Konkursy ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych

Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji w 2010 roku niżej wymienionych zadań publicznych Powiatu Bielskiego.

Zakres zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację w 2010 roku

Dziedzina

Rodzaj zadania

Wysokość środków publicznych

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, kultura fizyczna, sport, turystyka, bezpieczeństwo publiczne, ekologia i ochrona środowiska, ochrona i promocja zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych

– organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych,
– organizacja zawodów sportowych,
– organizacja imprez plenerowych, festynów, festiwali, wystaw,
– organizacja spotkań naukowo-edukacyjnych, turniejów wiedzy, konkursów,
– popularyzacja działań z zakresu turystyki,
– podtrzymywania tradycji regionalnej i narodowej,
– organizacja akcji na rzecz ochrony środowiska,
– promowanie honorowego krwiodawstwa,
– promowanie zdrowego stylu życia,
– wspieranie działalności w zakresie profilaktyki oraz leczenia i rehabilitacji osób dotkniętych chorobami nowotworowymi,
– działania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym między innymi prowadzenie zajęć terapeutycznych

30 000 zł

Zadania powinny mieć charakter ponadgminny i być skierowane do osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bielskiego (dzieci, młodzieży ze szkół prowadzonych przez powiat i dorosłych zamieszkałych na terenie Powiatu Bielskiego).

Oferty należy składać w formie pisemnej w terminie do 22 lutego 2010 r. do godz. 15.00.

Szczegóły w załącznikach.

 

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski
Starosta

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: dr inż. Sławomir Jerzy Snarski Starosta

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2010-01-19

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2011-02-15

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2010-01-19