Wykaz podmiotów posiadających pozwolenia na przeprowadzenie zbiórek publicznych sporządzony na podstawie otrzymanych kserokopii decyzji stosownych władz w 2009 r.

1) Polski Komitet Narodowy Funduszu Organizacji Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF z siedzibą w Warszawie (00-901 Warszawa, pl. Defilad 1) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 20 kwietnia 2008 r. do dnia 28 lutego 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-5/08); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 20 lipca 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-9/08); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 20 października 2008 r. do dnia 30 czerwca 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-11/08; Or.5012-3/09); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 21 lipca 2009 r. do dnia 20 lipca 2010 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-13/09); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 20 października 2009 r. do dnia 31 marca 2010 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-17/09);

2) Fundacja Świętego Mikołaja z siedzibą w Piasecznie (05-500 Piaseczno, ul. Przesmyckiego 40) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 maja 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-7/08, Or.5012-1/09); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 31 maja 2010 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-13/09, Or.5012-20/09); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 stycznia 2010 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-13/09);

3) Stowarzyszenie „Prometeusz” z siedzibą w Wałbrzychu (58-300 Wałbrzych, ul. Buczka 11) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 sierpnia 2008 r. do dnia 31 sierpnia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-9/08);

4) Fundacja Ronalda McDonalda z siedzibą w Warszawie (00-576 Warszawa, ul. Marszałkowska 24) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 listopada 2008 r. do dnia 31 października 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-11/08); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 listopada 2009 r. do dnia 31 października 2010 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-17/09);

5) Fundacja „Nasi Milusińscy” z siedzibą w Warszawie (03-329 Warszawa, ul. Balkonowa 3, lok. 36) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 września 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-11/08);

6) Fundacja „Polsat” z siedzibą w Warszawie (04-175 Warszawa, ul. Ostrobramska 77) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 marca 2008 r. do dnia 28 lutego 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-2/08);

7) Fundacja Splotu Ramiennego z siedzibą w Warszawie (02-115 Warszawa, ul. Okińskiego 8, lok. 52) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 maja 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-6/08);

8) Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt z siedzibą w Rzeszowie (35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 24/92) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 sierpnia 2008 r. do dnia 31 lipca 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-7/08);

9) Fundacja „Kobiety Dzieciom” z siedzibą w Bydgoszczy (85-005 Bydgoszcz, ul. Gdańska/Drukarska 5) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 3 kwietnia 2008 r. do dnia 3 kwietnia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-3/08); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 21 kwietnia 2010 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-9/09);

10) Fundacja Ewy Błaszczyk „A Kogo” z siedzibą w Warszawie (ul. Podleśna 4, 01-673 Warszawa) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 kwietnia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-5/08); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 16 kwietnia 2009 r. do dnia 16 kwietnia 2010 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-7/09);

11) Fundacja „Dr Clown” z siedzibą w Warszawie (02-610 Warszawa, ul. Goszczyńskiego 9) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 20 kwietnia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-7/08); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 kwietnia 2010 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-9/09);

12) Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej z siedzibą w Gdyni (81-472 Gdynia, ul. Legionów 126) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 czerwca 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-7/08); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 czerwca 2010 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-13/09);

13) Fundacja Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Fundacja – Pomoc” z siedzibą w Łodzi (90-731 Łódź, ul. Wólczańska 19/17) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 9 czerwca 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-7/08);

14) „Fundacja Równych Szans” z siedzibą w Kajetanowie (26-050 Zagnańsk, Kajetanów 23) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 czerwca 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-7/08);

15) Fundacja „Wspólna Droga” United Way Polska z siedzibą w Warszawie (00-564 Warszawa, ul. Koszykowa 14, lok. 1) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 10 lipca 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-9/08); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 września 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-13/09);

16) „Fundacja – Pierwsza Pomoc” z siedzibą w Krośnie (38-411 Krosno, ul. Batorego 11, lok. 38) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 lipca 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-9/08); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 sierpnia 2010 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-14/09);

17) „Phenix” Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym z siedzibą w Łodzi (90-567 Łódź, ul. A. Struga 56, lok. 9B) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 marca 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-7/08); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 czerwca 2009 r. do dnia 31 marca 2010 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-9/09);

18) Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia z siedzibą we Wrocławiu (50-420 Wrocław, ul. Traugutta 112, bud. E) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 maja 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-7/08, Or.5012-1/09); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 maja 2010 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-9/09, Or. 5012-15/09);

19) Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” z siedzibą w Poznaniu (60-514 Poznań, ul. Szamarzewskiego 11, lok. 6) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 czerwca 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-7/08);

20) Fundacja „Alarmowy Fundusz Nadziei Na Życie” z siedzibą w Ostródzie (14-100 Ostróda, ul. Jagiełły 5 lok. 19) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 czerwca 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-9/08); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 września 2010 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-15/09);

21) Caritas Diecezji Ełckiej z siedzibą w Ełku (19-300 Ełk, ul. 3 Maja 10) – zbiórka publiczna na terenie województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego od dnia 1 czerwca 2008 r. do dnia 31 maja 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-6/08); zbiórka publiczna na terenie województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego od dnia 1 czerwca 2009 r. do dnia 31 maja 2010 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-9/09);

22) Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat” z siedzibą w Łodzi (91-437 Łódź, ul. Kościelna 6) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 30 czerwca 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-7/08, Or.5012-13/09); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-13/09);

23) Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi z siedzibą w Warszawie (02-635 Warszawa, ul. Balonowa 17 lok. 3) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 stycznia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-7/08);

24) Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chorym i Niepełnosprawnym im. Henryka Jordana z siedzibą w Pionkach (26-670 Pionki, ul. Kolejowa 15A) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 sierpnia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-9/08); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 sierpnia 2010 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-15/09);

25) Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Osobom Niepełnosprawnym z siedzibą w Kielcach (25-520 Kielce, ul. Targowa 18) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 września 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-11/08); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 1 października 2010 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-16/09);

26) Fundacja „Dom Muzyka Seniora” z siedzibą w Warszawie (00-545 Warszawa, ul. Marszałkowska 66 lok. 24) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 października 2008 r. do dnia 30 września 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-11/08); decyzją Nr 155/2009 z dnia 8 października 2009 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odmówił Fundacji wydania pozwolenia na przeprowadzenie kolejnej zbiórki publicznej (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-17/09);

27) Fundacja „Gajusz” z siedzibą w Łodzi (90-406 Łódź, ul. Piotrkowska 17) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 listopada 2008 r. do dnia 30 października 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-11/08); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 15 października 2009 r. do dnia 14 października 2010 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-16/09); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 października 2010 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-20/09);

28) Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce” z siedzibą w Warszawie (02-670 Warszawa, ul. Puławska 232) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 2 listopada 2008 r. do dnia 31 października 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-11/08); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 listopada 2009 r. do 31 października 2010 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-14/09);

29) Fundacja „Happy Kids” z siedzibą w Łodzi (94-250 Łodź, ul. Żniwna 10/14) – zbiórka publiczna na terenie całej Polski do dnia 28 lutego 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-9/08); zbiórka publiczna na terenie całej Polski do dnia 31 maja 2010 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-14/09);

30) Fundacja Pomocy Dzieciom „Jaś i Małgosia” z siedzibą w Łodzi (93-279 Łódź, ul. Tatrzańska 105) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 15 stycznia 2008 r. do dnia 15 stycznia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-1/08); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 marca 2010 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-9/09);

31) Stowarzyszenie Polska Pomoc Społeczno-Charytatywna „Patronat” z siedzibą w Częstochowie (42-200 Częstochowa, ul. O. Lange 5 m 14) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 stycznia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-1/08); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 marca 2010 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-7/09);

32) Fundacja Na Rzecz Dzieci z Wadami Serca „Cor Infantis” z siedzibą w Lublinie (20-701 Lublin, ul. Nałęczowska 24) – zbiórka publiczna na terenie całej Polski do dnia 1 stycznia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-2/08); zbiórka publiczna na terenie całej Polski do dnia 31 grudnia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-3/09);

33) Fundacja Grupy TP z siedzibą w Warszawie (02-608 Warszawa, ul. Krasickiego 55/59) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od 30 stycznia 2008 r. do 30 stycznia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-2/08);

34) Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” z siedzibą w Warszawie (01-685 Warszawa, ul. Łomiańska 5) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 24 stycznia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-2/08); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 25 stycznia 2010 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-7/09); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 czerwca 2010 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-17/09);

35) Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chorym na Schorzenia Dróg Żółciowych i Wątroby „Liver” z siedzibą w Krakowie (30-611 Kraków, ul. Stojałowskiego 39/21) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 lutego 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-2/08); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 1 kwietnia 2010 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-9/09);

36) Fundacja Na Rzecz Osób Niewidomych i Słabowidzących z siedzibą w Krakowie (30-319 Kraków, ul. Tyniecka 7) – zbiórka publiczna na terenie całej Polski do dnia 31 marca 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-3/08; Or.5012-19/09);

37) Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza” z siedzibą w Warszawie (02-321 Warszawa, ul. Kopińska 6 lok. 10) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 marca 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-3/08);

38) Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals” z siedzibą w Bydgoszczy (85-438 Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 298) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 28 lutego 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-3/08);

39) Stowarzyszenie „Serduszko dla Dzieci” z siedzibą w Warszawie (03-426 Warszawa, ul. Stalowa 18, lok. 25) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 marca 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-3/08); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 kwietnia 2010 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-9/09);

40) Komitet Społeczny na rzecz zbiórki środków dla kolarzy Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego w Kaliszu (ul. Wał Matejki 2, 62-800 Kalisz) – zbiórka publiczna na terenie całej Polski do dnia 15 kwietnia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-5/08);

41) Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Warszawie (00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 14) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 28 lutego 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-6/08); zbiórka publiczna pod hasłem „Godne dzieciństwo” na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-3/09, Or.5012-14/09, Or.5012-16/09, Or.5012-20/09); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 maja 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-7/09); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-13/09); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 grudnia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-20/09);

42) Fundacja Agory z siedzibą w Warszawie (00-732 Warszawa, ul. Czerska 8/10) – zbiórka publiczna na terenie całej Polski do dnia 11 kwietnia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-6/08);

43) Fundacja „Kwiaty Polskie” z siedzibą w Gdańsku (80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 27a) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 1 czerwca 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-7/08);

44) Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” z siedzibą w Krakowie (30-149 Kraków, ul. Balicka 12A/5B) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 20 czerwca 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-7/08); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 18 grudnia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-21/09);

45) Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom Po Poległych Policjantach z siedzibą w Warszawie (02-514 Warszawa, ul. Puławska 148/150) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 czerwca 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-7/08); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-13/09);

46) Stowarzyszenie „Instytut Kociewski” z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (83-200 Starogard Gdański, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 26) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 1 kwietnia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-7/08, Or.5012-9/09);

47) Polski Związek Głuchych Oddział Podlaski z siedzibą w Białymstoku (15-806 Białystok, ul. Dziesięciny 59) – zbiórka publiczna na terenie województwa podlaskiego od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 30 czerwca 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-8/08); zbiórka publiczna na terenie województwa podlaskiego od dnia 3 listopada 2009 r. do dnia 2 listopada 2010 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-18/09);

48) Fundacja Radia Zet z siedzibą w Warszawie (00-503 Warszawa, ul. Żurawia 8) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 4 sierpnia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-9/08, Or.5012-1/09, Or.5012-5/09, Or.5012-9/09); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 sierpnia 2009 r. do dnia 31 lipca 2010 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-13/09, Or.5012-14/09); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 października 2010 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-16/09);

49) Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” z siedzibą w Warszawie (00-467 Warszawa, ul. Jazdów 10A) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 stycznia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-9/08);

50) Fundacja na Rzecz Pomocy Penitencjarnej „Szansa” z siedzibą w Białymstoku (15-703 Białystok, ul. Jana Pawła II 52) – zbiórka publiczna na terenie województwa podlaskiego od dnia 10 listopada 2008 r. do dnia 23 stycznia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-10/08);

51) Fundacja „Gwiazda Nadziei” z siedzibą w Katowicach (ul. Rolna 43c, 40-555 Katowice) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 września 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-11/08); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 października 2009 r. do dnia 30 września 2010 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-16/09); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 listopada 2009 r. do dnia 30 października 2010 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-19/09);

52) Fundacja Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” z siedzibą w Koninie (ul. Mickiewicza 24, 62-500 Konin) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 września 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-11/08);

53) Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku (ul. Chodowieckiego 10, 80-208 Gdańsk) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 października 2008 r. do dnia 30 września 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-11/08); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 października 2009 r. do dnia 30 września 2010 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-16/09);

54) Fundacja „Mam Marzenie” z siedzibą w Krakowie (ul. Św. Krzyża 7, 31-028 Kraków) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 sierpnia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-11/08, Or.5012-1/09);

55) Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin SONIR Gminy Grunwald z siedzibą w Stębarku (Stębark 56, 14-107 Gierzwałd) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 października 2008 r. do dnia 30 września 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-11/08);

56) Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „OPUS” z siedzibą w Łodzi (Pl. Wolności 2, 91-415 Łódź) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 sierpnia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-11/08);

57) Główny Społeczny Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” 2008 z siedzibą przy Polskim Radio Lublin SA i Telewizji Polskiej SA Oddział w Lublinie (ul. Obrońców Pokoju 2, 20-030 Lublin) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 20 listopada 2008 r. do dnia 31 stycznia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-11/08);

58) Komitet „Akcja Agatka” z siedzibą w Piasecznie (ul. Kuropatwy 1, 05-500 Piaseczno-Józefosław) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 stycznia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-11/08);

59) Świdnickie Towarzystwo Partnerstwa Miast z siedzibą w Świdnicy (ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 30 października 2008 r. do dnia 29 października 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-11/08);

60) Dzieło Pomocy „Ad Gentes” z siedzibą w Warszawie (ul. Byszewska 1, 03-729 Warszawa) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 października 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-11/08);

61) Fundacja Dla Dzieci „Dar Serca” z siedzibą w Bielsku-Białej (ul. Powstańców Śląskich 6, 43-300 Bielsko-Biała) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-1/09); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-20/09);

62) Fundacja Przyjaciółka z siedzibą w Warszawie (ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 15 listopada 2008 r. do dnia 15 listopada 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-1/09);

63) Polski Związek Niewidomych z siedzibą w Warszawie (ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 marca 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-1/09);

64) Fundacja Okaż Serce Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym z siedzibą w Łodzi (ul. Wólczańska 225, 93-005 Łódź) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 sierpnia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-1/09, Or.5012-7/09); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 sierpnia 2010 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-19/09);

65) Stowarzyszenie Komitet Pomocy dla Zwierząt z siedzibą w Tychach (ul. Bałuckiego 7/37, 43-100 Tychy) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 27 listopada 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-1/09);

66) Fundacja „Dorośli Dzieciom” z siedzibą w Starachowicach (ul. Staszica 10, 27-200 Starachowice) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 sierpnia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-1/09); decyzją Nr 108/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z urzędu cofnął pozwolenie na prowadzenie zbiórki (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-13/09, Or.5012-15/09);

67) „Fundacja Horyzont” z siedzibą w Pruszkowie (05-800 Pruszków, ul. Kraszewskiego 7/1) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 listopada 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-1/09, Or.5012-20/09); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 listopada 2010 r. (szczegóły – Or.5012-21/09);

68) Komitet Ochrony Praw Dziecka z siedzibą w Warszawie (00-516 Warszawa, ul. Hoża 27a lok. 5) – zbiórka publiczna w 10 sklepach sieci Mother&Care na terenie całej Polski od dnia 15 grudnia 2008 r. do dnia 14 stycznia 2009 r. (szczegóły – Or.5012-1/09);

69) Stowarzyszenie Amnesty International z siedzibą w Warszawie (00-672 Warszawa, ul. Piękna 66 A lok. 2) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 października 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-1/09); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 lipca 2010 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-20/09);

70) Fundacja „Podaruj Serce Innym” z siedzibą w Łodzi (91-087 Łodź, ul. Wapienna 15) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-1/09);

71) Fundacja „Zwierzę nie jest rzeczą” z siedzibą w Krakowie (31-273 Kraków, ul. Batalionu „Skała” AK 8 lok. 36) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 8 grudnia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-1/09);

72) Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z siedzibą w Warszawie (ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 stycznia 2009 r. oraz w dniu 11 stycznia 2009 r. od godz. 0.00 do godz. 24.00 (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-1/09); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 stycznia 2010 r. oraz w dniu 10 stycznia 2010 r. od godz. 0.00 do godz.
24.00 (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-21/09);

73) Stowarzyszenie Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot z siedzibą w Baranowie (Baranowo, ul. Wiosenna 61, 62-081 Przeźmierowo) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 2 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-1/09); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 4 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-20/09);

74) Fundacja TVN „Nie jesteś sam” z siedzibą w Warszawie (02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 166) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 2 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-1/09);

75) Fundacja „Itaka – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych” z siedzibą w Warszawie (00-118 Warszawa, ul. Emilii Plater 47) – zbiórka publiczna na terenie całej Polski od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-1/09, Or.5012-9/09);

76) Komitet do przeprowadzenia zbiórki publicznej dla sfinansowania otworu geotermalnego Toruń TG-1 z siedzibą w Toruniu (87-100 Toruń, ul. Droga Starotoruńska 3) – decyzją Nr 173/2008 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2008 r. odmówiono udzielenia pozwolenia na prowadzenie zbiórki publicznej (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-1/09); decyzją Nr 17/2009 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 lutego 2009 r. utrzymano w mocy zaskarżoną decyzję (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-5/09);

77) Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie (00-754 Warszawa, ul. Gagarina 2/7) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-1/09);

78) Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu (37-700 Przemyśl, ul. Barska 15) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-1/09); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-9/09);

79) Stowarzyszenie Straż dla Zwierząt w Polsce z siedzibą w Warszawie (ul. Puławska 7/9, 02-515 Warszawa) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-1/09);

80) Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Zambrowie (ul. Sadowa 4, 18-300 Zambrów) – zbiórka publiczna na terenie województwa podlaskiego od dnia 12 lutego 2009 r. do dnia 30 czerwca 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-2/09);

81) Stowarzyszenie Budowy Pomnika Prawosławnym Mieszkańcom Białostocczyzny Zabitym, Zamordowanym, Zaginionym i Zamęczonym w latach 1939-1956 z siedzibą w Białymstoku (ul. Warszawska 11, 15-062 Białystok) – zbiórka publiczna na terenie województwa podlaskiego od dnia 23 lutego 2009 r. przez okres 2 lat, nie dłużej niż do dnia 28 lutego 2011 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-2/09);

82) Polska Fundacja Pomocy Dzieciom z siedzibą w Warszawie (ul. Marszałkowska 83/29, 00-683 Warszawa) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-3/09);

83) Polska Akcja Humanitarna z siedzibą w Warszawie (00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5 lok. 3) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 6 stycznia 2009 r. do dnia 28 lutego 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-3/09); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-3/09, Or.5012-10/09); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-3/09, Or.5012-14/09); zbiórka publiczna pod hasłem „Pajacyk” na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-3/09, Or.5012-14/09, Or.5012-15/09, Or.5012-21/09); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 sierpnia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-13/09);

84) Fundacja „Dziewczynka z zapałkami” z siedzibą w Łodzi (90-715 Łódź, ul. Gdańska 29, II piętro) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-3/09);

85) Polska Fundacja Pomocy Dzieciom „Maciuś” z siedzibą w Gdyni (ul. I Armii Wojska Polskiego 28, 81-383 Gdynia) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-3/09);

86) Stowarzyszenie Bank Żywności z siedzibą w Suwałkach (16-400 Suwałki, ul. Kowieńska 3/18) – zbiórka publiczna na terenie województwa podlaskiego od dnia 26 marca 2009 r. do dnia 26 marca 2010 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-4/09; Or.5012-12/09);

87) Stowarzyszenie „Serdeczni” z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-612 Tarnowskie Góry, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 135) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 stycznia 2010 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-5/09);

88) Stowarzyszenie Domu Dziecka – Pomnika im. Dzieci Zamojszczyzny z siedzibą w Siedlcach (08-110 Siedlce, ul. Dzieci Zamojszczyzny 39 lok. 35) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 23 lutego 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-5/09);

89) Fundacja „Dziecięcy Uśmiech do Świata” z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300 Bielsko-Biała, ul. Komorowicka 23) – zbiórka publiczna na terenie całej Polski od dnia 1 marca 2009 r. do dnia 28 lutego 2010 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-5/09);

90) Fundacja „Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt – Viva” z siedzibą w Warszawie (00-367 Warszawa, ul. Kopernika 6 lok. 8) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-5/09);

91) Fundacja do Walki z Chorobami Cywilizacji z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju (44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Opolska 1) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 marca 2009 r. do dnia 30 grudnia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-5/09);

92) Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii z siedzibą w Zabrzu (41-800 Zabrze, ul. Wolności 345a) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 25 lutego 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-5/09);

93) Fundacja „Przeciwko Leukemii” im. Agaty Mróz-Olszewskiej z siedzibą w Warszawie (01-496 Warszawa, ul. Morcinka 5 lok. 19) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 15 marca 2009 r. do dnia 15 marca 2010 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-5/09);

94) Stowarzyszenie „Pogotowie i Straż dla Zwierząt” z siedzibą w Trzciance (64-980 Trzcianka, Pl. Pocztowy 4/6) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 19 grudnia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-5/09);

95) Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 122) – zbiórka publiczna na terenie miasta Bielsk Podlaski do dnia 31 grudnia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-6/09);

96) Fundacja „Vis Maior” z siedzibą w Warszawie (01-636 Warszawa, ul. Cieszkowskiego 1/3 lok. 75) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-7/09);

97) Fundacja „Wspólnota Gdańska” z siedzibą w Gdańsku (80-339 Gdańsk, ul. Dickmana 2 lok. 1) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 2 kwietnia 2009 r. do dnia 12 kwietnia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-7/09);

98) Fundacja Wspierania Młodzieży Wiejskiej IUVENIS z siedzibą w Warszawie (02-490 Warszawa, ul. Konewki 14 lok. 1) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 maja 2009 r. do dnia 1 maja 2010 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-7/09);

99) Społeczny Komitet Fundatorów Sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach (59-100 Polkowice, ul. Górna 2) – zbiórka publiczna na terenie województw: dolnośląskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego, śląskiego oraz podlaskiego, do dnia 30 maja 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-7/09);

100) Stowarzyszenie Edukacja pod Żaglami z siedzibą w Warszawie (00-791 Warszawa, ul. Chocimska 14) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 10 marca 2010 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-7/09, Or.5012-13/09);

101) Fundacja Taurus Dzieciom z siedzibą w Pilźnie (39-220 Pilzno, ul. Legionów 58) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 kwietnia 2010 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-7/09);

102) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny z siedzibą w Warszawie (00-325 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 6) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-7/09); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-9/09); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od 21 do 22 listopada 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-16/09);

103) Chrześcijańska Służba Charytatywna z siedzibą w Warszawie (00-366 Warszawa, ul. Foksal 8) – zbiórka publiczna na terenie województwa podlaskiego od dnia 12 czerwca 2009 r. do dnia 12 czerwca 2010 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-8/09); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 października 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-13/09);

104) Stowarzyszenie „Quo Vadis Podkarpacie” z siedzibą w Wadowicach Górnych (39-308 Wadowice Górne 94) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 marca 2010 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-9/09);

105) „Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.Pl” z siedzibą w Ząbkach (05-091 Ząbki, ul. Wilcza 8) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-9/09);

106) Stowarzyszenie Lednica 2000 z siedzibą w Poznaniu (61-716 Poznań, ul. Kościuszki 99) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 grudnia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-9/09);

107) Fundacja „Dzieci Niczyje” z siedzibą w Warszawie (03-926 Warszawa, ul. Walecznych 59) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 1 kwietnia 2010 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-9/09);

108) Fundacja „Niezapominajka” z siedzibą w Warszawie (00-246 Warszawa, ul. Miodowa 23 lok. 1) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 czerwca 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-9/09); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 listopada 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-19/09);

109) Stowarzyszenie Prorew z siedzibą w Kielcach (25-022 Kielce, ul. Kaczmarka 8 lok. 12) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 15 maja 2009 r. do dnia 15 maja 2010 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-9/09);

110) Stowarzyszenie Królik Wołoski z siedzibą w Iwoniczu Zdroju (38-440 Iwonicz Zdrój, ul. Zdrojowa 68) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 czerwca 2009 r. do dnia 31 maja 2010 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-9/09);

111) Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza w Zakopanem (34-500 Zakopane, Os. Harenda 12a) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 19 maja 2010 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-9/09);

112) Stowarzyszenie na Rzecz Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „Droga i Bezpieczeństwo” z siedzibą w Poznaniu (61-028 Poznań, ul. Warszawska 39/41 lok. 7) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 sierpnia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-10/09);

113) „Centrum Opatrzności Bożej – Wotum Narodu – Miejsce Kultu, Pamięci, Kultury” z siedzibą w Warszawie (00-246 Warszawa, ul. Miodowa 17/19) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 22 czerwca 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-10/09);

114) Fundacja Unilever Polska z siedzibą w Warszawie (02-676 Warszawa, ul. Postępu 18a) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 1 lipca 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-10/09);

115) Fundacja Międzynarodowe Centrum Spotkań i Rehabilitacji Młodzieży „Miki Centrum” z siedzibą w Gdańsku (80-435 Gdańsk, ul. Biała 11a) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 maja 2010 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-10/09, Or.5012-20/09);

116) Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ „ANIMALS” z siedzibą w Gdyni (81-391 Gdynia, ul. Świętojańska 41/16) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 13 kwietnia 2010 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-10/09);

117) Fundacja Splotu Ramiennego z siedzibą w Dziekanowie Leśnym (05-092 Łomianki, Dziekanów Leśny, ul. M. Konopnickiej 1/189) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 czerwca 2010 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-10/09);

118) Fundacja dla Ratowania Zwierząt Bezdomnych „Emir” z siedzibą w miejscowości Oddział (Oddział, ul. Słoneczna 4, 96-321 Żabia Wola) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 20 czerwca 2009 r. do dnia 19 czerwca 2010 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-10/09);

119) Fundacja Pomocy Dzieciom z siedzibą w Żywcu (34-300 Żywiec, ul. Witosa 3) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-11/09);

120) Fundacja „Trzeba Marzyć” z siedzibą w Sopocie (81-704 Sopot, ul. Aleja Niepodległości 811) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 czerwca 2010 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-11/09);

121) Fundacja „Oriflame Dzieciom” z siedzibą w Warszawie (02-231 Warszawa, ul. Jutrzenki 135) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 10 czerwca 2010 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-11/09);

122) Fundacja „Inna Przestrzeń” z siedzibą w Warszawie (02-662 Warszawa, ul. Świeradowska 43/668) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-11/09);

123) Stowarzyszenie Jesteśmy Razem z siedzibą w Ropczycach (39-100 Ropczyce, ul. Armii Krajowej 7) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-13/09);

124) Społeczny Komitet Pomocy Powodzianom – Spółdzielcom przy Krajowym Związku Rewizyjnym Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” z siedzibą w Warszawie (00-950 Warszawa, ul. Kopernika 30) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-13/09);

125) Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku (80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 lipca 2010 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-13/09);

126) Fundacja Pegasus z siedzibą w Warszawie (02-798 Warszawa, ul. Ekologiczna 14 lok. 5) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 marca 2010 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-13/09);

127) Stowarzyszenie Edukacji Ekonomicznej i Obywatelskiej „S” z siedzibą w Poznaniu (61-472 Poznań, ul. Świerkowa 8) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 21 września 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-13/09);

128) Stowarzyszenie „Pamięć i Nadzieja” z siedzibą w Chełmie (22-100 Chełm, Pl. Niepodległości 1 lok. 77) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 10 lipca 2010 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-13/09);

129) Fundacja Orange z siedzibą w Warszawie (02-608 Warszawa, ul. Krasickiego 55 lok. 59) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-13/09);

130) Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Razem” z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300 Bielsko-Biała, Plac Opatrzności Bożej 20) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 lipca 2010 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-13/09);

131) Federacja Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie (00-144 Warszawa, Al. Solidarności 101) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 25 sierpnia 2009 r. do dnia 26 września 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-13/09); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 16 listopada 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-13/09); zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 16 listopada 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-14/09);

132) Stowarzyszenie „Dogi-Adopcje” z siedzibą w Zabrzu (41-800 Zabrze, ul. Pułaskiego 17) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 15 sierpnia 2009 r. do dnia 14 sierpnia 2010 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-13/09);

133) Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” z siedzibą w Warszawie (01-015 Warszawa; Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 6) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 15 września 2009 r. do dnia 16 listopada 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-13/09);

134) Komitet Miłośników „Trójki” z siedzibą w Warszawie (03-291 Warszawa, ul. Św. Wincentego 112/165) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 10 sierpnia 2009 r. do dnia 10 grudnia 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-13/09);

135) Komitet do Przeprowadzenia Zbiórki Publicznej na sfinansowanie sztandaru Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki z siedzibą w Warszawie (00-169 Warszawa, ul. Lewartowskiego 17) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 września 2009 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-14/09, Or.5012-17/09);

136) Fundacja Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego z siedzibą we Wrocławiu (50-140 Wrocław, Pl. Nankiera 17) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 września 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-14/09);

137) Muzeum Narodowe w Poznaniu (61-745 Poznań, Al. Marcinkowskiego 9) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 stycznia 2010 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-15/09);

138) Fundacja Elbląg – Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego z siedzibą w Elblągu (82-300 Elbląg, ul. Związku Jaszczurczego 17) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 sierpnia 2010 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-16/09, Or.5012-21/09);

139) Główny Społeczny Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” 2009 z siedzibą przy Polskim Radio Lublin SA i Telewizji Polskiej SA Oddział w Lublinie (20-030 Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 23 listopada 2009 r. do dnia 31 stycznia 2010 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-17/09);

140) Fundacja Talizman z siedzibą w Warszawie (03-738 Warszawa, ul. Kijowska 1) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 7 września 2010 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-17/09);

141) Fundacja „Przyszłość dla Dzieci” z siedzibą w Olsztynie (10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 czerwca 2010 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-17/09);

142) Fundacja Na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny z siedzibą w Białymstoku (15-277 Białystok, ul. Świętojańska 24) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 października 2010 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-17/09);

143) Stowarzyszenie Na Rzecz Wspomagania Osób Niepełnosprawnych i Ich Otoczenia „Razem” z siedzibą w Rybniku (44-200 Rybnik, ul. Piasta 35) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 listopada 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-19/09);

144) Muzeum Narodowe w Krakowie (30-062 Kraków, Al. 3 Maja 1) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 20 listopada 2009 r. do dnia 20 listopada 2010 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-19/09);

145) Fundacja Azylu pod Psim Aniołem z siedzibą w Warszawie (04-979 Warszawa, ul. Kosodrzewiny 7/9) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 września 2010 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-20/09);

146) Fundacja dla Somalii z siedzibą w Warszawie (00-780 Warszawa, ul. Ludowa 1/7/46) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 maja 2010 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-20/09);

147) Komitet Odnowy Grobów Dziennikarzy Polskich na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie z siedzibą w Łańcucie (37-100 Łańcut, ul. Szenwalda 9) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 listopada 2010 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-20/09);

148) Fundacja dla Zwierząt „Akity w Potrzebie” z siedzibą w Poznaniu (60-687 Poznań, Os. Stefana Batorego 18/28) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 czerwca 2010 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-20/09);

149) Związek Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie (00-491 Warszawa, ul. Marii Konopnickiej 6) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 września 2010 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-20/09);

150) Stowarzyszenie Wiosna z siedzibą w Krakowie (31-580 Kraków, ul. Stanisławy Wysockiej 2c, lok. 9) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 kwietnia 2010 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-20/09);

151) Stowarzyszenie Przyjaciół Fretek z siedzibą w Gdańsku (80-423 Gdańsk, ul. B. Chrobrego 51/5) – zbiórka publiczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 15 grudnia 2010 r. (szczegóły – znak sprawy: Or.5012-21/09);

Kserokopie decyzji dotyczących udzielonych pozwoleń na zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórek publicznych przez ww. podmioty znajdują się w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim w Wydziale Organizacyjno-Prawnym, pok. 411 (tel. 858 332 637).

Metryka strony

Udostępniający: Dorota Komarzewska Wydział Organizacyjno-Prawny

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2009-01-21

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2010-01-06

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2009-01-21