Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2009 r.

Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji w 2009 roku niżej wymienionych zadań publicznych Powiatu Bielskiego:

Zakres zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację w 2009 r.

Lp.
Dziedzina
Rodzaj zadania
Wysokość środków publicznych
1.
Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, kultura fizyczna, sport, turystyka, bezpieczeństwo publiczne, ochrona środowiska.
- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych,
- organizacja zawodów sportowych,
- organizacja imprez plenerowych, festynów,
festiwali, wystaw,
- organizacja spotkań naukowo-edukacyjnych,
turniejów wiedzy, konkursów,
- popularyzacja działań z zakresu turystyki,
- podtrzymywania tradycji regionalnej
i narodowej.
- organizacja akcji na rzecz ochrony środowiska,
 
 
 
20.000 zł
2.
Ochrona i promocja zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
- promowanie honorowego krwiodawstwa,
- promowanie zdrowego stylu życia,
- wspieranie działalności w zakresie profilaktyki
oraz leczenia i rehabilitacji osób dotkniętych
chorobami nowotworowymi,
- działania z zakresu rehabilitacji osób
niepełnosprawnych, w tym między innymi
prowadzenie zajęć terapeutycznych.
 
 


10.000 zł
Razem
30.000 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadania powinny mieć charakter ponadgminny i być skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych zamieszkałych na terenie powiatu bielskiego.

Oferty należy składać w formie pisemnej w terminie do 23 marca 2009 r., do godz. 15.00 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski.


Szczegóły w załącznikach.

 

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski
Starosta

 

Metryka strony

Udostępniający: dr inż. Sławomir Jerzy Snarski Starosta

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wytworzenia: 2009-02-18

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2009-02-18

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2011-02-15

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2009-02-18