Wykaz podmiotów posiadających w 2012 r. pozwolenia na przeprowadzenie zbiórek publicznych, sporządzony na podstawie otrzymanych kserokopii decyzji stosownych władz

1) Fundacja Świętego Mikołaja z siedzibą w Piasecznie (05-500 Piaseczno, ul. Przesmyckiego 40) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 maja 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.5.2011, OS.5311.11.2011), zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 września 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.6.2011);

2) Fundacja „Dr Clown” z siedzibą w Warszawie (03-468 Warszawa, ul. Jagiellońska 58 lok. 128a) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 czerwca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.3.2011, OS.5311.9.2012);

3) Fundacja „Wspólna Droga” – United Way Polska z siedzibą w Warszawie (04-030 Warszawa, ul. Kinowa 19 lok. U-1) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 września 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.11.2011);

4) Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia z siedzibą we Wrocławiu (50-420 Wrocław, ul. Traugutta 112 bud. E) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 maja 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.3.2011);

5) Fundacja „Happy Kids” z siedzibą w Łodzi (94-250 Łodź, ul. Żniwna 10/14) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 maja 2012 (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.3.2011);

6) Stowarzyszenie Polska Pomoc Społeczno-Charytatywna „Patronat” z siedzibą w Częstochowie (42-200 Częstochowa, ul. Oskara Lange 5 lok. 14) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 lipca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.4.2011);

7) Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” z siedzibą w Warszawie (01-685 Warszawa, ul. Łomiańska 5) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 26 stycznia 2011 r. do dnia 26 stycznia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.8.2011); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 27 stycznia 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.9.2012);

8) Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chorym na Schorzenia Dróg Żółciowych i Wątroby „Liver” z siedzibą w Krakowie (30-611 Kraków, ul. Stojałowskiego 39/21) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 czerwca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy OS.5311.3.2011)

9) Fundacja „Gwiazda Nadziei” z siedzibą w Katowicach (40-097 Katowice, ul. 3 Maja 36) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 25 listopada 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.2.2012);

10) Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku (80-208 Gdańsk, ul. Chodowieckiego 10) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 października 2011 r. do dnia 30 września 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.6.2011);

11) Fundacja Dla Dzieci „Dar Serca” z siedzibą w Bielsko-Białej (ul. Powstańców Śląskich 6, 43-300 Bielsko-Biała) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

12) Fundacja „Dziecięcy Uśmiech do Świata” z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300 Bielsko-Biała, ul. Komorowicka 23) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej do dnia 30 kwietnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy OS.5311.2.2011);

13) Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals” z siedzibą w Gdyni (81-391 Gdynia, ul. Świętojańska 41/16) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 sierpnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.6.2011);

14) Główny Społeczny Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” z siedzibą przy Polskim Radio Lublin SA i Telewizji Polskiej SA Oddział w Lublinie (20-030 Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 27 listopada 2011 r. do dnia 31 stycznia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.9.2011);

15) Fundacja Rozwoju Kapitału Społecznego z siedzibą w Warszawie (03-738 Warszawa, ul. Kijowska 1) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 20 października 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.9.2011);

16) Fundacja dla Somalii z siedzibą w Warszawie (00-780 Warszawa, ul. Ludowa 1/7 lok. 46) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 sierpnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.6.2011);

17) Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej z siedzibą w Warszawie (02-536 Warszawa, ul. Narbutta 27 lok. 1) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 lutego 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.11.2011, OS.5311.5.2012); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 lutego 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.7.2012);

18) Fundacja „Kwiaty Polskie” z siedzibą w Gdańsku (80-435 Gdańsk, ul. Biała 11a) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 28 lutego 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.14.2011);

19) Stowarzyszenie Sursum Corda z siedzibą w Nowym Sączu (33-300 Nowy Sącz, ul. Lwowska 11) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 marca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.13.2011); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 maja 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.12.2012);

20) Caritas Diecezji Łomżyńskiej z siedzibą w Łomży (18-400 Łomża, ul. Rybaki 1) – zbiórka publiczna na terenie województwa mazowieckiego i podlaskiego od dnia 1 kwietnia 2011 r. do dnia 1 kwietnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.11.2011); zbiórka publiczna na terenie województwa mazowieckiego i podlaskiego (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.12.2012);

21) Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom z siedzibą w Warszawie (03-329 Warszawa, ul. Balkonowa 3 lok. 36) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 sierpnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.6.2011);

22) „Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl” z siedzibą w Ząbkach (05-091 Ząbki, ul. Wilcza 8) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 marca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.14.2011);

23) Fundacja „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” z siedzibą we Wrocławiu (50-368 Wrocław, ul. Bujwida 42) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 25 października 2011 r. do dnia 24 października 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.6.2011);

24) Fundacja „Niesiemy Nadzieję” z siedzibą w Poznaniu (61-514 Poznań, ul. Traugutta 34) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 kwietnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy OS.5311.2.2011);

25) Związek Młodzieży Białoruskiej z siedzibą w Białymstoku (15-427 Białystok, ul. Lipowa 4 lok. 221) – zbiórka publiczna na terenie województwa podlaskiego od dnia 14 lipca 2010 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-14/10);

26) Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt z siedzibą w Rzeszowie (35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 24/62) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 sierpnia 2011 r. do dnia 31 lipca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.4.2011);

27) Stowarzyszenie „Aktywne Życie” z siedzibą w Katowicach (40-739 Katowice, ul. Bronisławy 30/1) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 października 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.9.2011);

28) Fundacja Faktu „Od serca” z siedzibą w Warszawie (02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 52) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 sierpnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.6.2011);

29) Fundacja „Dbam o Zdrowie” z siedzibą w Warszawie (03-042 Warszawa, ul. Marywilska 42b) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 września 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.9.2011);

30) Fundacja Herosi z siedzibą w Warszawie (03-287 Warszawa, ul. Skarbka z Gór 132b lok. 31) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 września 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.11.2011, OS.5311.10.2012);

31) Caritas Diecezji Ełckiej z siedzibą w Ełku (19-300 Ełk, ul. 3 Maja 10) – zbiórka publiczna na terenie województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego od dnia 1 grudnia 2011 r. do dnia 30 października 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.11.2011);

32) Stowarzyszenie Amnesty International z siedzibą w Warszawie (00-672 Warszawa, ul. Piękna 66a lok. 2) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 września 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.2.2012);

33) Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny z siedzibą w Białymstoku (15-277 Białystok, ul. Świętojańska 24) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 listopada 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.2.2012);

34) Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z siedzibą w Warszawie (ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 15 grudnia 2011 r. do dnia 31 stycznia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.2.2011, OS.5311.5.2012);

35) Fundacja Ronalda McDonalda z siedzibą w Warszawie (00-576 Warszawa, ul. Marszałkowska 24) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 października 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.2.2012);

36) Fundacja Polsat z siedzibą w Warszawie (04-175 Warszawa, ul. Ostrobramska 77) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.2.2012);

37) Fundacja „Mam Serce” z siedzibą w Warszawie (02-661 Warszawa, ul. Wita Stwosza 12) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 1 maja 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.3.2011); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 grudnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.9.2012):

38) Stowarzyszenie Odra – Niemen z siedzibą we Wrocławiu (53-614 Wrocław, ul. Bolesławiecka 13 lok. 25) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 kwietnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.14.2011);

39) Fundacja Polska Pomoc z siedzibą w Białymstoku (15-275 Białystok, ul. Skłodowskiej 13) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 stycznia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.6.2011); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 28 kwietnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.14.2011, OS.5311.1.2011);

40) Stowarzyszenie Wolnego Słowa z siedzibą w Warszawie (00-626 Warszawa, ul. Marszałkowska 7) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 stycznia 2012 r. oraz zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 stycznia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.6.2011);

41) Polski Związek Głuchych Oddział Podlaski z siedzibą w Białymstoku (15-806 Białystok, ul. Dziesięciny 59) – zbiórka publiczna na terenie województwa podlaskiego do dnia 17 lutego 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.7.2011);

42) Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym im. św. Antoniego z siedzibą w Mosinie (62-050 Mosina, ul. Kościuszki 1) – dwie zbiórki publiczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 stycznia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.8.2011);

43) Fundacja na rzecz Dzieci z Wadami Serca „Cor Infantis” (20-071 Lublin, ul. Nałęczowska 24) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.2.2012);

44) Stowarzyszenie Bank Żywności z siedzibą w Suwałkach (16-400 Suwałki, ul. Kowieńska 3/18) – zbiórka publiczna na terenie województwa podlaskiego od dnia 8 kwietnia 2011 r. do dnia 8 kwietnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.9.2011);

45) Fundacja Recyclinic z siedzibą w Poznaniu (61-361 Poznań, ul. Starołęcka 2 lok. 8) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 stycznia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.11.2011);

46) Stowarzyszenie „Związek Miast i Gmin Morskich” z siedzibą w Gdańsku (80-853 Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 1) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 1 marca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.11.2011);

47) Fundacja „Alivia” – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych z siedzibą w Warszawie (00-810 Warszawa, ul. Srebrna 16) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 17 lutego 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.11.2011, Or.5311.14.2011);

48) Fundacja Orange z siedzibą w Warszawie (02-608 Warszawa, ul. Krasickiego 55/59) – zbiórka publiczna pod hasłem „Dźwięki Marzeń” na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 28 marca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.13.2011);

49) Fundacja „Złotowianka” z siedzibą w Złotowie (77-400 Złotów, ul. Widokowa 1) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 14 marca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.13.2011); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 14 marca 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.12.2012);

50) Fundacja Theatrum Gedanense z siedzibą w Gdańsku (80-828 Gdańsk, ul. Długi Targ 11/13) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 9 maja 2011 r. do dnia 8 maja 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.13.2011);

51) Fundacja Walki z Rakiem „Diagnoza nie wyrok” z siedzibą w Krakowie (31-150 Kraków, ul. św. Filipa 23/3) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 8 kwietnia 2011 r. do dnia 7 kwietnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.13.2011);

52) Fundacja „Kolorowy Dom” z siedzibą w Jeleniej Górze (58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 18 marca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.13.2011);

53) Caritas Archidiecezji Warmińskiej z siedzibą w Olsztynie (10-125 Olsztyn, ul. Grunwaldzka 45) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 1 marca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.13.2011, OS.5311.12.2012);

54) Stowarzyszenie Lednica 2000 z siedzibą w Poznaniu (61-716 Poznań, ul. Kościuszki 99) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 26 marca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.13.2011); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 26 marca 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.10.2012);

55) Towarzystwo na rzecz Rozwoju Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej „Combustionis” z siedzibą w Łęcznej (21-010 Łęczna, ul. Krasnystawska 52) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 marca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.13.2011, OS.5311.3.2011); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 lipca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.4.2011);

56) Fundacja „Szansa Dzieciom” z siedzibą w Szczecinie (70-551 Szczecin, ul. Królewicza Kazimierza 77 lok. 4) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 marca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.13.2011);

57) Komitet Pomocy Ofiarom Katastrofy w Japonii z siedzibą w Warszawie (02-797 Warszawa, Al. Komisji Edukacji Narodowej 50/75) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 marca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.13.2011, OS.5311.4.2011, OS.5311.5.2011, OS.5311.2.2012);

58) Fundacja „Czarny Kot” z siedzibą w Goleniowie (72-100 Goleniów, ul. Matejki 26e/3) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 13 marca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.13.2011);

59) Fundacja Wspierania Profilaktyki i Edukacji Zdrowia „Źródełko” z siedzibą w Mielcu (39-300 Mielec, ul. Łuże 4a) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 kwietnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.14.2011, OS.5311.9.2011);

60) Komitet Kansha przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” (09-402 Płock, ul. Jachowicza 34) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 11 marca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.14.2011);

61) Fundacja Dziecięca Fantazja z siedzibą w Warszawie (04-373 Warszawa, ul. Kickiego 1) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 marca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5311.14.2011, OS.5311.4.2011);

62) Hajnowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt „Ciapek” z siedzibą w Hajnówce (17 – 200 Hajnówka, ul. Słowackiego 29) – zbiórka publiczna na terenie województwa do dnia 20 maja 2014 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.1.2011);

63) Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu (37-700 Przemyśl, ul. Barska 15 I p) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.11.2011),

64) Społeczny Komitet Odbudowy Kościoła z siedzibą w Miejskiej Górce (63-910 Miejska Górka, ul. Jana Pawła II nr 3) – zbiórka publiczna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 6 maja 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.2.2011, OS.5311.5.2011);

65) Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” z siedzibą w Stawnicy (74 – 400 Złotów, Stawnica 33) – zbiórka publiczna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 kwietnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.2.2011); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 maja 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.12.2012);

66) Fundacja „Karkonosze – Muzyka Serc” z siedzibą w Jeleniej Górze (58-560 Jelenia Górze, ul. Cervi 13/1) – zbiórka publiczna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 maja 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.2.2011);

67) Fundacja „Mimo Wszystko” z siedzibą w Krakowie (30-198 Kraków, ul. Stefana Myczkowskiego 4) – zbiórka publiczna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 1 maja 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.2.2011);

68) Kościelna osoba prawna Chrześcijańska Służba Charytatywna z siedzibą w Warszawie (00-366 Warszawa, ul. Foksal 8) – zbiórka publiczna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 marca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.2.2011); zbiórka publiczna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.10.2012);

69) Międzynarodowe Centrum Spotkań i Rehabilitacji Młodzieży – Fundacja Miki Centrum z siedzibą w Gdańsku (80-308 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 73 lok. 19) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 czerwca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy OS.5311.3.2011);

70) Stowarzyszenie „Razem Łatwiej” z siedzibą w Wolsztynie (64-200 Wolsztyn, ul. 5 Stycznia 14) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 10 maja 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.3.2011);

71) Fundacja „Światło Nadziei” z siedzibą w Zabrzu (41-807 Zabrze, ul. Łowiecka 1/2) – zbiórka publiczna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 czerwca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.3.2011);

72) Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy świat” z siedzibą w Łodzi (91-437 Łódź, ul. Kościelna 6) – zbiórka publiczna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 czerwca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.3.2011);

73) Fundacja Pomocy Pracownikom Ochrony i ich Rodzinom „Ochrona i Pomoc” z siedzibą w Warszawie (01-234 Warszawa, ul. Kasprzaka 29/31) – zbiórka publiczna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 czerwca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.3.2011);

74) Fundacja Medicover z siedzibą w Warszawie (02-366 Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 13 maja 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.3.2011);

75) Stowarzyszenie Konferencji Świętego Wincentego A`Paulo z siedzibą w Warszawie (00-341 Warszawa, ul. Radna 14) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 lipca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.3.2011);

76) Fundacja Dzieci Afryki z siedzibą w Warszawie (03-140 Warszawa, ul. Odkryta 48d lok. 612) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 maja 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.3.2011);

77) Stowarzyszenie Sportu i Turystyki „Jedno Serce” z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim (97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. 11 Listopada 9) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 11 lipca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.4.2011);

78) Stowarzyszenie „Pomoc za Jeden Uśmiech” z siedzibą w Subkowach (83-120 Subkowy, ul. Sadowa 6) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 19 czerwca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.4.2011, OS.5311.10.2012);

79) Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo z siedzibą w Lublinie (20-113 Lublin, ul. Jezuicka 4/9) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 22 maja 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.4.2011);

80) Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” z siedzibą w Warszawie (01-015 Warszawa, ul. Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 6 stycznia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.2.2012);

81) Fundacja Radia Zet z siedzibą w Warszawie (00-503 Warszawa, ul. Żurawia 8,) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 sierpnia 2011 r. do dnia 31 lipca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.5.2011, OS.5311.2.2012);

82) Fundacja Dla Osób z Urazem Rdzenia Kręgowego z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Ogrodowa 10)– zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 15 sierpnia 2011 r. do dnia 14 sierpnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.5.2011);

83) Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” z siedzibą w Warszawie (00-322 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 64) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 15 sierpnia 2011 r. do dnia 14 sierpnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.5.2011);

84) Fundacja Ocean Marzeń z siedzibą w Warszawie (02-654 Warszawa, ul. Rajska 3 lok. 68) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 czerwca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.5.2011);

85) Stowarzyszenie Aeroklub Mielecki im. Braci Działowskich z siedzibą w Mielcu (39-300 Mielec, ul. Kosmonautów – Lotnisko) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 sierpnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.5.2011);

86) Zespół Tańca Ludowego „Pruszkowiacy” z siedzibą Pruszkowie (05-800 Pruszków, ul. Kraszewskiego 11) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 27 czerwca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.5.2011);

87) Stowarzyszenie Przyjaciół Galerii „Sztuka Niepełnosprawnych Wśród Nas” z siedzibą w Warszawie (00-021 Warszawa, ul. Chmielna 15 lok. 202) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 sierpnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.5.2011);

88) Fundacja Grey Animals z siedzibą w Sierosławicach (46-220 Byczyna, Sierosławice 18) – zbiórka publiczna na terenie województw opolskiego i śląskiego do dnia 15 sierpnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.5.2011; OS.5311.7.2012);

89) Komitet „Renowacji zabytkowej cerkwi św. Anny w Kotowie” (37-740 Bircza, ul. Rynek 8/1) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 16 sierpnia 2011 r. do dnia 16 sierpnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.5.2011; OS.5311.8.2011);

90) Fundacja Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych z siedzibą w Warszawie (00-810 Warszawa, ul. Srebrna 16) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 sierpnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.6.2011);

91) Fundacja „Dziecięcy Kolorowy Świat Marzeń” z siedzibą w Tychach (43-100 Tychy, ul. Fabryczna 11) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 sierpnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.6.2011);

92) Krakowskie Stowarzyszenie Ocalić Szansę z siedzibą w Krakowie (30-209 Kraków, ul. Królowej Jadwigi 76/1a) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 sierpnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.6.2011, OS.5311.10.2012);

93) Fundacja Marka Kamińskiego z siedzibą w Gdańsku (80-266 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 212) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 15 września 2011 r. do dnia 14 września 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.6.2011);

94) Komitet Tatende z siedzibą w Warszawie (00-021 Warszawa, ul. Chmielna 32/22) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 października 2011 r. do dnia 15 kwietnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.6.2011);

95) Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne Klub Gaja z siedzibą w Wilkowicach (43-365 Wilkowice, ul. Nad Wilkówką 24) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 czerwca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.6.2011);

96) Fundacja Mandragon z siedzibą w Warszawie (01-951 Warszawa, ul. Saska 78 lok. 1) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 20 sierpnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.6.2011);

97) Fundacja „Serca dla Maluszka” z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300 Bielsko-Biała, ul. Kowalska 89 lok. 1) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 1 sierpnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.6.2011);

98) Stowarzyszenie Transformator Kultury z siedzibą w Przemkowie (59-170 Przemków, ul. Garncarska 12/1 – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 15 września 2011 r. do dnia 30 maja 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.6.2011);

99) Fundacja Okaż Serce Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym z siedzibą w Łodzi (93-005 Łodź, ul. Wólczańska 225) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 sierpnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.6.2011);

100) Komitet Organizacyjny Budowy Pomnika Błogosławionego Jana Pawła II z siedzibą w Mońkach (19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5a) – zbiórka publiczna na terenie województwa podlaskiego na okres 2 lat od dnia wydania decyzji (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.7.2011);

101) Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” z siedzibą w Białymstoku (15-013 Białystok, ul. Jana III Sobieskiego 1) – zbiórka publiczna na terenie województwa podlaskiego od dnia wydania decyzji do 31 lipca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.7.2011);

102) Społeczny Komitet Fundacji Mammografu z siedzibą w Lipsku (27-300 Lipsko, ul. Rynek Kościuszki 1) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 maja 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.8.2011);

103) Społeczny Komitet „Podaj Dalej” pomoc dla Eweliny z siedzibą w Katowicach (40-203 Katowice, al. Roździeńskiego 86 a m 15) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 sierpnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.8.2011);

104) Stowarzyszenie Darłowskie Centrum Wolontariatu z siedzibą w Darłowie (76-150 Darłowo, ul. Królowej Jadwigi 3) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 października 2011 r. do 31 sierpnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.8.2011);

105) Fundacja Gajusz z siedzibą w Łodzi (90-406 Łódź, ul. Piotrkowska 17)– zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od 1 listopada 2011 r. do 31 października 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.8.2011); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 stycznia 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: 5311.7.2012);

106) Fundacja „Liczy się każdy z nas” z siedzibą w Gdyni (81-319 Gdynia, ul. Śląska 40 lok. 9) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 sierpnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.8.2011);

107) Fundacja Jagoda im. Jagody Pachota z siedzibą we Wrocławiu (50-013 Wrocław, ul. Czysta 7/7) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 sierpnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.8.2011); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 marca 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.10.2012);

108) Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu „Cisza” z siedzibą w Gdyni (81-222 Gdynia, ul. Morska 89) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 lipca Fundacja „Pomagamy z Uśmiechem” z siedzibą w Katowicach (40-142 Katowice, ul. Modelarska 12) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 27 września 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.8.2011);

109) Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce” z siedzibą w Warszawie (02-670 Warszawa, ul. Puławska 232) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 listopada 2011 r. do 31 października 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.9.2011);

110) Stowarzyszenie „Tęcza” z siedzibą w Kopinie (21-070 Cyców, Kopina 16) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 30 listopada 2011 r. do 30 listopada 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.9.2011);

111) Komitet Ochrony Praw Dziecka z siedzibą w Warszawie (00-629 Warszawa, ul. Oleandrów 6, III piętro) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 2 listopada 2011 r. do dnia 31 stycznia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.9.2011);

112) Fundacja „Dzieło Miłosierdzia Bożego PORT” z siedzibą w Odolanowie (63-430 Odolanów, ul. Strzelecka 3) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 sierpnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.9.2011);

113) Fundacja „Oriflame dzieciom” z siedzibą w Warszawie (02-231 Warszawa, ul. Jutrzenki 135) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 września 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.9.2011);

114) Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich Oddział Stołeczny z siedzibą w Warszawie (00-322 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 64) – zbiórka publiczna na terenie m.st. Warszawy od dnia 27 października 2011 r. do dnia 29 października 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.9.2011);

115) Fundacja Harcerskiej Szkoły Ratownictwa z siedzibą w Górze Kalwarii (05-530 Góra Kalwaria, Podłącze 12a) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 29 sierpnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.9.2011);

116) Fundacja Przyjaciółka z siedzibą w Warszawie (00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 20 września 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.9.2011);

117) Fundacja „Razem Lepiej” z siedzibą w Warszawie (05-077 Warszawa, ul. Jana Pawła II 17 c) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 listopada 2011 r. do 31 stycznia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.9.2011);

118) Fundacja – Pierwsza Pomoc z siedzibą w Krośnie (38-411 Krosno, ul. Batorego 11 lok. 38) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 października 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.9.2011);

119) Stowarzyszenie „Wiosna” z siedzibą w Krakowie (31-038 Kraków, ul. Starowiślna 2 lok. 3) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 listopada 2011 r. do 31 lipca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.9.2011);

120) Fundacja „Pogranicze” z siedzibą w Sejnach (16-500 Sejny, ul. Piłsudskiego 37) – zbiórka publiczna na terenie województwa podlaskiego do dnia 31 października 2012 r. (szczegóły – znak sprawy OS.5311.10.2011);

121) Caritas Archidiecezji Białostockiej w Białymstoku (15-077 Białystok, ul. Warszawska 32) – zbiórka publiczna w miejscowościach i parafiach znajdujących się na terenie województwa podlaskiego wchodzących w skład Archidiecezji Białostockie w Białymstoku do dnia 30 stycznia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy OS.5311.10.2011);

122) Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci – UNICEF z siedzibą w Warszawie (02-665 Warszawa, ul. Aleja Wilanowska 317) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 marca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy OS.5311.11.2011, OS.5311.10.2012); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 października 2012 r. (szczegóły – znak sprawy OS.5311.12.2012);

123) Fundacja „Tęczowy Dom” z siedzibą w Warszawie (00-054 Warszawa, ul. Jasna 22 lok. 105a) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 września 2012 r. (szczegóły – znak sprawy OS.5311.11.2011); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 lipca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.4.2012)

124) Fundacja „Dzieło Miłosierdzia Bożego PORT” z siedzibą w Odolanowie (63-430 Odolanów, ul. Strzelecka 3) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 sierpnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy OS.5311.11.2011);

125) „Fundacja Otwórzmy Serca” z siedzibą w Wierzchowiskach (23-310 Modliborzyce, Wierzchowiska 86a) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 1 września 2012 r. (szczegóły – znak sprawy OS.5311.11.2011);

126) Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna „Szczecin” z siedzibą w Szczecinie (71-431 Szczecin, ul. Ogińskiego 15) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 22 października 2012 r. (szczegóły – znak sprawy OS.5311.11.2011);

127) Terenowa Jednostka Stowarzyszenia Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo AIC Polska przy Parafii N.M.P. Królowej Polski w Słubicach (69-100 Słubice, ul. 1 Maja 31) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 listopada 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.11.2011);

128) Fundacja „Agro-Mazowia” z siedzibą w miejscowości Stawiguda (11-034 Stawiguda ul. Wiśniowa 17) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 marca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.11.2011);

129) Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia Komitet oddziału w Suwałkach (16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 15) – zbiórka publiczna na terenie województwa podlaskiego od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.1.2012);

130) Fundacja im. Joanny Krupińskiej „Psi Los” z siedzibą w Krakowie (30-071 Kraków, ul. Rolnicza 4/23) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 listopada 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.2.2012);

131) Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie” w Lipniku z siedzibą w miejscowości Łopuszka Mała (37-220 Kańczuga, Łopuszka Mała 13) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 czerwca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.2.2012);

132) Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym z siedzibą w Stróżach (33-331 Stróże, 33-331 Stróże) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 grudnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.2.2012);

133) Stowarzyszenie Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot z siedzibą w Baranowie (62-081 Przeźmierowo, Baranowo ul. Wiosenna 61) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 9 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.2.2012);

134) Stowarzyszenie Sztukater z siedzibą we Wrocławiu (54-206 Wrocław, ul. Legnicka 65) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 1 grudnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.2.2012);

135) Fundacja Pomocy „Nowy Świat” z siedzibą w Katowicach (40-844 Katowice, ul. Kossutha 11) – zbiórka publiczna na terenie województw: śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego, małopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego do dnia 30 listopada 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.2.2012, OS.5311.12.2012);

136) Stowarzyszenie „Pogotowie dla Zwierząt” z siedzibą w Trzciance (64-980 Trzcianka, Plac Pocztowy 4 lok. 6) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 marca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.2.2012);

137) Stowarzyszenie Odra – Niemen (53-614 Wrocław, ul. Bolesławiecka 13/25) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.2.2012);

138) Fundacja Splot Ramienny (Dziekanów Leśny, ul. Marii Konopnickiej 1/189) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.2.2012);

139) Stowarzyszenie Prorew z siedzibą w Kielcach (25–361 Kielce, ul. Szymanowskiego 3/58) – zbiórka publiczna na terenie województwa podlaskiego od dnia wydania decyzji do dnia 31 grudnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.3.2012);

140) Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia Komitet Oddziału w Białymstoku (15-002 Białystok, ul. Sienkiewicza 53) – zbiórka publiczna na terenie województwa podlaskiego od dnia wydania decyzji do dnia 31 grudnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.3.2012);

141) Fundacja Proart z siedzibą w Nowym Sączu (33-300 Nowy Sącz, ul. Długosza 73) – decyzją nr 1/2012 z dnia 3 stycznia 2012 r. Minister Spraw Wewnętrznych odmówił wydania pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.4.2012);

142) Stowarzyszenie „Hallelu Jah” z siedzibą we Wrocławiu (53-328 Wrocław, ul. Pretficza 5/4) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 lipca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.4.2012);

143) Fundacja Przyjaciele Czterech Łap z siedzibą w Rokitnie (74-304 Nowogródek Pomorski, Rokitno 2) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 listopada 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.4.2012);

144) Fundacja Ewy Błaszczyk „Akogo?” z siedzibą w Warszawie (01-673 Warszawa, ul. Podleśna 4) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.4.2012);

145) Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” z siedzibą w Warszawie (00-159 Warszawa, ul. Andersa 13 lok. 28) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 września 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.4.2012);

146) Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro (02-005 Warszawa, ul. Wiliama Lindleya) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.4.2012); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 marca 2012 r. do 28 lutego 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.7.2012);

147) „Fundacja TVN nie jesteś sam” z siedzibą w Warszawie (02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 166) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.4.2012);

148) Stowarzyszenie Straż Zwierząt z siedzibą w Markach (05-270 Marki, ul. Równa 11) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.4.2012);

149) Stowarzyszenie Straż dla Zwierząt w Polsce z siedzibą w Warszawie (01-134 Warszawa, ul. Wolska 60) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.4.2012);

150) Stowarzyszenie Przyjaciół Fretek (80-423 Gdańsk, ul. Bolesława Chrobrego 51 lok. 5) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.4.2012);

151) Fundacja Podaruj Serce Innym z siedzibą w Łodzi (91-087 Łodź, ul. Wapienna 15) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.4.2012, OS.5311.12.2012);

152) Stowarzyszenie Nauczycieli, Absolwentów i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego im. Eugeniusza Romera z siedzibą w Rabce – Zdroju (34-700 Rabka – Zdrój, ul. Jana Pawła II) – zbiórka publiczna na terenie województwa małopolskiego (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.4.2012);

153) Stowarzyszenie Komitet Pomocy dla Zwierząt z siedzibą w Tychach (43-100 Tychy, ul. Bałuckiego 7 lok. 37) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.4.2012);

154) Fundacja dla Zwierząt „Akity w potrzebie” z siedzibą w Poznaniu (60-687 Poznań, os. Stefana Batorego 18/28) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 czerwca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.4.2012);

155) Fundacja Cud In Vitro z siedzibą w Warszawie (02-810 Warszawa, ul. Srebrna 16) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do 31 grudnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.4.2012);

156) Dzieło Pomocy „Ad Gentes” (03-729 Warszawa, ul. Byszewska 1) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.4.2012);

157) Fundacja Pomóc Więcej z siedzibą w Sosnowcu (41-205 Sosnowiec, ul. Będzińska 27a) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 stycznia 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.5.2012);

158) Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Tucholi (89-500 Tuchola, ul. Pocztowa 7d) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.5.2012);

159) Stowarzyszenie Obrona Zwierząt z siedzibą w Jędrzejowie (28-300 Jędrzejów, ul. 11 Listopada 29) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 stycznia 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.5.2012);

160) Stowarzyszenie Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami z siedzibą w Krakowie (31-019 Kraków, ul. Floriańska 53) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.5.2012);

161) Polski Czerwony Krzyż z siedzibą w Warszawie (00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 14) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.5.2012);

162) Fundacja Powrót do Normalności (03-683 Warszawa, ul. Tużycka 8 lok. 6) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.5.2012);

163) „Fundacja DKMS Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska” z siedzibą w Warszawie (02-386 Warszawa, ul. Altowa 18) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 1 stycznia 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.5.2012);

164) „Fundacja Dzieciom” z siedzibą w Lublinie (20-058 Lublin, ul. Junoszy 49 lok. 69) – decyzją nr 14/2012 z dnia 17 stycznia 2012 r. Minister Spraw Wewnętrznych odmówił pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.5.2012);

165) Stowarzyszenie Dom Dziecka – Pomnik im. Dzieci Zamojszczyzny w Siedlcach (08-110 Siedlce, ul. Dzieci Zamojszczyzny 39) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 lutego 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.5.2012);

166) Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza z siedzibą w Zakopanem (34-500 Zakopane, os. Harenda 12a) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 stycznia 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.5.2012);

167) Fundacja „Prodeste” z siedzibą w Opolu (45-231 Opole, ul. Oleska 121) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 października 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.5.2012);

168) Fundacja Edukacja Plus z siedzibą w Żarach (68 – 200 Żary, Plac Przyjaźni 5 lok. 1) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 stycznia 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.5.2012);

169) Fundacja na rzecz Wspierania Rodziny oraz Dzieci i Młodzieży „Fundacja z Uśmiechem” z siedzibą w Kielcach (25-001 Kielce, ul. Paderewskiego 11/39) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.5.2012);

170) Fundacja Raya Wilsona z siedzibą w Poznaniu (61-768 Poznań, ul. Matejki 36 lok. 54) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.5.2012);

171) Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą z siedzibą w Rabce – Zdroju (34-700 Rabka – Zdrój, ul. Prof. Jana Rudnika 3b) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 lipca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.5.2012);

172) Stowarzyszenie Duma i Nowoczesność z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (44-300 Wodzisław Śląski, ul. Tysiąclecia 22 lok. 10) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 sierpnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.5.2012);

173) Fundacja „Karuna – Ludzie dla Zwierząt” z siedzibą w Warszawie (ul. Chodecka 14 lok. 13, 03-350 Warszawa) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 stycznia 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.7.2012);

174) Fundacja Mam Marzenie z siedzibą w Krakowie (31-028 Kraków, ul. św. Krzyża 7) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2012 r. – (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.7.2012);

175) Fundacja Pomocy Dzieciom z siedzibą w Żywcu (34-300 Żywiec, ul. Witosa 3) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.7.2012);

176) Fundacja Papaya z siedzibą w Krakowie (30-348 Kraków, ul. Prof. Bobrzyńskiego 23 lok. 9) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 października 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.7.2012);

177) Fundacja Kyoto – Kraków Andrzeja Wajdy i Krystyny Zachwatowicz z siedzibą w Krakowie (30-302 Kraków, ul. M. Konopnickiej 26) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.7.2012);

178) Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom Po Poległych Policjantach z siedzibą w Warszawie (02-514 Warszawa, ul. Puławska 148/150) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 lutego 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.7.2012);

179) Stowarzyszenie „Przyjaciele Bartka” z siedzibą w Bydgoszczy (85-808 Bydgoszcz, ul. Białogardzka 6 lok. 68) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 19 marca 2012 r. do dnia 18 marca 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.7.2012);

180) Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej z siedzibą w Zielonej Górze (65-170 Zielona Góra, ul. Bema 32-34) – zbiórka publiczna na terenie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, która obejmuje województwo lubuskie oraz powiat głogowski i polkowicki na terenie województwa dolnośląskiego od dnia 16 marca 2012 r. do 17 marca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.7.2012);

181) Fundacja „Przyszłość dla Dzieci” z siedzibą w Olsztynie (10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.7.2012, OS.5311.10.2012);

182) Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Osobom Niepełnosprawnym i Ofiarom Przemocy MARM z siedzibą w Nowym Mieście Nad Wartą (63-040 Nowe Miasto nad Wartą, ul. Rynek 8) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.7.2012);

183) Komitet Społeczny pomocy dla Amelki Janiszewskiej przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rybniku Boguszowicach (44-251 Rybnik, ul. Małachowskiego 38) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 marca 2012 r. do dnia 1 marca 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.7.2012);

184) Fundacja Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera z siedzibą w Kuzoncinie (96-500 Sochaczew, Kuzoncin 67) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 28 lutego 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.7.2012);

185) Społeczny Komitet Obchodów 55 Lecia Powstania Zawodowej Straży Pożarnej w Sejnach z siedzibą Sejnach (16-500 Sejny, ul. Strażacka 2) – zbiórka publiczna na terenie województwa podlaskiego od dnia wydania decyzji do 31 maja 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.8.2012);

186) Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru Podlaskiego Oddziału SG w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku (15-370 Białystok, ul. Bema 100) – zbiórka publiczna na terenie województwa podlaskiego od dnia 23 lutego 2012 r. do dnia 15 maja 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.8.2012);

187) Caritas Archidiecezji Białostockiej w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku – zbiórka publiczna w miejscowościach i parafiach na terenie województwa podlaskiego wchodzących w skład Archidiecezji Białostockiej od dnia wydania decyzji do dnia 31 marca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.8.2012);

188) Fundacja Kamili Skolimowskiej z siedzibą w Warszawie (04-311 Warszawa, ul. Szaserów 69/71 lok. 41) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 17 kwietnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.9.2012);

189) Fundacja „Serca Dzieciom” z siedzibą w Bydgoszczy (85-051 Bydgoszcz, ul. Pomorska 58 a lok. 12) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 10 marca 2012 r. do dnia 10 września 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.9.2012);

190) Caritas Diecezji Drohiczyńskiej z siedzibą w Drohiczynie (17-312 Drohiczyn, ul. Kościelna 10) – zbiórka publiczna na terenie Diecezji Drohiczyńskiej, która obejmuje województwo mazowieckie i podlaskie od dnia 16 marca 2012 r. do dnia 17 marca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.9.2012);

191) Fundacja Orimari z siedzibą w Warszawie (00-764 Warszawa, ul. Sułkowicka 2/4) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 15 marca 2012 r. do 15 marca 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.9.2012);

192) Fundacja Polska Akcja Humanitarna z siedzibą w Warszawie (00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5/3) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2012 r. – decyzja nr 50/2012 z dnia 07.03.2012 r. i decyzja nr 51/2012 z dnia 07.03.2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.9.2012); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 stycznia 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.9.2012);

193) Fundacja Lubelska Straż Ochrony Zwierząt z siedzibą w Romanówce (24-204 Wojciechów, Romanówka 22) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 14 stycznia 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.9.2012);

194) Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z siedzibą w Warszawie (00-325 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 6) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.9.2012);

195) Społeczny Komitet Odbudowy Narodnego Domu w Przemyślu (37-700 Przemyśl, ul. Kościuszki 5) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 marca 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.9.2012);

196) Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przyjaciel” z siedzibą w Warszawie (01-110 Warszawa, ul. Nowolipki 27 lok. 1a) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 20 marca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.9.2012);

197) Fundacja pomocy osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich rodzinom „Silentio” z siedzibą w Warszawie (02-886 Warszawa, ul. Jagielska 57b) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 31 marca 2012 r. do dnia 30 marca 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.9.2012);

198) Komitet Pomocy dla Jarka z siedzibą w Milówce (34-360 Milówka, ul. Słoneczna 1) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 marca 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.9.2012);

199) Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej w Gdyni (ul. Legionów 126, 81-472 Gdynia) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 marca 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.10.2012);

200) Fundacja Centaurus z siedzibą we Wrocławiu (ul. Borelowskiego 53 lok. 2, 51-678 Wrocław) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 marca 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.10.2012);

201) Stowarzyszenie „Serduszko dla Dzieci” z siedzibą w Warszawie (ul Stalowa 18 lok. 25, 03-426 Warszawa) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 10 marca 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.10.2012);

202) Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej z siedzibą w Szczecinie (Al. Piastów 74 lok. 10, 70-326 Szczecin) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.10.2012);

203) Komitet „Mogę się uczyć” z siedzibą w Bydgoszczy (ul. Nasypowa 51, 85-342 Bydgoszcz) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 marca 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.10.2012);

204) Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Talentów ART PRO z siedzibą w Wejherowie (ul. Sobieskiego 328a lok. 2, 84-200 Wejherowo) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 stycznia 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.10.2012);

205) Fundacja Dogiq z siedzibą w Katowicach (ul. Brynowska 51 D, 40-584 Katowice) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2012 r. . (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.10.2012);

206) Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej z siedzibą w Warszawie (ul. Sarnacka 14 lok. 15, 02-972 Warszawa) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 grudnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.10.2012);

207) Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia z siedzibą w Lublinie (ul. Lędzian 49, 20-828 Lublin) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 18 marca 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.10.2012);

208) Fundacja „Bene Vobis” z siedzibą w Warszawie (Al. Wojska Polskiego 50/94 lok. 56, 01-554 Warszawa) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.10.2012);

209) Regionalna Fundacja Rozwoju „Serce” z siedzibą w Kolbuszowej (ul. Handlowa 3, 36-100 Kolbuszowa) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.10.2012);

210) Fundacja „Kotikowo” z siedzibą w Gdańsku (ul. Jeleniogórska 3 A lok. 8, 80-180 Gdańsk) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 marca 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.10.2012);

211) Komitet Zbiórki Publicznej dla Rodziny Jacka Komorowskiego (ul. Nowy Świat 35, 00-029 Warszawa) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 lipca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.10.2012);

212) Fundacja „Bezpieczny Motocyklista” z siedzibą w Lęborku (ul. Chojnicka 11, 84-300 Lębork) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 20 kwietnia 2012 r. do dnia 20 października 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.10.2012);

213) Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej z siedzibą w Warszawie (ul. Sarmacka 14 lok. 15, 02-972 Warszawa) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 grudnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.10.2012);

214) Centrum Opatrzności Bożej – Wotum Narodu – Miejsce Kultu, Pamięci, Kultury z siedzibą w Warszawie (ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od 15 kwietnia do 3 czerwca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.10.2012);

215) Kościół Rektoralny pw. Zwiastowania NMP z siedzibą w Rytwianach (ul. Klasztorna 25, 25-236 Rytwiany) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 13 kwietnia 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.10.2012);

216) Stowarzyszenie Twórców dla Rzeczypospolitej z siedzibą w Warszawie (ul. Grażyny 8 lok. 12, 02-942 Warszawa) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 października 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.10.2012);

217) Fundacja Ochrony Praw Dziecka „Angel” z siedzibą w Gdyni (ul. Białowieska 1, 81-179 Gdynia) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 marca 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.10.2012);

218) Komitet Budowy Memoriału Wolnego Słowa z siedzibą w Warszawie (ul. Dąbrowskiego 72, 02-586 Warszawa) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 15 maja 2012 r. do 14 maja 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.10.2012);

219) Społeczny Komitet Organizacyjny na rzecz Ufundowania Sztandaru Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku przez Mieszkańców Miasta Białegostoku z siedzibą w Białymstoku (ul. Witosa 38, 15-660 Białystok) – zbiórka publiczna na terenie województwa podlaskiego od dnia wydania decyzji do dnia 31 lipca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.11.2012);

220) Stowarzyszenie Oblacka Pomoc Misjom „Lumen Caritatis” z siedzibą we Wrocławiu (ul. Maślicka 8a, 54-107 Wrocław) – decyzją nr 95/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r. Minister Spraw Wewnętrznych odmówił wydania pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.12.2012);

221) Komitet „Dla Joachima” z siedzibą w Poznaniu (Os. Orła Białego 21/2, 61-251 Poznań) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 marca 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.12.2012);

222) Opactwo Benedyktynów w Tyńcu (ul. Benedyktyńska 37, 30-398 Kraków) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 marca 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.12.2012);

223) Caritas Diecezji Kieleckiej z siedzibą w Kielcach (ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce) – zbiórka publiczna na terenie miasta Kielce i powiatu kieleckiego od dnia 30 kwietnia 2012 r. do dnia 6 maja 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.12.2012);

224) Stowarzyszenie „Hospicjum Łódzkie” z siedzibą w Łodzi (ul. Jaracza 55, 90-251 Łódź) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 lipca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.12.2012);

225) FOZ „Ulga w cierpieniu” Fundacja Opieki nad Zwierzętami Skrzywdzonymi przez Ludzi z siedzibą w Tarnowskich Górach (ul. Częstochowska 58, 42-600 Tarnowskie Góry) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 1 maja 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.12.2012);

226) Fundacja „Wyspa Progress” z siedzibą w Gdańsku (ul. Doki 1/145b, 80-958 Gdańsk) -zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 marca 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.12.2012);

227) Fundacja „Zwierzęta i My” z siedzibą w Poznaniu (ul. Dąbrowskiego 25/3, 60-840 Poznań) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 kwietnia 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.12.2012);

228) Stowarzyszenie Podaruj Życie Dzieciom z siedzibą w Miechowie (ul. Jagiellońska 20 lok. 30, 32-200 Miechów) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 1 kwietnia 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.12.2012);

229) Fundacja Luxsfera z siedzibą w Poznaniu (ul. Na Miasteczku 12b/192, 61-144 Poznań) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 13 maja 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.12.2012);

230) Fundacja Polska Pomoc z siedzibą w Białymstoku (ul. Skłodowskiej 13 lok. 2, 15-275 Białystok) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 maja 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.12.2012).

231) Stowarzyszenie Miłośników „Trójki” z siedzibą w Warszawie (ul. Sw. Wincentego 112 lok. 165, 03-291 Warszawa) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 18 maja 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.13.2012);

232) Fundacja Jokot z siedzibą w Warszawie (ul. Klaudyny 38/75, 01-684 Warszawa) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 maja 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.13.2012);

233) Fundacja Pomocy Rodzinie w Wychowaniu „Dom dla Dziecka” z siedzibą w Krakowie (Rynek Podgórski 4/1a, 30-533 Kraków) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 maja 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.13.2012);

234) Fundacja „Liczy się Każdy z Nas” z siedzibą w Gdyni (ul. Śląska 40/9, 81-319 Gdynia) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 maja 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.13.2012);

235) „Fundacja Niesiemy Nadzieję” z siedzibą w Poznaniu (ul. Traugutta 34, 61-514 Poznań) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 kwietnia 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.13.2012);

236) Fundacja Anny Dymnej Mimo Wszystko z siedzibą w Krakowie (ul. Stefana Myczkowskiego 4, 30-198 Kraków) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 5 kwietnia 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.13.2012);

237) Kongregacja Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeuszka w Trzebnicy (ul. Ks. Dz. W. Bochenka 30, 55-100 Trzebnica) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od 1 czerwca 2012 r. do 31 maja 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.13.2012);

238) Fundacja „Pocztowy Dar” z siedzibą w Warszawie (ul. Towarowa 5, 00-965 Warszawa) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.13.2012);

239) Fundacja „Ratujemy Dogi” (ul. Dąbrowszczaków 9a lok. 6, 41-200 Sosnowiec) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia 20 czerwca 2012 r. do dnia 1 maja 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.13.2012);

240) Chrześcijańska Służba Charytatywna z siedzibą w Warszawie (ul. Foksal 8, 00-366 Warszawa) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do dnia 1 kwietnia 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.13.2012 – decyzje: nr 128/2012, nr 129/2012, nr 130/2012, nr 131/2012, nr 132/2012);

241) Caritas Diecezji Siedleckiej z siedzibą w Siedlcach (ul. Biskupa Świrskiego 57, 08-110 Siedlce) – zbiórka publiczna na terenie Diecezji Siedleckiej, która obejmuje teren województwa mazowieckiego i lubelskiego w terminie od dnia 1 czerwca 2012 r. do dnia 1 czerwca 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.13.2012);

242) Fundacja Bez Tajemnic z siedzibą w Krakowie (ul. Witosa 27 lok. 12, 30-612 Kraków) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do dnia 1 kwietnia 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.13.2012);

243) Fundacja na Rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych i Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym „Zielony Liść” z siedzibą w Toruniu (ul. Ducha Św. lok. 4, 81-100 Toruń) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do dnia 31 marca 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.14.2012);

244) Muzeum Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie (ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od 1 czerwca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.14.2012);

245) Stowarzyszenie Promocji Pozytywnego Myślenia „Pozytywne.com” z siedzibą we Wrocławiu (ul. Myszkowska 3 lok. 2, 52-019 Wrocław) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do dnia 31 maja 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.14.2012);

246) Honorowy Komitet Fundatorów Sztandaru dla 44 Bazy lotnictwa Morskiego z siedzibą w Siemirowicach (ul. Osiedle Na Skarpie 23, 84-313 Siemirowice) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 15 czerwca 2012 r. do 14 czerwca 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.14.2012);

247) Stowarzyszenie Pracownia Alternatywnego Wychowania z siedzibą w Łodzi (ul. Wólczańska 225, 93-005 Łódź) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 kwietnia 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: 5311.14.2012);

248) „ Fundacja Kocie Życie” z siedzibą we Wrocławiu (ul. Mochnackiego 17 lok. 6, 51-122 Wrocław) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 września 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: 5311.14.2012);

249) Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva z siedzibą w Warszawie (ul. Kawęczyńska 16 lok. 42a, 03-772 Warszawa) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 maja 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: 5311.14.2012);

250) Fundacja „Krąg Przyjaciół Dziecka” im. św. Józefa Kalasancjusza z siedzibą w Warszawie (ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 maja 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: 5311.14.2012);

251) Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt Ekostraż (ul. Spółdzielcza 13 lok. 4, 51-662 Wrocław) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 25 czerwca 2012 r. do dnia 24 czerwca 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: 5311.14.2012);

252) Fundacja „Jak pies z kotem” z siedzibą w Warszawie (ul. Migdałowa 10 lok. 21, 02-796 Warszawa) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 czerwca 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: 5311.14.2012);

253) Fundacja Spełnienie z siedzibą w Szprotawie (ul. Prusa 7 lok. 3, 67-300 Szprotawa) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od 26 czerwca 2012 r. do 1 września 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: 5311.14.2012);

254) Towarzystwo Opieki nad Zabytkami – Oddział Bieszczadzki z siedzibą w Ustrzykach Dolnych (ul. Pionierska 10, 38-700 Ustrzyki Dolne) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 czerwca 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: 5311.14.2012);

255) Fundacja Andrzeja Brandstattera Pro Artis (ul. Orkana 3a lok. 21, 34-500 Zakopane) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 22 czerwca 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: 5311.14.2012);

256) Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat” z siedzibą w Łodzi (ul. Kościelna 6, 91-437 Łódź) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: 5311.14.2012);

257) Fundacja „Dom w Łodzi” z siedzibą w Łodzi (ul. Wierzbowa 13, 91-426 Łódź) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 czerwca 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: 5311.14.2012);

258) Stowarzyszenie Nadzieja Amstaffa TTB z siedzibą w Szczecinie (ul. Reja 20 lok. 9, 71-561 Szczecin) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 25 czerwca 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.15.2012);

259) Fundacja „Vis Maior” z siedzibą w Warszawie (ul. Cieszkowskiego 1/3 lok. 75, 01-636 Warszawa) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od 1 sierpnia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.15.2012);

260) Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (ul. Pańska 3, 00-124 Warszawa) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.15.2012);

261) Stowarzyszenie Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej z siedzibą w Warszawie (ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 czerwca 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.15.2012);

262) Fundacja Dla Poratowania Zwierząt Bezdomnych „Emir” z siedzibą w Żabiej Woli (ul. Słoneczna 4, 96-321 Żabia Wola) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 1 lipca 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.15.2012);

263) Fundacja „Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie” (ul. Jagiełły 5 lok. 19, 14-100 Ostróda) – decyzją nr 173/2012 z dnia 28.06.2012 r. Minister Spraw Wewnętrznych odmówił udzielenia pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.15.2012, OS.5311.16.2012);

264) Federacja Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie (Al. Solidarności 101, 00-144 Warszawa) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 28 września 2012 r. do dnia 8 października 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.15.2012);

265) Fundacja Pomocna Mama z siedzibą w Poznaniu (ul. Górnicza 2 lok. 153, 60-107 Poznań) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 lipca 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.15.2012);

266) Komitet „Koniczynka” z siedzibą w Sosnowcu (ul. Czysta 8/8, 41-200 Sosnowiec) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 czerwca 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.15.2012);

267) Sportowe Stowarzyszenie Inwalidów „Start” z siedzibą w Poznaniu (ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 sierpnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.15.2012);

268) Fundacja Skrzydlaty Pies z siedzibą w Bukowinie (ul. Kolejowa 4, 32-332 Bukawno) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 lipca 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.15.2012);

269) Małopolskie Hospicjum dla Dzieci z siedzibą w Krakowie (ul. Czerwonego Kapturka 10, 31-711 Kraków) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 lipca 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.15.2012);

270) Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier” z siedzibą w Warszawie (Al. Przyjaciół 8 lok. 1a, 00-565 Warszawa) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 czerwca 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.15.2012);

271) Fundacja „Podaj Łapę” z siedzibą w Oleśnicy (ul. Armii Krajowej 13 lok. 8, 56-400 Oleśnica) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 lipca 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.15.2012);

272) Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska z siedzibą w Krakowie (ul. Bolesława Chrobrego 9, 31-519 Kraków) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 lipca 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.15.2012);

273) Fundacja Siepomaga z siedzibą w Poznaniu (ul. Wszystkich Świętych 5 lok. 7, 61-843 Poznań) – dwie zbiórki publiczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od 20 sierpnia 2012 r. do 19 sierpnia 2013 r. – decyzja nr 198/2012 i nr 199/2012 (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.15.2012); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 19 sierpnia 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.16.2012);

274) Fundacja Dzieci Niczyje z siedzibą w Warszawie (ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 16 września 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.15.2012, OS.5311.16.2012);

275) Komitet „Taniec z Pasją” z siedzibą w Żaganiu (ul. Szprotawska 4, 68-100 Żagań) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 września 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.15.2012);

276) Fundacja „Anioł Nadziei” z siedzibą w Rudzie Śląskiej (ul. Niedurnego 34, 41-709 Ruda Śląska) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 lipca 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.16.2012);

277) Głuchołaskie Stowarzyszenie Dobroczynne z siedzibą w Głuchołazach (ul. Kościelna 4, 48-340 Głuchołazy) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 lipca 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.16.2012);

278) Fundacja Kiabakari z siedzibą w Krakowie (ul. Sądowa 7 lok. 35, 31-542 Kraków) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.16.2012);

279) „Fundacja Dwa Plus Cztery” z siedzibą we Wrocławiu (ul. Sienkiewicza 40 lok. 15, 50-335 Wrocław) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 sierpnia 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.16.2012);

280) Fundacja „Mają przyszłość” z siedzibą w Konarzewie (ul. Młyńska 45, 62-070 Konarzewo) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 26 sierpnia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.16.2012);

281) Fundacja „Sprzymierzeni” z siedzibą w Warszawie (ul. Ostrobramska 104a lok. 20, 04-118 Warszawa) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od 1 września 2012 r. do 1 września 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.16.2012);

282) Fundacja Rozwoju Kapitału Społecznego z siedzibą w Warszawie (ul. Kijowska 1 lok. 1, 03-738 Warszawa) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od 21 października 2012 r. do 21 października 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.17.2012);

283) Stowarzyszenie Auschwitz Memento z siedzibą w Oświęcimiu (ul. Partyzantów 1, 32-600 Oświęcim) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od 15 września 2012 r. do 14 września 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.17.2012);

284) Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny z siedzibą w Krakowie (ul. Dominikańska 3 lok. 11, 31-043 Kraków) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do 31 sierpnia 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.17.2012);

285) Fundacja „Neon” z siedzibą w Warszawie (ul. Raszei 6 lok. 4, 01-410 Warszawa) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia 15 września 2012 r. do 15 grudnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.17.2012);

286) „Słonie na Balkonie” z siedzibą w Łodzi (ul. Strzelecka 12 lok. 38, 93-334 Łodź) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia 1 października 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.17.2012);

287) „Fundacja Między Niebem a Ziemią” z siedzibą we Wrocławiu (ul. Kleczkowska 45, 50-227 Wrocław) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od 10 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.17.2012);

288) Fundacja Radia Zet z siedzibą w Warszawie (ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.17.2012);

289) Fundacja Nasza Pomoc z siedzibą w Gdańsku (ul. Krótka 22 lok. 2, 80-734 Gdańsk) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do dnia 31 sierpnia 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.17.2012);

290) Sekcja Polska Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie z siedzibą w Warszawie (ul. Wiertnicza 142, 02-952 Warszawa) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia 1 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.17.2012);

291) Fundacja „Bator Tabor Polska” z siedzibą w Warszawie (ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia 20 września 2012 r. do 30 września 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.17.2012);

292) Zespół Tańca Ludowego „Pruszkowiacy” z siedzibą w Pruszkowie (ul. Kraszewskiego 11, 00-800 Pruszków) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do 15 września 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.17.2012);

293) Muzeum Gross-Rossen z siedzibą w Rogoźnicy (Rogoźnica ul. Ofiar Gross-Rossen 26, 58-152 Goczałków) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia 1 września 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.17.2012);

294) Chrześcijańska Służba Charytatywna z siedzibą w Warszawie (ul. Foksal 8, 00-366 Warszawa) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do dnia 1 sierpnia 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.17.2012);

295) Fundacja Już Pomagam z siedzibą w Gdańsku (ul. Maki 6, 80-774 Gdańsk) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do dnia 31 sierpnia 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.17.2012);

296) Stowarzyszenie Bez Śladu Wspierającemu Rodziny Osób Zaginionych z siedzibą w Świdnicy (ul. Długa 33, 58-100 Świdnica ) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do dnia 1 sierpnia 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.17.2012);

297) Stowarzyszenie na rzecz Niepełnosprawnych Spes z siedzibą w Katowicach (ul. Kościuszki 46, 40-048 Katowice) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do 15 września 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.17.2012);

298) Komitet organizacyjny pod nazwą „Nikt nie zostaje” (Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do 15 września 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.17.2012);

299) Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę „Matio” z siedzibą w Krakowie (ul. Celna 6, 30-507 Kraków) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do 31 sierpnia 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.17.2012);

300) Społeczny Komitet Fundacyjny Tablicy upamiętniającej stacjonowanie i internowanie w Łomży Legionistów Józefa Piłsudskiego z siedzibą przy ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża – zbiórka publiczna na terenie województwa podlaskiego w terminie do dnia 11 Listopada 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.18.2012);

301) Fundacja Waldiego – Serce na dłoni z siedzibą w Łodzi (ul. Częstochowska 60, 93-121 Łódź) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do dnia 15 września 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.20.2012);

302) Komitet „Społeczność WSIiE TWP Polakom na Litwie” z siedzibą w Olsztynie (ul. Barczewskiego 11, 10-061 Olsztyn) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do dnia 30 sierpnia 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.20.2012);

303) Fundacja Kwiaty Polskie dla Pacjenta z siedzibą w Łodzi (ul. Pomorska 98 lok. 112, 91-402 Łódź) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do dnia 30 września 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.20.2012);

304) Fundacja „Fundation For Corporate Social Responsibility” z siedzibą w Warszawie (ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od 1 do 31 października 2012 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.20.2012);

305) Fundacja Po drugie z siedzibą w Warszawie (ul. Wiązana 22b, 04-680 Warszawa) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia 15 października 2012 r. do 30 września 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.20.2012);

306) Fundacja „Serce dla Maluszka” z siedzibą w Bielsku-Białej (ul. Kowalska 89 lok. 1, 43-300 Bielsko-Biała) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 listopada 2012 r. do dnia 31 października 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.20.2012);

307) Fundacja „Alma Spei” z siedzibą w Krakowie (ul. Dożynkowa 88a, 31-234 Kraków) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 września 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.20.2012);

308) Fundacja Akuna Pomaga z siedzibą w Katowicach (ul. 11 Listopada 11 lok. 1, 40-387 Katowice) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 listopada 2012 r. do 31 października 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.20.2012);

309) Społeczny Komitet Pomocy dla Kamila z siedzibą w Zambrowie (ul. Sadowa 4, 18-300 Zambrów) – zbiórka publiczna na terenie województwa podlaskiego do dnia 31 maja 2013 r. (szczegóły – znak sprawy: OS.5311.22.2012).

Kserokopie decyzji dotyczących udzielonych pozwoleń na zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórek publicznych przez ww. podmioty znajdują się w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim w Wydziale Oświaty, Spraw Społecznych i Rozwoju Lokalnego, ul. 3 Maja 17.

Metryka strony

Udostępniający:

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2012-02-15

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2013-01-02

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2012-02-15