Konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w 2012 roku

Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2012 roku niżej wymienionych zadań publicznych Powiatu Bielskiego.

Zakres zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację w 2012 roku

Dziedzina

Rodzaj zadania

Wysokość
środków
publicznych

Promocja i ochrona zdrowia, działanie na rzecz kultury, popularyzacja edukacji, oświaty i wychowania, popularyzacja działań z zakresu kultury fizycznej, wspieranie i rozwój turystyki, popularyzacja działań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, popularyzacja działań z zakresu ochrony środowiska i przyrody, działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

– organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych,
– organizacja zawodów sportowych,
– organizacja imprez plenerowych, festynów, festiwali, wystaw,
– organizacja spotkań naukowo-edukacyjnych, turniejów wiedzy, konkursów,
– popularyzacja działań z zakresu turystyki,
– podtrzymywania tradycji regionalnej i narodowej,
– organizacja akcji na rzecz ochrony środowiska,
– promowanie honorowego krwiodawstwa,
– promowanie zdrowego stylu życia,
– wspieranie działalności w zakresie profilaktyki oraz leczenia i rehabilitacji osób dotkniętych chorobami nowotworowymi,
– działania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym między innymi prowadzenie zajęć terapeutycznych

29 000 zł

Zadania powinny mieć charakter ponadgminny i być skierowane do mieszkańców powiatu bielskiego.

Wymagany minimalny wkład finansowy (środki finansowe własne, środki finansowe pochodzące z innych źródeł, w tym wpłaty i opłaty adresatów zadania) wynosi 5 proc. całkowitych kosztów realizowanego zadania.

Oferty należy składać w formie pisemnej w terminie do 6 lutego 2012 r. do godz. 15.00.

Szczegóły w załącznikach.

 

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski
Starosta

Metryka strony

Udostępniający: dr inż. Sławomir Jerzy Snarski Starosta

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2012-01-13

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2012-03-08

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2012-01-13