzibą w Lanckoronie (Lanckorona 101, 31-143 Lanckorona) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 kwietnia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.13.2011);

166) Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego z siedzibą w Poznaniu (61-840 Poznań, ul. Świętosławska 7) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.13.2011);

167) Komitet Pomocy Ofiarom Katastrofy w Japonii z siedzibą w Warszawie (02-797 Warszawa, Al. Komisji Edukacji Narodowej 50/75) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 marca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.13.2011, OS.5311.4.2011, OS.5311.5.2011);

168) Fundacja „Czarny Kot” z siedzibą w Goleniowie (72-100 Goleniów, ul. Matejki 26E/3) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 13 marca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.13.2011);

169) Fundacja Wspierania Profilaktyki i Edukacji Zdrowia „Źródełko” z siedzibą w Mielcu (39-300 Mielec, ul. Łuże 4A) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 kwietnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.14.2011);

170) Komitet Kansha przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” (09-402 Płock, ul. Jachowicza 34) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 11 marca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.14.2011);

171) Stowarzyszenie Kibiców Legii Warszawa „Sekcja Sympatyków” z siedzibą w Warszawie (00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 1/3) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 1 września 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.14.2011);

172) Fundacja Zdrowia „ESCO” z siedzibą w Gdyni (81-065 Gdynia, ul. Wejherowska 3-9 lok. 6) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.14.2011);

173) Fundacja Dziecięca Fantazja z siedzibą w Warszawie (04-373 Warszawa, ul. Kickiego 1) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 marca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.14.2011, OS.5311.4.2011);

174) Sekcja Polska Stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” z siedzibą w Warszawie (02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 142) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 maja 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.14.2011);

175) Hajnowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt „Ciapek” z siedzibą w Hajnówce (17 – 200 Hajnówka, ul. Słowackiego 29) – zbiórka publiczna na terenie województwa do dnia 20.05.2014 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.1.2011);

176) Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu (37-700 Przemyśl, ul. Barska 15 I p) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do 31 grudnia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.2.2011);

177) Społeczny Komitet Odbudowy Kościoła z siedzibą w Miejskiej Górce (63 – 910 Miejska Górka, ul. Jana Pawła II nr 3) – zbiórka publiczna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 6 maja 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.2.2011, OS.5311.5.2011);

178) Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” z siedzibą w Stawnicy (74 – 400 Złotów, Stawnica 33) – zbiórka publiczna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 kwietnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.2.2011);

179) Fundacja „Karkonosze – Muzyka Serc” z siedzibą w Jeleniej Górze (58 – 560 Jelenia Górze, ul. Cervi 13/1) – zbiórka publiczna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 maja 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.2.2011);

180) Fundacja „Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej” z siedzibą w Warszawie (02 -972 Warszawa, ul. Sarmacka 14 lok. 15) – zbiórka publiczna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 grudnia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.2.2011);

181) Fundacja Itaka – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych z siedzibą w Warszawie (00-118 Warszawa, ul. Emilii Plater 47) – zbiórka publiczna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.2.2011);

182) Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Małopolska” z siedzibą w Krakowie (31-519 Kraków, ul. Bolesława Chrobrego 9) – zbiórka publiczna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 maja 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.2.2011);

183) Fundacja „Mimo Wszystko” z siedzibą w Krakowie (30-198 Kraków, ul. Stefana Myczkowskiego 4) – zbiórka publiczna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 1 maja 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.2.2011);

184) Kościelna osoba prawna Chrześcijańska Służba Charytatywna z siedzibą w Warszawie (00-366 Warszawa, ul. Foksal 8) – zbiórka publiczna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 marca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.2.2011);

185) Fundacja „Polska Siatkówka” z siedzibą w Warszawie (02-548 Warszawa, ul. Grażyny 13) – zbiórka publiczna podczas meczów reprezentacji Polski kobiet i mężczyzn rozgrywanych w Polsce w 2011 r. na terenie następujących miast: Łodzi, Płocka, Katowic, Gdańska, Sopotu, Bydgoszczy i Zielonej Góry od dnia 27 maja 2011 r. do dnia 29 sierpnia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.2.2011);

186) Fundacja „Zdążyć z Pomocą” z siedzibą w Warszawie (01-685 Warszawa, ul. Łomiańska 5) – zbiórka publiczna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.2.2011);

187) Międzynarodowe Centrum Spotkań i Rehabilitacji Młodzieży – Fundacja Miki Centrum z siedzibą w Gdańsku (80-308 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 73 lok.19) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 czerwca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy OS.5311.3.2011);

188) Stowarzyszenie „Razem Łatwiej” z siedzibą w Wolsztynie (64-200 Wolsztyn, ul. 5 Stycznia 14) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 10 maja 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.3.2011);

189) Fundacja „Światło Nadziei” z siedzibą w Zabrzu (41-807 Zabrze, ul. Łowiecka 1/2) – zbiórka publiczna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 czerwca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.3.2011);

190) Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty z siedzibą w Krakowie (31-923 Kraków, Os. Centrum A 6a) – zbiórka publiczna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 października 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.3.2011);

191) Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy świat” z siedzibą w Łodzi (91-437 Łódź, ul. Kościelna 6) – zbiórka publiczna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 czerwca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.3.2011);

192) Fundacja Pomocy Pracownikom Ochrony i ich Rodzinom „Ochrona i Pomoc” z siedzibą w Warszawie (01-234 Warszawa, ul. Kasprzaka 29/31) – zbiórka publiczna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 czerwca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.3.2011);

193) Fundacja Medicover z siedzibą w Warszawie (02-366 Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 13 maja 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.3.2011);

194) Fundacja Piotr i Paweł „Radość Dzieciom” z siedzibą w Poznaniu (60-413 Poznań, ul. Tatrzańska 1/5) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.3.2011);

195) Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej z siedzibą w Zielonej Górze (65-064 Zielona Góra, ul. Kościelna 6) – zbiórka publiczna na terenie województw lubuskiego i dolnośląskiego od dnia 19 sierpnia 2011 r. do dnia 20 sierpnia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.3.2011);

196) Komitet Organizacyjny „Koncert Tanabata night” z siedzibą w Warszawie (02-008 Warszawa, ul. Koszykowa 86) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 16 lipca 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.3.2011);

197) Stowarzyszenie Konferencji Świętego Wincentego à Paulo z siedzibą w Warszawie (00-341 Warszawa, ul. Radna 14) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 lipca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.3.2011);

198) Fundacja Dzieci Afryki z siedzibą w Warszawie (03-140 Warszawa, ul. Odkryta 48 D lok.612) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 maja 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.3.2011);

199) Uczniowski Klub Sportowy „Piętnastka” z siedzibą w Lublinie (20-349 Lublin, ul. Elektryczna 51) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.4.2011);

200) Stowarzyszenie Sportu i Turystyki „Jedno Serce” z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim (97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. 11 Listopada 9) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 11 lipca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.4.2011);

201) Stowarzyszenie „Pomoc za Jeden Uśmiech” z siedzibą w Subkowach (83-120 Subkowy, ul. Sadowa 6) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 19 czerwca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.4.2011);

202) Związek Stowarzyszeń – Federacja Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie (00-144 Warszawa, Al. Solidarności 101) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 23 września 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.4.2011);

203) Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo z siedzibą w Lublinie (20-113 Lublin, ul. Jezuicka 4/9) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 22 maja 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.4.2011);

204) Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” z siedzibą w Warszawie (01-015 Warszawa, ul. Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 16 września 2011 r. do dnia 31 października 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.5.2011, OS.5311.6.2011);

205) Fundacja Radia Zet z siedzibą w Warszawie (00-503 Warszawa, ul. Żurawia 8,) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 sierpnia 2011 r. do dnia 31 lipca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.5.2011);

206) Fundacja Dla Osób z Urazem Rdzenia Kręgowego z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Ogrodowa 10)– zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 15 sierpnia 2011 r. do dnia 14 sierpnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.5.2011);

207) Fundacja „Mam Serce” z siedzibą w Warszawie (02-661 Warszawa, ul. Wita Stwosza 12) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 grudnia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.5.2011);

208) Fundacja Polska Akcja Humanitarna z siedzibą w Warszawie (00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5 lok. 3) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 września 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.5.2011), zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 września 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.6.2011),

209) Komitet „1000 mil.com.pl” z siedzibą w Łodzi (90-135 Łódź, ul. Narutowicza 40/1) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 4 sierpnia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.5.2011);

210) Stowarzyszenie Odnowienia Kościoła w Łopatynie im. Jana Cichewicza (48-385 Otmuchów, Wójcice 137 B) – zbiórka publiczna na terenie powiatu nyskiego do dnia 31 grudnia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.5.2011);

211) Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” z siedzibą w Warszawie (00-322 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 64) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 15 sierpnia 2011 r. do dnia 14 sierpnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.5.2011);

212) Fundacja Ocean Marzeń z siedzibą w Warszawie (02-654 Warszawa, ul. Rajska 3 lok. 68) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 czerwca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.5.2011);

213) Stowarzyszenie Aeroklub Mielecki im. Braci Działowskich z siedzibą w Mielcu (39-300 Mielec, ul. Kosmonautów – Lotnisko) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 sierpnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.5.2011);

214) Zespół Tańca Ludowego „Pruszkowiacy” z siedzibą Pruszkowie (05-800 Pruszków, ul. Kraszewskiego 11) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 27 czerwca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.5.2011);

215) Stowarzyszenie Przyjaciół Galerii „Sztuka Niepełnosprawnych Wśród Nas” z siedzibą w Warszawie (00-021 Warszawa, ul. Chmielna 15 lok.202) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 sierpnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.5.2011);

216) Fundacja Grey Animals z siedzibą w Sierosławicach (46-220 Byczyna, Sierosławice 18) – zbiórka publiczna na terenie województw opolskiego i śląskiego do dnia 15 sierpnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.5.2011);

217) Komitet „Renowacji zabytkowej cerkwi św. Anny w Kotowie” (37-740 Bircza, ul. Rynek 8/1) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 16 sierpnia 2011 r. do dnia 16 sierpnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.5.2011; OS.5311.8.2011);

218) Fundacja Azylu Koci Świat z siedzibą w Warszawie (04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37a) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.6.2011);

219) Fundacja Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych z siedzibą w Warszawie (00-810 Warszawa, ul. Srebrna 16) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 sierpnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.6.2011);

220) Fundacja Splot Ramienny z siedzibą w Dziekanowie Leśnym (05-092 Łomianki, Dziekanów Leśny, ul. Marii Konopnickiej 1 lok.189) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.6.2011);

221) Fundacja „Dziecięcy Kolorowy Świat Marzeń” z siedzibą w Tychach (43-100 Tychy, ul. Fabryczna 11) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 sierpnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.6.2011);

222) Krakowskie Stowarzyszenie Ocalić Szansę z siedzibą w Krakowie (30-209 Kraków, ul. Królowej Jadwigi 76/1a) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 sierpnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.6.2011);

223) Fundacja Marka Kamińskiego z siedzibą w Gdańsku (80-266 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 212) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 15 września 2011 r. do dnia 14 września 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.6.2011);

224) Komitet Tatende z siedzibą w Warszawie (00-021 Warszawa, ul. Chmielna 32/22) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 października 2011 r. do dnia 15 kwietnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.6.2011);

225) Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne Klub Gaja z siedzibą w Wilkowicach (43-365 Wilkowice, ul. Nad Wilkówką 24) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 czerwca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.6.2011);

226) Fundacja Mandragon z siedzibą w Warszawie (01-951 Warszawa, ul. Saska 78 lok.1) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 20 sierpnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.6.2011);

227) Fundacja „Serca dla Maluszka” z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300 Bielsko-Biała, ul. Kowalska 89 lok.1) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 1 sierpnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.6.2011);

228) Fundacja Mam Marzenie z siedzibą w Krakowie (31-028 Kraków, ul. Św. Krzyża 7) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.6.2011);

229) Stowarzyszenie Transformator Kultury z siedzibą w Przemkowie (59-170 Przemków, ul. Garncarska 12/1 – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 15 września 2011 r. do dnia 30 maja 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.6.2011);
230) Fundacja Okaż Serce Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym z siedzibą w Łodzi (93-005 Łodź, ul. Wólczańska 225) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 sierpnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.6.2011);

231) Komitet Organizacyjny Budowy Pomnika Błogosławionego Jana Pawła II z siedzibą w Mońkach (19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5a) – zbiórka publiczna na terenie województwa podlaskiego na okres 2 lat od dnia wydania decyzji (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.7.2011);

232) Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” z siedzibą w Białymstoku (15-013 Białystok, ul. Jana III Sobieskiego 1) – zbiórka publiczna na terenie województwa podlaskiego od dnia wydania decyzji do 31 lipca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.7.2011);

233) Społeczny Komitet Fundacji Mammografu z siedzibą w Lipsku (27-300 Lipsko, ul. Rynek Kościuszki 1) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 maja 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.8.2011);

234) Społeczny Komitet „Podaj Dalej” pomoc dla Eweliny z siedzibą w Katowicach (40-203 Katowice, al. Roździeńskiego 86a/15) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 sierpnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.8.2011);

235) Stowarzyszenie Darłowskie Centrum Wolontariatu z siedzibą w Darłowie (76-150 Darłowo, ul. Królowej Jadwigi 3) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 października 2011 r. do 31 sierpnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.8.2011);

236) Fundacja Polska Akcja Humanitarna z siedzibą w Warszawie (00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5 lok. 3) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.8.2011);

237) Fundacja na rzecz Wspierania Rodziny oraz Dzieci i Młodzieży „Fundacja z Uśmiechem” z siedzibą w Kielcach (25-001 Kielce, ul. Paderewskiego 11 lok.39) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.8.2011);

238) Fundacja Gajusz z siedzibą w Łodzi (90-406 Łódź, ul. Piotrkowska 17)– zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od 1 listopada 2011 r. do 31 października 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.8.2011);

239) Komitet zbiórki publicznej „Zbieramy na ptaki” z siedzibą w Poznaniu (60-632 Poznań, ul. Mazowiecka 38) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 października 2011 r. do dnia 13 października 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.8.2011);

240) Fundacja „Liczy się każdy z nas” z siedzibą w Gdyni (81-319 Gdynia, ul. Śląska 40 lok.9) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 sierpnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.8.2011);

241) Fundacja Jagoda im. Jagody Pachota z siedzibą we Wrocławiu (50-013 Wrocław, ul. Czysta 7/7) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 sierpnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.8.2011);

242) Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu „Cisza” z siedzibą w Gdyni (81-222 Gdynia, ul. Morska 89) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 lipca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.8.2011);

243) Fundacja „Pomagamy z Uśmiechem” z siedzibą w Katowicach (40-142 Katowice, ul. Modelarska 12) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 27 września 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.8.2011);

244) Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce” z siedzibą w Warszawie (02-670 Warszawa, ul. Puławska 232) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 listopada 2011 r. do 31 października 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.9.2011);

245) Stowarzyszenie „Tęcza” z siedzibą w Kopinie (21-070 Cyców, Kopina 16) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 30 listopada 2011 r. do 30 listopada 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.9.2011);

246) Komitet Ochrony Praw Dziecka z siedzibą w Warszawie (00-629 Warszawa, ul. Oleandrów 6, III piętro) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 2 listopada 2011 r. do dnia 31 stycznia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.9.2011);

247) Fundacja „Dzieło Miłosierdzia Bożego PORT” z siedzibą w Odolanowie (63-430 Odolanów, ul. Strzelecka 3) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 sierpnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.9.2011);

248) Fundacja „Oriflame dzieciom” z siedzibą w Warszawie (02-231 Warszawa, ul. Jutrzenki 135) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 września 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.9.2011);

249) Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich Oddział Stołeczny z siedzibą w Warszawie (00-322 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 64) – zbiórka publiczna na terenie m.st. Warszawy od dnia 27 października 2011 r. do dnia 29 października 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.9.2011);

250) Społeczny Komitet „Poznaniacy Rossie i…” z siedzibą przy Polskapresse Sp. zo.o. Oddział Prasa Poznańska (60-782 Poznań, ul. Grunwaldzka 19) – zbiórka publiczna na terenie miasta Poznania od dnia 1 listopada 2011 r. do dnia 30 listopada 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.9.2011);

251) Federacja Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie (00-144 Warszawa, Al. Solidarności 101) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 14 listopada 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.9.2011);

252) Fundacja Harcerskiej Szkoły Ratownictwa z siedzibą w Górze Kalwarii (05-530 Góra Kalwaria, Podłącze 12A) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 29 sierpnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.9.2011);

253) Caritas Diecezji Kieleckiej z siedzibą w Kielcach (25-013 Kielce, ul. Jana Pawła II 3) – zbiórka publiczna na terenie miasta Kielce i powiatu kieleckiego od dnia 7 listopada 2011 r. do dnia 19 listopada 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.9.2011);

254) Fundacja Przyjaciółka z siedzibą w Warszawie (00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 20 września 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.9.2011);

255) Fundacja „Razem Lepiej” z siedzibą w Warszawie (05-077 Warszawa, ul. Jana Pawła II 17 c) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 listopada 2011 r. do 31 stycznia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.9.2011);

256) Fundacja – Pierwsza Pomoc z siedzibą w Krośnie (38-411 Krosno, ul. Batorego 11 lok. 38) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 października 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.9.2011);

257) Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Tarnowie (33-100 Tarnów, ul. Bernardyńska 24) – zbiórka publiczna na cmentarzach na terenie miasta Tarnowa od 30 października 2011 r. do 2 listopada 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.9.2011);

258) Stowarzyszenie „Wiosna” z siedzibą w Krakowie (31-038 Kraków, ul. Starowiślna 21 lok. 3) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 listopada 2011 r. do 31 lipca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.9.2011);

259) Towarzystwo Miłośników Lwowa – Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Kielcach (25-334 Kielce, Plac Moniuszki 2B lok.217) – zbiórka publiczna na cmentarzach na terenie miasta Kielce od dnia 29 października 2011 r. do 1 listopada 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.9.2011);

260) Fundacja „Pogranicze” z siedzibą w Sejnach (16-500 Sejny, ul. Piłsudskiego 37) – zbiórka publiczna na terenie województwa podlaskiego do dnia 31 października 2012 r. (szczegóły – znak sprawy OS.5311.10.2011);

261) Caritas Archidiecezji Białostockiej w Białymstoku (15-077 Białystok, ul. Warszawska 32) – zbiórka publiczna w miejscowościach i parafiach znajdujących się na terenie województwa podlaskiego wchodzących w skład Archidiecezji Białostockie w Białymstoku do dnia 30 stycznia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy OS.5311.10.2011);

262) Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych Na Rzecz Dzieci – UNICEF z siedzibą w Warszawie (02-665 Warszawa, ul. Aleja Wilanowska 317) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 marca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy OS.5311.11.2011);

263) Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej z siedzibą w Koszalinie (75-061 Koszalin, ul. ks. bpa Cz. Domina 8) – zbiórka publiczna na terenie województw zachodniopomorskiego, pomorskiego oraz wielkopolskiego od dnia 1 listopada 2011 r. do dnia 2 listopada 2011 r. (szczegóły – znak sprawy OS.5311.11.2011);

264) Fundacja „Tęczowy Dom” z siedzibą w Warszawie (00-054 Warszawa, ul. Jasna 22 lok. 105 A) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 września 2012 r. (szczegóły – znak sprawy OS.5311.11.2011);

265) Fundacja „Dzieło Miłosierdzia Bożego PORT” z siedzibą w Odolanowie (63-430 Odolanów, ul. Strzelecka 3) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 sierpnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy OS.5311.11.2011);

266) „Fundacja Otwórzmy Serca” z siedzibą w Wierzchowiskach (23-310 Modliborzyce, Wierzchowiska 86A) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 1 września 2012 r. (szczegóły – znak sprawy OS.5311.11.2011);

267) Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna „Szczecin” z siedzibą w Szczecinie (71-431 Szczecin, ul. Ogińskiego 15) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 22 października 2012 r. (szczegóły – znak sprawy OS.5311.11.2011);

268) Terenowa Jednostka Stowarzyszenia Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo AIC Polska przy Parafii N.M.P. Królowej Polski w Słubicach (69-100 Słubice, ul. 1 Maja 31) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 listopada 2012 r. (szczegóły – znak sprawy OS.5311.11.2011);

269) Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie KRESY z siedzibą w Krakowie (31-012 Kraków, ul. św. Marka 6 lok. 2c) – zbiórka publiczna na terenie miasta Krakowa do dnia 25 listopada 2011 r. (szczegóły – znak sprawy OS.5311.11.2011);

270) Fundacja „Agro – Mazowia” z siedzibą w miejscowości Stawiguda (11-034 Stawiguda ul. Wiśniowa 17) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 marca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy OS.5311.11.2011);

271) Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia Komitet oddziału w Suwałkach (16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 15) – zbiórka publiczna na terenie województwa podlaskiego od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy OS.5311.1.2012);

272) Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (00-124 Warszawa, ul. Pańska 3) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy OS.5311.2.2012);

272) Caritas Diecezji Drohiczyńskiej z siedzibą w Drohiczynie (17-312 Drohiczyn, ul. Kościelna 10) – zbiórka publiczna na terenie Diecezji Drohiczyńskiej, która obejmuje województwo mazowieckie i podlaskie od dnia 9 grudnia 2011 r. do 10 grudnia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy OS.5311.2.2012);

273) Fundacja im. Joanny Krupińskiej „Psi Los” z siedzibą w Krakowie (30-071 Kraków, ul. Rolnicza 4/23) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 listopada 2012 r. (szczegóły – znak sprawy OS.5311.2.2012);

274) Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie” w Lipniku z siedzibą w miejscowości Łopuszka Mała ( 37-220 Kańczuga, Łopuszka Mała 13) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 czerwca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy OS.5311.2.2012);

275) Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym z siedzibą w Stróżach (33-331 Stróże, 33-331 Stróże) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 grudnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy OS.5311.2.2012);

276) Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej z siedzibą w Zielonej Górze (65-064 Zielona Góra, ul. Kościelna 6) – zbiórka publiczna na terenie województw lubuskiego i dolnośląskiego od dnia 9 grudnia 2011 r. do 10 grudnia 2011 r. (szczegóły – znak sprawy OS.5311.2.2012);

277) Stowarzyszenie Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot z siedzibą w Baranowie (62-081 Przeźmierowo, Baranowo ul. Wiosenna 61) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 9 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy OS.5311.2.2012);

278) Stowarzyszenie Sztukater z siedzibą we Wrocławiu (54-206 Wrocław, ul. Legnicka 65) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 1 grudnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy OS.5311.2.2012);

279) Fundacja Pomocy „Nowy Świat” z siedzibą w Katowicach (40-844 Katowice, ul. Kossutha 11) – zbiórka publiczna na terenie województw: śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego, małopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego do dnia 30 listopada 2012 r. (szczegóły – znak sprawy OS.5311.2.2012);

280) Stowarzyszenie „Pogotowie dla Zwierząt” z siedzibą w Trzciance (64-980 Trzcianka, Plac Pocztowy 4 lok.6) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 marca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy OS.5311.2.2012);

281) Stowarzyszenie Odra – Niemen (53-614 Wrocław, ul. Bolesławiecka 13/25) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy OS.5311.2.2012);

282) Fundacja Splot Ramienny (Dziekanów Leśny, ul. Marii Konopnickiej 1/189) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy OS.5311.2.2012);

Kserokopie decyzji dotyczących udzielonych pozwoleń na zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórek publicznych przez ww. podmioty znajdują się w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim w Wydziale Oświaty, Spraw Społecznych i Rozwoju Lokalnego, ul. 3 Maja 17.

Metryka strony

Udostępniający:

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wytworzenia: 2011-01-20

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2011-01-20

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2012-02-15

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2011-01-20