Losowanie składów obwodowych komisji wyborczych

Stosownie do art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. nr 159, poz. 1547 ze zm.) oraz § 9 ust. 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy (M. P. nr 61, poz. 641 ze zm.) Powiatowa komisja Wyborcza w Bielsku Podlaskim informuje, iż:
– w dniu 27 kwietnia 2007 r. od godziny 13.00,
– w dniu 30 kwietnia 2007 r. od godziny 9.00,
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 46 (sala posiedzeń – IV piętro) odbędzie się publiczne losowanie składów osobowych obwodowych komisji wyborczych dla:
– terenu miasta Bielsk Podlaski,
– terenu miasta Brańsk,
– terenu gminy Brańsk,
– terenu gminy Rudka,
– terenu gminy Orla,
– terenu gminy Boćki,
– terenu gminy Bielsk Podlaski,
– terenu gminy Wyszki.

 

Zofia Owierczuk-Radziwoniuk
Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2007-04-26

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2007-04-26

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2007-04-26