Uchwała nr 2/07 Powiatowej Komisji Wyborczej w Bielsku Podlaskim z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie odwołania członka komisji ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 z siedzibą w Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim

Na podstawie § 12 ust. 5 w związku z § 4 ust. 4 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic w m.st. Warszawie (M. P. z 2006 r. nr 61, poz. 641, nr 68, poz. 701, nr 5, poz. 67) Powiatowa Komisja Wyborcza w Bielsku Podlaskim uchwala, co następuje:

§ 1. Odwołuje się ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim, ul. 11 Listopada 6 – p. Bogdana Szpakowskiego.

§ 2. Odwołania dokonuje się na wniosek Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski ze względu na brak p. Bogdana Szpakowskiego w stałym rejestrze wyborców miasta Bielsk Podlaski.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Powiatowej Komisji Wyborczej.

 

Zofia Owierczuk-Radziwoniuk
Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2007-05-08

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2007-05-08

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2007-05-08