Konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w 2017 roku

Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2017 roku niżej wymienionych zadań publicznych Powiatu Bielskiego.

Zakres zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację w 2017 roku

Dziedzina Rodzaj zadania Wysokość środków publicznych
Promocja i ochrona zdrowia, działanie na rzecz kultury, popularyzacja edukacji, oświaty i wychowania, popularyzacja działań z zakresu kultury fizycznej, wspieranie i rozwój turystyki, popularyzacja działań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, popularyzacja działań z zakresu ochrony środowiska i przyrody, działania na rzecz osób niepełnosprawnych. – wspieranie działalności w zakresie profilaktyki oraz leczenia i rehabilitacji osób dotkniętych
 chorobami nowotworowymi,
– organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych,
– organizacja zawodów sportowych,
– organizacja imprez plenerowych, festynów, festiwali, wystaw,
– organizacja spotkań naukowo-edukacyjnych, turniejów wiedzy, konkursów,
– popularyzacja działań z zakresu turystyki,
– podtrzymywania tradycji regionalnej i narodowej,
– organizacja akcji na rzecz ochrony środowiska,
– promowanie honorowego krwiodawstwa,
– promowanie zdrowego stylu życia,
– działania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym między innymi prowadzenie zajęć terapeutycznych
35 000 zł


Zadania powinny mieć charakter ponadgminny i być skierowane do mieszkańców powiatu bielskiego.

Wymagany minimalny wkład finansowy (środki finansowe własne, środki finansowe pochodzące z innych źródeł, w tym wpłaty i opłaty adresatów zadania) wynosi 5 proc. całkowitych kosztów realizowanego zadania.

Oferty należy składać do 1 lutego 2017 r. do godz. 15.00.

Szczegóły w załącznikach.

 

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski
Starosta

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: dr inż. Sławomir Jarzy Snarski, Starosta Bielski

Data wytworzenia: 2017-01-09

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2018-02-26

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2017-01-09