Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie bielskim w 2016 r.

Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Bielskim w 2016 r. Pełna treść ogłoszenia w załączeniu.

Termin realizacji zadania: od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Oferty wraz z załącznikami należy składać w zamkniętej kopercie na adres Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski, drogą pocztową lub bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta (parter), w terminie do 27 listopada 2015 r. (liczy się data wpływu oferty).

Szczegóły w załącznikach.


Wynik konkursu

Uchwała nr 38/156/15 Zarządu Powiatu z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Bielskim w 2016 r.

Metryka strony

Udostępniający: dr inż. Sławomir Jerzy Snarski Starosta

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2015-11-06

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2015-12-29

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2015-11-06