Wykaz podmiotów posiadających pozwolenia na przeprowadzenie zbiórek publicznych sporządzony na podstawie otrzymanych kserokopii decyzji stosownych władz w 2008 r.

1) Polski Komitet Narodowy Funduszu Organizacji Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF z siedzibą w Warszawie (00-901 Warszawa, pl. Defilad 1) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 1 czerwca 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-12/07); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 15 października 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-18/07); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 20 kwietnia 2008 r. do dnia 28 lutego 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-5/08); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 20 lipca 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-9/08); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 23 grudnia 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-9/08, Or.5012-1/09); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 20 października 2008 r. do dnia 30 czerwca 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-11/08; Or.5012-3/09);

2) Fundacja Świętego Mikołaja z siedzibą w Piasecznie (05-500 Piaseczno,

ul. Przesmyckiego 40) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 maja 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-14/07); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 maja 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-7/08, Or.5012-1/09);

3) Stowarzyszenie „Prometeusz” z siedzibą w Wałbrzychu (58-300 Wałbrzych, ul. Buczka 11) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 maja 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-13/07); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 sierpnia 2008 r. do dnia 31 sierpnia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-9/08);

4) Fundacja Przyjaciółka z siedzibą w Warszawie (ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 20 września 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-18/07); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 15 listopada 2008 r. do dnia 15 listopada 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or. 5012-1/09);

5) Fundacja Ronalda McDonalda z siedzibą w Warszawie (00-576 Warszawa,

ul. Marszałkowska 24) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od 15 października 2007 r. do 14 września 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-18/07); – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 listopada 2008 r. do dnia 31 października 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-11/08);

6) Fundacja PEGASUS z siedzibą w Warszawie (ul. Ekologiczna 14, lok. 5, 02-798 Warszawa) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 października 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-20/07);

7) Fundacja „Nasi Milusińscy” z siedzibą w Warszawie (03-329 Warszawa,

ul. Balkonowa 3, lok. 36) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 marca 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-6/07); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 września 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-11/08);

8) Fundacja „POLSAT” z siedzibą w Warszawie (04-175 Warszawa, ul. Ostrobramska 77) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 28 lutego 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-6/07 i Or.5012-10/07); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 marca 2008 r. do dnia 28 lutego 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-2/08);

9) Fundacja Splotu Ramiennego z siedzibą w Warszawie (02-115 Warszawa,

ul. Okińskiego 8, lok. 52) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 29 lutego 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-6/07); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 maja 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-6/08);

10) Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt z siedzibą w Rzeszowie (35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 24/92) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 marca 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-6/07); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 sierpnia 2008 r. do dnia 31 lipca 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-7/08);

11) Chrześcijańska Służba Charytatywna z siedzibą w Warszawie (00-366 Warszawa,

ul. Foksal 8) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 marca 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-6/07, Or.5012-1/08);

12) Stowarzyszenie Bank Żywności w Suwałkach (ul. Kowieńska 3/18, 16-400 Suwałki) – zbiórka publiczna na terenie województwa podlaskiego do dnia 20 marca 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-7/07);

13) Fundacja „Kobiety Dzieciom” z siedzibą w Bydgoszczy (85-005 Bydgoszcz,

ul. Gdańska/Drukarska 5) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 2 kwietnia 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-8/07); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 3 kwietnia 2008 r. do dnia 3 kwietnia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-3/08);

14) Fundacja Ewy Błaszczyk „A KOGO” z siedzibą w Warszawie (ul. Podleśna 4, 01-673 Warszawa) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia

31 marca 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-8/07); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 kwietnia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-5/08);

15) Fundacja „Volenti Non Fit Iniuria” z siedzibą w Warszawie (01-651 Warszawa,

ul. Gwiaździsta 33/28) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 14 lutego 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-9/07);

16) Fundacja „Dr Clown” z siedzibą w Warszawie (02-610 Warszawa, ul. Goszczyńskiego 9) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 marca 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-9/07); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 20 kwietnia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-7/08);

17) Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej z siedzibą w Gdyni (81-472 Gdynia, ul. Legionów 126) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia

15 kwietnia 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-10/07); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 czerwca 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-7/08);

18) Społeczny Komitet Pomocy Poszkodowanym Przez Wichurę na terenie Gminy Suchowola z siedzibą w Suchowoli – zbiórka publiczna na terenie województwa podlaskiego do dnia 30 maja 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-12/07;

19) Fundacja Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Fundacja – Pomoc” z siedzibą w Łodzi

(90-731 Łódź, ul. Wólczańska 19/17) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 2 czerwca 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-12/07); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 9 czerwca 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-7/08);

20) „Fundacja Równych Szans” z siedzibą w Kajetanowie (26-050 Zagnańsk, Kajetanów 23) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 17 czerwca 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-12/07); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 czerwca 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-7/08);

21) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-309 Gdynia, ul. Warszawska 45) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 1 czerwca 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-12/07);

22) Fundacja „Wspólna Droga” United Way Polska z siedzibą w Warszawie (00-564 Warszawa, ul. Koszykowa 14, lok. 1) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 maja 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-12/07, Or.5012-16/07); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 10 lipca 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-9/08);

23) „Fundacja – Pierwsza Pomoc” z siedzibą w Krośnie (38-411 Krosno, ul. Batorego 11, lok. 38) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 kwietnia 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-12/07); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 lipca 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-9/08);

24) „PHENIX” Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym z siedzibą w Łodzi (90-567 Łódź, ul. A. Struga 56, lok. 9 B) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 marca 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-12/07); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 marca 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-7/08);

25) Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia z siedzibą we Wrocławiu (50-420 Wrocław, ul. Traugutta 112, bud. E) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 kwietnia 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-12/07, Or.5012-17/07); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 maja 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-7/08, Or.5012-1/09);

26) Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” z siedzibą w Poznaniu (60-514 Poznań, ul. Szamarzewskiego 11, lok. 6) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 kwietnia 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-12/07); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 czerwca 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-7/08);

27) Towarzystwo Pomocy Dzieciom „Serce Dziecka” z siedzibą w Legionowie (05-120 Legionowo, ul. Daliowa 10/12) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 1 lipca 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-13/07);

28) Fundacja „Alarmowy Fundusz Nadziei Na Życie” z siedzibą w Ostródzie (14-100 Ostróda, ul. Jagiełły 5 lok. 19) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 14 kwietnia 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-13/07); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 czerwca 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-9/08);

29) Caritas Diecezji Ełckiej z siedzibą w Ełku (19-300 Ełk, ul. 3 Maja 10) – zbiórka publiczna na terenie województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego do dnia 31 maja 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-13/07); zbiórka publiczna na terenie województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego od dnia 1 czerwca 2008 r. do dnia 31 maja 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-6/08);

30) Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat” z siedzibą w Łodzi (91-437 Łódź, ul. Kościelna 6) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 czerwca 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-14/07); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 30 czerwca 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-7/08);

31) Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi z siedzibą w Warszawie (02-635 Warszawa, ul. Balonowa 17 lok. 3) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 stycznia 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-14/07); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 stycznia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-7/08);

32) Stowarzyszenie pn. „Kiwanis Klub Czaplinek” z siedzibą w Czaplinku (78-550 Czaplinek, ul. Rynek 6) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 lipca 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-15/07);

33) Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho-Ruchowym z siedzibą w Czeladzi–Piaski (41-253 Czeladź–Piaski, ul. Norwida 11) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 25 kwietnia 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-15/07, Or.5012-1/08);

34) Społeczne Towarzystwo „Hospicjum Cordis” z siedzibą w Mysłowicach (41-400 Mysłowice, ul. Cegielniana 7B) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 czerwca 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-15/07);

35) Łódzki Komitet Budowy Pomnika Ofiar Komunizmu z siedzibą w Łodzi (90-443 Łódź, Al. Mickiewicza 15/9) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 sierpnia 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-16/07);

36) Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chorym i Niepełnosprawnym im. Henryka Jordana z siedzibą w Pionkach (26-670 Pionki, ul. Kolejowa 15A) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 lipca 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-16/07); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 sierpnia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-9/08);

37) Komitet Społeczny dla ratowania zdrowia i życia maloletniej Darii Maleńczuk z siedzibą w Koszalinie (75-712 Koszalin, ul. Wojska Polskiego 36) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 sierpnia 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or. 5012-16/07);

38) Społeczny Komitet Budowy Pomnika C.K. Norwida z siedzibą w Warszawie (02-637 Warszawa, ul. Miączyńska 56/36) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 24 września 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-16/07);

39) Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Osobom Niepełnosprawnym z siedzibą w Kielcach (25-520 Kielce, ul. Targowa 18) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 sierpnia 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-16/07); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 września 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-11/08);

40) Stowarzyszenie „Serce Dzieciom” z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim (73-110 Stargard Szczeciński, ul. Dworcowa 10a) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 sierpnia 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-17/07); decyzją z dnia 9 czerwca 2008 r. wydaną na wniosek Stowarzyszenia stwierdzono wygaśnięcie decyzji w przedmiocie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-7/08);

41) Fundacja „Dom Muzyka Seniora” z siedzibą w Warszawie (00-545 Warszawa, ul. Marszałkowska 66 lok. 24) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od 1 października 2007 r. do dnia 31 września 2008 r. oraz od 5 października 2007 r. do dnia 4 października 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-17/07); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 października 2008 r. do dnia 30 września 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-11/08);

42) Fundacja „Przyszłość dla Dzieci” z siedzibą w Olsztynie (10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 czerwca 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-17/07); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-5/08);

43) Fundacja „Gajusz” z siedzibą w Łodzi (90-406 Łódź, ul. Piotrkowska 17) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 listopada 2007 r. do dnia 30 października 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-17/07); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 listopada 2008 r. do dnia 30 października 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-11/08);

44) Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce” z siedzibą w Warszawie (02-670 Warszawa, ul. Puławska 232) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od 1 listopada 2007 r. do 1 listopada 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-18/07); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 2 listopada 2008 r. do dnia 31 października 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-11/08);

45) Stowarzyszenie „Serdeczni” z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-612 Tarnowskie Góry, ul. Bałkańska 3) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do 30 września 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-18/07);

46) Stowarzyszenie „Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża” z siedzibą w Warszawie (02-652 Warszawa, ul. Magazynowa 14) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do 30 września 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-18/07);

47) Fundacja „Wyjdź Naprzeciw” z siedzibą w Krakowie (30-830 Kraków, ul. Ściegiennego 73/19) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 października 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-19/07, Or.5012-2/08); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 marca 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-2/08);

48) Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z siedzibą w Warszawie (02-737 Warszawa, ul. Niedźwiedzia 2a) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na terenie urzędów administracji publicznej, na terenie szkół i placówek oświatowych, oraz na terenach i obiektach pozostających w zarządzie Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo Ministra Obrony Narodowej po uzyskaniu stosownej zgody, od dnia wydania pozwolenia (04.12.2007 r.) do dnia 31 stycznia 2008 r., ponadto w dniu 13 stycznia 2008 r. w ramach XVI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-20/07);

49) Stowarzyszenie Amnesty International z siedzibą w Warszawie (00-672 Warszawa, ul. Piękna 66 A lok. 2) – zbiórka publiczna na terenie całej Polski w terminie do dnia 30 listopada 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-20/07); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 października 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-1/09);

50) Fundacja Dla Dzieci „DAR SERCA” z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300 Bielsko-Biała, ul. Powstańców Śląskich 6) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-20/07);

51) „Fundacja Horyzont” z siedzibą w Warszawie (02-021 Warszawa, ul. Grójecka 19/25 lok. 90) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 listopada 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-1/08); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 listopada 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-1/09);

52) Fundacja „Ex Animo” z siedzibą w Warszawie (04-730 Warszawa, Al. Dzieci Polskich 20E lok. 712) – zbiórka publiczna na terenie całej Polski od dnia 25 listopada 2007 r. do dnia 24 listopada 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-1/08);

53) Stowarzyszenie Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot z siedzibą w Baranowie k. Poznania (Baranowo, ul. Wiosenna 61, 62-081 Przeźmierowo) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 2 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-1/08);

54) Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie (ul. Cegłowska 80 paw. H, 01-809 Warszawa) – zbiórka publiczna na terenie całej Polski od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-1/08);

55) Fundacja „Trzeba Marzyć” z siedzibą w Sopocie (ul. Aleja Niepodległości 811, 81-704 Sopot) – zbiórka publiczna na terenie całej Polski do dnia 4 listopada 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-1/08);

56) Fundacja „Podaruj Serce Innym” z siedzibą w Łodzi (91-087 Łódź, ul. Wapienna 15) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-1/08);

57) Komitet Pomocy Oddziałowi Onkologiczno-Hematologicznemu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach (25-367 Kielce, Pl. Wolności 5) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 kwietnia 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-1/08, Or.5012-2/08, Or.5012-7/08);

58) Fundacja TVN „Nie jesteś sam” z siedzibą w Warszawie (02-952 Warszawa,

ul. Wiertnicza 166) – zbiórka publiczna na terenie całej Polski od dnia 2 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-1/08); zbiórka publiczna na terenie całej Polski od dnia 10 marca 2008 r. do dnia 30 kwietnia 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-3/08); zbiórka publiczna na terenie całej Polski do dnia 30 czerwca 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-6/08);

59) Fundacja „Pomoc Dzieciom Śląska” z siedzibą w Katowicach (40-114 Katowice, ul. Ks. P. Ściegiennego 7) – zbiórka publiczna na terenie całej Polski do dnia 31 grudnia 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-1/08);

60) Fundacja „Happy Kids” z siedzibą w Łodzi (94-250 Łodź, ul. Żniwna 10/14) – zbiórka publiczna na terenie całej Polski do dnia 30 października 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-1/08); zbiórka publiczna na terenie całej Polski do dnia 28 lutego 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-9/08);

61) Polska Akcja Humanitarna z siedzibą w Warszawie (00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5 lok. 3) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 stycznia 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-9/07, Or.5012-12/07, Or.5012-1/08); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 stycznia 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-1/08, Or.5012-1/09); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 stycznia 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-1/08); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-2/08, Or.5012-1/09); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-3/08); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 lipca 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-6/08, Or.5012-7/08); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 15 czerwca 2008 r. do dnia 31 sierpnia 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-7/08); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 października 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-9/08); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-11/08);

62) Komitet Organizacyjny do Przeprowadzenia Zbiórki Publicznej przy 18 Batalionie Desantowo-Szturmowym w Bielsku-Białej (43-300 Bielsko-Biała, ul. Bardowskiego 3) – zbiórka publiczna na terenie całej Polski od dnia 15 stycznia 2008 r. do dnia 31 stycznia 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-1/08);

63) Fundacja Pomocy Dzieciom „Jaś i Małgosia” z siedzibą w Łodzi (93-279 Łódź, ul. Tatrzańska 105) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 15 stycznia 2008 r. do dnia 15 stycznia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-1/08);

64) Polska Fundacja Pomocy Dzieciom z siedzibą w Warszawie (00-683 Warszawa, ul. Marszałkowska 83/29) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-1/08);

65) Fundacja „Dziecięcy Uśmiech do Świata” z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300 Bielsko-Biała, ul. Komorowicka 23) – zbiórka publiczna na terenie całej Polski do dnia 31 grudnia 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-1/08);

66) Patrol Interwencyjny Stowarzyszenia Opieki nad Zwierzętami w Polsce z siedzibą w Warszawie (02-515 Warszawa, ul. Puławska 7/9) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-1/08);

67) Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym z siedzibą w Stróżach (33-331 Stróże 413) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-1/08);

68) Fundacja „Dziecięce Marzenia” z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300 Bielsko-Biała, ul. Milusińskich 6) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-1/08; decyzja o cofnięciu pozwolenia (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-1/09);

69) Stowarzyszenie Domu Dziecka – Pomnika im. Dzieci Zamojszczyzny z siedzibą w Siedlcach (08-110 Siedlce, ul. Dzieci Zamojszczyzny 39 lok. 35) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-1/08);

70) Stowarzyszenie Polska Pomoc Społeczno-Charytatywna „PATRONAT” z siedzibą w Częstochowie (42-200 Częstochowa, ul. O. Lange 5 m 14) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 stycznia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-1/08);

71) Komitet Pomocy Domowi Opieki Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących z siedzibą w Białymstoku (15-448 Białystok, ul. Proletariacka 8) – zbiórka publiczna na terenie województwa podlaskiego do dnia 31 grudnia 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-2/08);

72) Muzeum Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 79) - zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-2/08);

73) Polska Fundacja Pomocy Dzieciom „Maciuś” z siedzibą w Gdyni (81-383 Gdynia, ul. I Armii Wojska Polskiego 28) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-2/08);

74) Fundacja Na Rzecz Dzieci z Wadami Serca „Cor Infantis” z siedzibą w Lublinie (20-701 Lublin, ul. Nałęczowska 24) – zbiórka publiczna na terenie całej Polski do dnia 1 stycznia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-2/08);

75) Fundacja Grupy TP z siedzibą w Warszawie (02-608 Warszawa, ul. Krasickiego 55/59) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od 30 stycznia 2008 r. do 30 stycznia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-2/08);

76) Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” z siedzibą w Warszawie (01-685 Warszawa, ul. Łomiańska 5) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 24 stycznia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-2/08);

77) Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chorym na schorzenia dróg żółciowych i wątroby „LIVER” z siedzibą w Krakowie (30-611 Kraków, ul. Stojałowskiego 39/21) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 lutego 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-2/08);

78) Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu (37-700 Przemyśl, ul. Barska 15) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-2/08);

79) Fundacja „Nasza Ziemia” z siedzibą w Warszawie (00-286 Warszawa, ul. Brzozowa 12/5) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-2/08);

80) Fundacja Pomocy Dzieciom „Dar Serca” z siedzibą w Łodzi (92-318 Łódź, Al. J. Piłsudskiego 135) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-2/08);

81) Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii z siedzibą w Zabrzu (41-800 Zabrze, ul. Wolności 345A) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 11 lutego 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-2/08);

82) Fundacja Pomocy Dzieciom z siedzibą w Żywcu (34-300 Żywiec, ul. Witosa 3) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-2/08);

83) Tatrzańskie Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami w Zakopanem (34-500 Zakopane, ul. Nowotarska 39) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 3 września 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-2/08);

84) Towarzystwo Rozwoju Inicjatyw Społecznych „Unison” z siedzibą we Wrocławiu (50-421 Wrocław, ul. Szybka 3 lok. 10) – zbiórka publiczna na terenie całej Polski do dnia 31 grudnia 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-2/08);

85) Stowarzyszenie „Rodzina” z siedzibą w Ciechanowcu (18-230 Ciechanowiec, ul. Mostowa 8) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-2/08);

86) Związek Piłsudczyków w Warszawie Oddział Białostocki (15-612 Białystok, ul. Polna 7/1) – zbiórka publiczna na terenie województwa podlaskiego do dnia 30 listopada 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-3/08);

87) Fundacja Na Rzecz Osób Niewidomych i Słabowidzących z siedzibą w Krakowie (30-319 Kraków, ul. Tyniecka 7) – zbiórka publiczna na terenie całej Polski do dnia 31 marca 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-3/08);

88) Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza” z siedzibą w Warszawie (02-321 Warszawa, ul. Kopińska 6 lok. 10) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 marca 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-3/08);

89) Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ „ANIMALS” z siedzibą w Bydgoszczy (85-438 Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 298) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 28 lutego 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-3/08);

90) Stowarzyszenie „Serduszko dla Dzieci” z siedzibą w Warszawie (03-426 Warszawa, ul. Stalowa 18, lok. 25) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 marca 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-3/08);

91) Fundacja „Itaka – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych” z siedzibą w Warszawie (00-826 Warszawa, ul. Śliska 52) – zbiórka publiczna na terenie całej Polski, w tym również na terenie szkół i placówek oświatowych do dnia 31 grudnia 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-3/08, Or.5012-1/09);

92) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z siedzibą w Warszawie (00-325 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 6) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-3/08);

93) Diecezja Warszawsko-Praska Kościoła Rzymsko-Katolickiego z siedzibą w Warszawie (03-707 Warszawa, ul. Floriańska 2A) – zbiórka publiczna na terenie całej Polski do dnia 30 czerwca 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-3/08);

94) Komitet Organizacyjny Akcji „Dzieciom Afganistanu i Iraku” z siedzibą w Krakowie (31-156 Kraków, ul. Basztowa 22) – zbiórka publiczna na terenie całej Polski do dnia 11 kwietnia 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-3/08);

95) Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 20) – zbiórka publiczna na terenie miasta Bielsk Podlaski do dnia 31 grudnia 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-4/08);

96) Stowarzyszenie „Związek Ukraińców w Polsce” z siedzibą w Warszawie (03-614 Warszawa, ul. Kościeliska 7) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 listopada 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-5/08);

97) Fundacja Fanów Futbolu GOBO z siedzibą w Warszawie (04-169 Warszawa, ul. Sulejowska 29A) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 15 kwietnia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-5/08);

98) Stowarzyszenie Polska Federacja Scrabble z siedzibą w Warszawie (02-684 Warszawa, ul. Puławska 266, lok. 179) – zbiórka publiczna na terenie całej Polski do dnia 31 grudnia 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-5/08);

99) Komitet Społeczny na rzecz zbiórki środków dla kolarzy Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego w Kaliszu (ul. Wał Matejki 2, 62-800 Kalisz) – zbiórka publiczna na terenie całej Polski do dnia 15 kwietnia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-5/08);

100) Komitet Ochrony Praw Dziecka z siedzibą w Warszawie (00-516 Warszawa, ul. Hoża 27A lok. 5) – zbiórka publiczna w sieci sklepów SMYK na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 12 maja 2008 r. do 27 czerwca 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-6/08); zbiórka publiczna w 10 sklepach sieci Mother&Care na terenie całej Polski od dnia 15 grudnia 2008 r. do dnia 14 stycznia 2009 r. (szczegóły – Or.5012-1/09);

101) Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Warszawie (00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 14) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 września 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-6/08); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 28 lutego 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-6/08); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 października 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-9/08);

102) Fundacja Agory z siedzibą w Warszawie (00-732 Warszawa, ul. Czerska 8/10) – zbiórka publiczna na terenie całej Polski do dnia 11 kwietnia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-6/08);

103) Federacja Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie (00-144 Warszawa, Al. Solidarności 101) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od 26 do 27 września 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-6/08); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 17 listopada 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-11/08); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od 5 do 7 grudnia 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-11/08);

104) Fundacja Unilever Polska z siedzibą w Warszawie (02-676 Warszawa, ul. Postępu 18A) – zbiórka publiczna na terenie Polski do dnia 1 lipca 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-7/08);

105) Fundacja „Kwiaty Polskie” z siedzibą w Gdańsku (80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 27a) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 1 czerwca 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-7/08);

106) Fundacja „Dziewczynka z zapałkami” z siedzibą w Łodzi (90-715 Łódź, ul. Gdańska 29) – zbiórka publiczna na terenie całej Polski do dnia 31 grudnia 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-7/08);

107) Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” z siedzibą w Krakowie (30-149 Kraków, ul. Balicka 12A/5B) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 20 czerwca 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-7/08);

108) Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom Po Poległych Policjantach z siedzibą w Warszawie (02-514 Warszawa, ul. Puławska 148/150) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 czerwca 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-7/08);

109) Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” z siedzibą w Warszawie (01-015 Warszawa, Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 6) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od 15 września do 17 listopada 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-7/08);

110) Stowarzyszenie „Instytut Kociewski” z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (83-200 Starogard Gdański, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 26) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 1 kwietnia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-7/08);

111) Polski Związek Głuchych Oddział Podlaski z siedzibą w Białymstoku (15-806 Białystok, ul. Dziesięciny 59) – zbiórka publiczna na terenie województwa podlaskiego od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 30 czerwca 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-8/08);

112) „Od Początku” – Towarzystwo Społeczne z siedzibą w Krakowie (31-923 Kraków, ul. Oś. Centrum A 2 lok. 80) – zbiórka publiczna na terenie całej Polski od dnia 26 lipca 2008 r. do dnia 29 grudnia 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-9/08);

113) Fundacja Radia Zet z siedzibą w Warszawie (00-503 Warszawa, ul. Żurawia 8) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 4 sierpnia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-9/08, Or.5012-1/09); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od 1 do 30 listopada 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-11/08, Or.5012-1/09);

114) Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej „RYBNIK-EUROPA” z siedzibą w Rybniku (44-217 Rybnik, ul. Floriańska 1) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 września 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-9/08);

115) Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” z siedzibą w Warszawie (00-467 Warszawa, ul. Jazdów 10A) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 stycznia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-9/08);

116) Fundacja na Rzecz Pomocy Penitencjarnej „Szansa” z siedzibą w Białymstoku (15-703 Białystok, ul. Jana Pawła II 52) – zbiórka publiczna na terenie województwa podlaskiego od dnia 10 listopada 2008 r. do dnia 23 stycznia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-10/08);

117) Fundacja „Gwiazda Nadziei” z siedzibą w Katowicach (ul. Kujawska 1, lok. 9, 40-219 Katowice) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 września 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-11/08);

118) Fundacja Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” z siedzibą w Koninie (ul. Mickiewicza 24, 62-500 Konin) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 września 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-11/08);

119) Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku (ul. Chodowieckiego 10, 80-208 Gdańsk) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 października 2008 r. do dnia 30 września 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-11/08);

120) Fundacja „Ocalenie” z siedzibą w Warszawie (01-949 Warszawa, ul. Kasprowicza 70, lok. 1) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-11/08);

121) Fundacja „Mam Marzenie” z siedzibą w Krakowie (ul. Św. Krzyża 7, 31-028 Kraków) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 sierpnia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-11/08, Or.5012-1/09);

122) Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin SONIR Gminy Grunwald z siedzibą w Stębarku (Stębark 56, 14-107 Gierzwałd) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 października 2008 r. do dnia 30 września 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-11/08);

123) Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „OPUS” z siedzibą w Łodzi (Pl. Wolności 2, 91-415 Łódź) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 sierpnia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-11/08);

124) Główny Społeczny Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” 2008 z siedzibą przy Polskim Radio Lublin S.A. i Telewizji Polskiej S.A. Oddział w Lublinie (ul. Obrońców Pokoju 2, 20-030 Lublin) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 20 listopada 2008 r. do dnia 31 stycznia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-11/08);

125) Komitet „Akcja Agatka” z siedzibą w Piasecznie (ul. Kuropatwy 1, 05-500 Piaseczno - Józefosław) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 stycznia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-11/08);

126) Świdnickie Towarzystwo Partnerstwa Miast z siedzibą w Świdnicy (ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 30 października 2008 r. do dnia 29 października 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-11/08);

127) Dzieło Pomocy „Ad Gentes” z siedzibą w Warszawie (ul. Byszewska 1, 03-729 Warszawa) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 października 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-11/08);

128) Społeczny Komitet Organizacyjny Budowy Pomnika Niepodległości w Łapach z siedzibą w Łapach (ul. Mała 17 m 5, 18-100 Łapy) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 8 listopada 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-11/08);

129) Fundacja „Pomóż Im” na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci z siedzibą w Białymstoku (ul. Wasilkowska 37 lok. 2, 15-117 Białystok) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2008 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-11/08);

130) Polski Związek Niewidomych z siedzibą w Warszawie (ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 marca 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-1/09);

131) Fundacja Okaż Serce Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym z siedzibą w Łodzi (ul. Rąbieńska 30A, 94-227 Łódź) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 sierpnia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-1/09);

132) Stowarzyszenie Komitet Pomocy dla Zwierząt z siedzibą w Tychach (ul. Bałuckiego 7/37, 43-100 Tychy) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 27 listopada 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-1/09);

133) Fundacja „Dorośli Dzieciom” z siedzibą w Starachowicach (ul. Staszica 10, 27-200 Starachowice) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 sierpnia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-1/09);

134) Fundacja „Zwierzę nie jest rzeczą” z siedzibą w Krakowie (31-273 Kraków, ul. Batalionu „Skała” AK 8 lok. 36) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 8 grudnia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-1/09).

Kserokopie decyzji dotyczących udzielonych pozwoleń na zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórek publicznych przez ww. podmioty znajdują się w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim, w Wydziale Organizacyjno-Prawnym, w pok. 411 (tel. 085 833 26 37).

Metryka strony

Udostępniający: Dorota Komarzewska Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wytworzenia: 2008-06-06

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2008-06-09

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2010-01-06

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2008-06-09