Zarządzenia Starosty

Zarządzenia Starosty są dostępne w pokoju 206 Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim (art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 z późn. zm.).

Zarządzenie Nr 4/15 Starosty Bielskiego z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku w 2015 roku

Zarządzenie Nr 6/15 Starosty Bielskiego z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego Nr 1 w Bielsku Podlaskim w 2015 roku

Zarządzenie Nr 3/16 Starosty Bielskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku w 2016 roku

Zarządzenie Nr 7/16 Starosty Bielskiego z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie Dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego Nr 1 w Bielsku Podlaskim w 2016 r.

Zarządzenie Nr 1/2017 Starosty Bielskiego z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze jednostki ewidencyjnej Miasta Bielsk Podlaski w obrębach ewidencyjnych: Hołowiesk, Studziwody, Bielsk Podlaski oraz Gminy Bielsk Podlaski w obrębach ewidencyjnych: Augustowo, Ogrodniki, Orzechowicze, Proniewicze, Widowo

Zarządzenie Nr 2/17 Starosty Bielskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie podziału zadań pomiędzy Starostę, Wicestarostę oraz ustalenia zadań Sekretarza i Skarbnika

Zarządzenie Nr 3/17 Starosty Bielskiego z dnia27 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku w 2017 roku

Zarządzenie Nr 4/17 Starosty Bielskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie powołania Powiatowego Komitetu Organizacyjnego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w 2017 roku

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Starosta

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Daniło

Data wytworzenia: 2021-03-19

Wprowadzający: Ewelina Kuczyńska

Data wprowadzenia: 2014-10-14

Modyfikujący: Ewelina Kuczyńska

Data modyfikacji: 2021-03-19

Opublikował: Ewelina Kuczyńska

Data publikacji: 2014-10-14