Wykaz podmiotów posiadających pozwolenia na przeprowadzenie zbiórek publicznych sporządzony na podstawie otrzymanych kserokopii decyzji stosownych władz w 2007 r.

1) Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals” z siedzibą w Bydgoszczy (ul. Grunwaldzka 298; 85-438 Bydgoszcz) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 13 grudnia 2007 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-1/07);

2) Polski Komitet Narodowy Funduszu Organizacji Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF z siedzibą w Warszawie (00-901 Warszawa, pl. Defilad 1) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 6 listopada 2007 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-1/07); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 lipca 2007 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-12/07); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 1 czerwca 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-12/07); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 15 października 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-18/07);

3) Komitet Organizacyjny zbiórki publicznej „Odbudowa Forda FT-B” z siedzibą w miejscowości Jabłonna (ul. Jonatan 4/7, 05-110 Jabłonna) – zbiórka publiczna na terenie całej Polski do dnia 10 grudnia 2007 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-1/07);

4) Fundacja „Happy Kids” z siedzibą w Łodzi (ul. Żniwna 10/14, 94-250 Łódź) – zbiórka publiczna na terenie całej Polski do dnia 30 października 2007 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-1/07);

5) Fundacja pn. ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych z siedzibą w Warszawie (ul. Śliska, 00-826 Warszawa) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-1/07);

6) Stowarzyszenie Polska Pomoc Społeczno-Charytatywna „Patronat” z siedzibą w Częstochowie (ul. Oskara Lange 5 lok. 14, 42-200 Częstochowa) – zbiórka publiczna na terenie całej Polski do dnia 15 grudnia 2007 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-1/07);

7) Fundacja „Twoja Szansa” z siedzibą w Brzeźnicy (39-207 Brzeźnica 18, gmina Dębica) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-1/07);

8) Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus z siedzibą w Podkowie Leśnej (05-807 Podkowa Leśna, ul. Ejsmonda 17) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na terenie urzędów administracji publicznej, na terenie szkół i placówek szkolnych po uzyskaniu stosownej zgody, do dnia 28 listopada 2007 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-1/07);

9) Stowarzyszenie Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot z siedzibą w Baranowie k. Poznania (Baranowo k. Poznania, ul. Wiosenna 61, 62-081 Przeźmierowo) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-1/07 i Or.5012-2/07);

10) Fundacja dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi „Krwinka” z siedzibą w Łodzi (93-513 Łódź, ul. Pabianicka 34) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 sierpnia 2007 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-1/07);

11) Fundacja „Podaruj Serce Innym” z siedzibą w Łodzi (91-087 Łódź, ul. Wapienna 15) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-1/07);

12) Fundacja Świętego Mikołaja z siedzibą w Piasecznie (05-500 Piaseczno, ul. Przesmyckiego 40) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 maja 2007 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-1/07); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 maja 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-14/07);

13) Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach z siedzibą w Warszawie (02-514 Warszawa, ul. Puławska 148/152) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na terenach i obiektach pozostających w zarządzie ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez tego ministra, do dnia 20 listopada 2007 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-1/07);

14) Stowarzyszenie „Prometeusz” z siedzibą w Wałbrzychu (58-300 Wałbrzych, ul. Buczka 11) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 maja 2007 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-1/07); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 maja 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-13/07);

15) Fundacja „Ex Animo” z siedzibą w Warszawie (Al. Dzieci Polskich 20E lok. 712, 04-730 Warszawa) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 24 listopada 2007 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-1/07);

16) Fundacja Przyjaciółka z siedzibą w Warszawie (ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 maja 2007 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-1/07); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 20 września 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-18/07);

17) Fundacja TVN „Nie jesteś sam” z siedzibą w Warszawie (02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 166) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 maja 2007 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-1/07); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-3/07, Or.5012-15/07, Or.5012-1/08); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 kwietnia 2007 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-9/07, Or.5012-16/07);

18) Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Grupa 1916” z siedzibą w Warszawie (ul. Śmiała 38 lok. 2, 01-526 Warszawa) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 października 2007 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-1/07);

19) Fundacja Ronalda McDonalda z siedzibą w Warszawie (00-576 Warszawa, ul. Marszałkowska 24) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 sierpnia 2007 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-1/07); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od 15 października 2007 r. do 14 września 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-18/07);

20) „Fundacja Horyzont” z siedzibą w Warszawie (ul. Okopowa 18, lok. 11, 01-063 Warszawa) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 listopada 2007 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-2/07);

21) Stowarzyszenie pn. Patrol Interwencyjny Stowarzyszenia Opieki nad Zwierzętami w Polsce z siedzibą w Warszawie (ul. Puławska 7/9, 02-515 Warszawa) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-3/07);

22) Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” z siedzibą w Warszawie (ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-4/07);

23) Fundacja im. Janusza Korczaka z siedzibą w Jaśle (38-200 Jasło, ul. Kościuszki 61) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 czerwca 2007 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-4/07);

24) Stowarzyszenie „Serduszko dla Dzieci” z siedzibą w Warszawie (03-426 Warszawa, ul. Stalowa 18, lok. 25) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-4/07);

25) Fundacja Pomocy Dzieciom – Dar Serca z siedzibą w Łodzi (92-318 Łódź, ul. Al. Piłsudskiego Józefa 135) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-4/07);

26) Fundacja Pomocy Dzieciom „Jaś i Małgosia” z siedzibą w Łodzi (93-279 Łódź, ul. Tatrzańska 105) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 października 2007 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-5/07);

27) Stowarzyszenie Domu Dziecka – Pomnika im. Dzieci Zamojszczyzny z siedzibą w Siedlcach (ul. Dzieci Zamojszczyzny 39, lok. 35, 08-110 Siedlce) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-5/07);

28) Fundacja pn. Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt – VIVA z siedzibą w Warszawie (ul. Kopernika 6, lok. 8, 00-367 Warszawa) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-5/07);

29) Fundacja PEGASUS z siedzibą w Warszawie (ul. Ekologiczna 14, lok. 5, 02-798 Warszawa) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 listopada 2007 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-5/07); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 października 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-20/07);

30) Fundacja „Nasi Milusińscy” z siedzibą w Warszawie (03-329 Warszawa, ul. Balkonowa 3, lok. 36) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 marca 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-6/07);

31) Fundacja „POLSAT” z siedzibą w Warszawie (04-175 Warszawa, ul. Ostrobramska 77) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 28 lutego 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-6/07 i Or.5012-10/07);

32) Stowarzyszenie pn. Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie (01-809 Warszawa, ul. Cegłowska 80) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-6/07);

33) Fundacja Splotu Ramiennego z siedzibą w Warszawie (02-115 Warszawa, ul. Okińskiego 8, lok. 52) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 29 lutego 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-6/07);

34) Stowarzyszenie pn. Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt z siedzibą w Rzeszowie (35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 24/92) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 marca 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-6/07);

35) Chrześcijańska Służba Charytatywna z siedzibą w Warszawie (00-366 Warszawa, ul. Foksal 8) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 marca 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-6/07);

36) Fundacja Pomocy Dzieciom z siedzibą w Żywcu (34-300 Żywiec, ul. Witosa 3) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-6/07);

37) Fundacja Żeglarska „Żagle, Europa, Świat” z siedzibą w Warszawie (03-146 Warszawa, ul. M. Trąby 8/303) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 października 2007 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-6/07);

38) Fundacja Sue Ryder z siedzibą w Warszawie (00-585 Warszawa, ul. Bagatela 15) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-6/07);

39) Fundacja GLOGERIANUM z siedzibą w Łomży (ul. Piłsudskiego 83, 18-403 Łomża) – zbiórka publiczna na terenie województwa podlaskiego do dnia 24 grudnia 2007 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-7/07);

40) Stowarzyszenie Bank Żywności w Suwałkach (ul. Kowieńska 3/18, 16-400 Suwałki) – zbiórka publiczna na terenie województwa podlaskiego do dnia 20 marca 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-7/07);

41) Fundacja „Kobiety Dzieciom” z siedzibą w Bydgoszczy (85-005 Bydgoszcz, ul. Gdańska/Drukarska 5) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 2 kwietnia 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-8/07);

42) Fundacja pn. Fundacja Ewy Błaszczyk Akogo z siedzibą w Warszawie (ul. Podleśna 4, 01-673 Warszawa) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 marca 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-8/07);

43) Fundacja „Nasza Ziemia” z siedzibą w Warszawie (00-286 Warszawa, ul. Brzozowa 12/5) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-8/07);

44) Fundacja „Volenti Non Fit Iniuria” z siedzibą w Warszawie (01-651 Warszawa, ul. Gwiaździsta 33/28) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 14 lutego 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-9/07);

45) Polska Akcja Humanitarna z siedzibą w Warszawie (00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5 lok. 3) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 stycznia 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-9/07, Or.5012-12/07, Or.5012-1/08); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 grudnia 2007 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-9/07); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 sierpnia 2007 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-13/07); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-1/08); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 stycznia 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-1/08);

46) Fundacja „Dr Clown” z siedzibą w Warszawie (02-610 Warszawa, ul. Goszczyńskiego 9) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 marca 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-9/07);

47) Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne z siedzibą w Warszawie (02-662 Warszawa, ul. Świeradowska 43) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 25 marca 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-10/07); wygaśnięcie decyzji (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-18/07);

48) Fundacja pn. Polska Fundacja Pomocy Dzieciom z siedzibą w Warszawie (04-609 Warszawa, ul. Rzeźbiarska 93) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-10/07);

49) Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej z siedzibą w Gdyni (81-472 Gdynia, ul. Legionów 126) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 kwietnia 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-10/07);

50) Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 20) – zbiórka publiczna na terenie miasta Bielsk Podlaski do dnia 31 grudnia 2007 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-11/07);

51) Społeczny Komitet Pomocy Poszkodowanym Przez Wichurę na terenie Gminy Suchowola z siedzibą w Suchowoli – zbiórka publiczna na terenie województwa podlaskiego do dnia 30 maja 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-12/07;

52) „Fundacja Na Rzecz Dzieci i Młodzieży – Fundacja – Pomoc” z siedzibą w Łodzi (90-722 Łódź, ul. Więckowskiego 20 lok. 128) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 2 czerwca 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-12/07);

53) „Fundacja Równych Szans” z siedzibą w Kajetanowie (26-050 Zagnańsk, Kajetanów 23) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 17 czerwca 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-12/07);

54) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-309 Gdynia, ul. Warszawska 45) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 1 czerwca 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-12/07);

55) Fundacja „Wspólna Droga” United Way Polska z siedzibą w Warszawie (00-564 Warszawa, ul. Koszykowa 14, lok. 1) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 maja 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-12/07, Or.5012-16/07);

56) Fundacja „Mimo Wszystko” z siedzibą w Krakowie (30-149 Kraków, ul. Balicka 12 A, lok. 5 B) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 czerwca 2007 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-12/07);

57) „Fundacja – Pierwsza Pomoc” z siedzibą w Krośnie (38-411 Krosno, ul. Batorego 11, lok. 38) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 kwietnia 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-12/07);

58) „PHENIX” Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym w Łodzi (90-567 Łódź, ul. A. Struga 56, lok. 9 B) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 marca 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-12/07);

59) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny z siedzibą w Warszawie (00-325 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 6) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-12/07);

60) Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia z siedzibą we Wrocławiu (50-420 Wrocław, ul. Traugutta 112, bud. E) – zbiórka publiczna na terenie całej Polski do dnia 15 kwietnia 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-12/07, Or.5012-17/07);

61) Komitet „Akcja Kubuś” z siedzibą w Piasecznie (09-550 Piaseczno – Józefosław, ul. Kuropatwy 1) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 września 2007 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-12/07, Or.5012-14/07);

62) Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” z siedzibą w Poznaniu (60-514 Poznań, ul. Szamarzewskiego 11, lok. 6) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 kwietnia 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-12/07);

63) Federacja Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie (00-144 Warszawa, Al. Solidarności 101) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w dniach od 28 do 29 września 2007 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-13/07); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 15 listopada do 31 grudnia 2007 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-18/07);

64) Towarzystwo Pomocy Dzieciom „Serce Dziecka” z siedzibą w Legionowie (05-120 Legionowo, ul. Daliowa 10/12) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 1 lipca 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-13/07);

65) Fundacja „Alarmowy Fundusz Nadziei Na Życie” z siedzibą w Ostródzie (14-100 Ostróda, ul. Jagiełły 5 lok. 19) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 14 kwietnia 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-13/07);

66) Caritas Diecezji Ełckiej z siedzibą w Ełku (19-300 Ełk, ul. 3 Maja 10) – zbiórka publiczna na terenie województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego do dnia 31 maja 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-13/07);

67) Instytut Matki i Dziecka z siedzibą w Warszawie (01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17A) – zbiórka publiczna pod hasłem „Dziecko – cud życia” na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-14/07);

68) Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat” z siedzibą w Łodzi (91-437 Łódź, ul. Kościelna 6) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 czerwca 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-14/07);

69) Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami w Polsce z siedzibą w Warszawie (00-666 Warszawa, ul. Noakowskiego 4) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 sierpnia 2007 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-14/07);

70) Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi z siedzibą w Warszawie (02-635 Warszawa, ul. Balonowa 17 lok. 3) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 stycznia 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-14/07);

71) Fundacja „Pomóżmy Dzieciom Poznać Świat” z siedzibą w Skrzydlowie (42-270 Kłomnice, Skrzydlów, ul. Główna 6a) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 sierpnia 2007 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-15/07);

72) Stowarzyszenie pn. „Kiwanis Klub Czaplinek” z siedzibą w Czaplinku (78-550 Czaplinek, ul. Rynek 6) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 lipca 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-15/07);

73) Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho-Ruchowym z siedzibą w Czeladzi–Piaski (41-253 Czeladź–Piaski, ul. Norwida 11) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 25 kwietnia 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-15/07, Or.5012-1/08);

74) Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” z siedzibą w Warszawie (01-015 Warszawa, skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 6) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 15 września 2007 r. do dnia 16 listopada 2007 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-15/07);

75) Społeczne Towarzystwo „Hospicjum Cordis” z siedzibą w Mysłowicach (41-400 Mysłowice, ul. Cegielniana 7B) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 czerwca 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-15/07);

76) Komitet Organizacyjny dla Przeprowadzenia Zbiórki Publicznej na ufundowanie sztandaru 1. Bazie Lotniczej z siedzibą w Warszawie (02-133 Warszawa, al. Krakowska 257) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 14 września 2007 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-15/07);

77) Komitet Organizacyjny Zbiórki Publicznej na rzecz pomocy w powrocie do zdrowia Pana Tomasza Hryniów z siedzibą w Dzierżoniowie (58-200 Dzierżoniów, ul. Kilińskiego 47A) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-16/07);

78) Łódzki Komitet Budowy Pomnika Ofiar Komunizmu z siedzibą w Łodzi (90-443 Łódź, Al. Mickiewicza 15/9) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 sierpnia 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-16/07);

79) Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chorym i Niepełnosprawnym im. Henryka Jordana z siedzibą w Pionkach (26-670 Pionki, ul. Kolejowa 15A) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 lipca 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-16/07);

80) Komitet Społeczny dla ratowania zdrowia i życia maloletniej Darii Maleńczuk z siedzibą w Koszalinie (75-712 Koszalin, ul. Wojska Polskiego 36) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 sierpnia 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or. 5012-16/07);

81) Społeczny Komitet Budowy Pomnika C.K. Norwida z siedzibą w Warszawie (02-637 Warszawa, ul. Miączyńska 56/36) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 24 września 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-16/07);

82) Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Osobom Niepełnosprawnym z siedzibą w Kielcach (25-520 Kielce, ul. Targowa 18) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 sierpnia 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-16/07);

83) Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku (80-208 Gdańsk, ul. Chodowieckiego 10) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-16/07);

84) Stowarzyszenie „MONAR” z siedzibą w Warszawie (00-681 Warszawa, ul. Hoża 57) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 15 września 2007 r. do dnia 22 września 2007 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-17/07);

85) Stowarzyszenie „Serce Dzieciom” z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim (73-110 Stargard Szczeciński, ul. Dworcowa 10a) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 sierpnia 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-17/07);

86) Fundacja „Dom Muzyka Seniora” z siedzibą w Warszawie (00-545 Warszawa, ul. Marszałkowska 66 lok. 24) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od 1 października 2007 r. do dnia 31 września 2008 r. oraz od 5 października 2007 r. do dnia 4 października 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-17/07);

87) Fundacja „Przyszłość dla Dzieci” z siedzibą w Olsztynie (10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 czerwca 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-17/07);

88) Fundacja „Gajusz” z siedzibą w Łodzi (90-406 Łódź, ul. Piotrkowska 17) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 listopada 2007 r. do dnia 30 października 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-17/07);

89) Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce” z siedzibą w Warszawie (02-670 Warszawa, ul. Puławska 232) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od 1 listopada 2007 r. do 1 listopada 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-18/07);

90) Stowarzyszenie „Serdeczni” z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-612 Tarnowskie Góry, ul. Bałkańska 3) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do 30 września 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-18/07);

91) Stowarzyszenie „Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża” z siedzibą w Warszawie (02-652 Warszawa, ul. Magazynowa 14) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do 30 września 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-18/07);

92) Społeczny Komitet Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” z siedzibą przy Radio Lublin S.A. w Lublinie i TVP S.A. Oddział w Lublinie (20-030 Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na terenie szkół oraz urzędów administracji publicznej po uzyskaniu stosownej zgody, od dnia 22 października 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-18/07);

93) Fundacja „Wyjdź Naprzeciw” z siedzibą w Krakowie (30-830 Kraków, ul. Ściegiennego 73/19) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 października 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-19/07);

94) Fundacja „Dzieci Niczyje” z siedzibą w Warszawie (ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 5 listopada 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-19/07);

95) Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji, Rehabilitacji, Wsparcia Społecznego i Samorządności „Szansa” z siedzibą w Zambrowie (18-300 Zambrów, ul. Wilsona 1/10) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 1 września 2007 r. (decyzja zmieniająca; szczegóły – znak sprawy: Or.5012-19/07);

96) Komitet Organizacyjny do Przeprowadzenia Zbiórki Publicznej przy Dowództwie 6 Brygady Desantowo-Szturmowej w Krakowie (30-901 Kraków, ul. Wrocławska 21) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 lipca 2007 r. (decyzja zmieniająca; szczegóły – znak sprawy: Or.5012-19/07);

97) Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z siedzibą w Warszawie (02-737 Warszawa, ul. Niedźwiedzia 2a) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na terenie urzędów administracji publicznej, na terenie szkół i placówek oświatowych, oraz na terenach i obiektach pozostających w zarządzie Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo Ministra Obrony Narodowej po uzyskaniu stosownej zgody, od dnia wydania pozwolenia (04.12.2007 r.) do dnia 31 stycznia 2008 r., ponadto w dniu 13 stycznia 2008 r. w ramach XVI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-20/07);

98) Stowarzyszenie Amnesty International z siedzibą w Warszawie (00-672 Warszawa, ul. Piękna 66 A lok. 2) – zbiórka publiczna na terenie całej Polski w terminie do dnia 30 listopada 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-20/07);

99) Fundacja Dla Dzieci „DAR SERCA” z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300 Bielsko-Biała, ul. Powstańców Śląskich 6) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-20/07);

100) Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi z siedzibą w Laskach (Laski, ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin) – zbiórka publiczna na terenie całej Polski do dnia 30 grudnia 2007 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-1/08);

101) Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej z siedzibą w Warszawie (ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa) – zbiórka publiczna na terenie całej Polski do dnia 9 grudnia 2007 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-1/08);

Kserokopie decyzji dotyczących udzielonych pozwoleń na zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórek publicznych przez ww. podmioty znajdują się w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim, w Wydziale Organizacyjno-Prawnym, w pok. 411 (tel. 085 833-26-37).

Metryka strony

Udostępniający: Dorota Komarzewska Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wytworzenia: 2007-09-18

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2004-11-05

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2010-01-06

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2004-11-05