Konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w 2016 roku

Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich  realizacji w 2016 roku niżej wymienionych zadań publicznych Powiatu Bielskiego.

Zakres zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację w 2016 roku

Dziedzina Rodzaj zadania Wysokość środków publicznych
Promocja i ochrona zdrowia, działanie na rzecz kultury, popularyzacja edukacji, oświaty i wychowania, popularyzacja działań z zakresu kultury fizycznej, wspieranie i rozwój turystyki, popularyzacja działań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, popularyzacja działań z zakresu ochrony środowiska i przyrody, działania na rzecz osób niepełnosprawnych – wspieranie działalności w zakresie profilaktyki oraz leczenia i rehabilitacji osób dotkniętych
 chorobami nowotworowymi
– organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych
– organizacja zawodów sportowych
– organizacja imprez plenerowych, festynów, festiwali, wystaw
– organizacja spotkań naukowo-edukacyjnych, turniejów wiedzy, konkursów
– popularyzacja działań z zakresu turystyki,
– podtrzymywania tradycji regionalnej i narodowej
– organizacja akcji na rzecz ochrony środowiska, – promowanie honorowego krwiodawstwa
– promowanie zdrowego stylu życia
– działania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym między innymi prowadzenie zajęć terapeutycznych

35 000 zł


Zadania powinny mieć charakter ponadgmirmy i być skierowane do mieszkańców powiatu bielskiego.

Wymagany minimalny wkład finansowy (środki finansowe własne, środki finansowe pochodzące z innych źródeł, w tym wpłaty i opłaty adresatów zadania) wynosi 5 proc. całkowitych kosztów realizowanego zadania.

Oferty należy składać do 8 lutego 2016 r. do godz. 15.00.

Szczegóły w załącznikach.

 

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski
Starosta

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Powiatu

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2016-01-15

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2016-02-25

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2016-01-15