Uchwała nr 1/07 Powiatowej Komisji Wyborczej w Bielsku Podlaskim z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 158 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. nr 159, poz. 1547, z 2004 r. nr 25, poz. 219, nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1760, z 2005 r. nr 175, poz. 1457, z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 34, poz. 242, nr 146, poz. 1055, nr 159, poz. 1127, nr 218, poz. 1592) po rozpatrzeniu zgłoszeń kandydatów komitetów wyborczych na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach przedterminowych do Sejmiku Województwa Podlaskiego zarządzonych na dzień 20 maja 2007 r., Powiatowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się obwodowe komisje wyborcze dla terenu miasta Bielsk Podlaski w składach określonych w załączniku nr 1.

§ 2. Powołuje się obwodowe komisje wyborcze dla terenu gminy Bielsk Podlaski w składach określonych w załączniku nr 2.

§ 3. Powołuje się obwodowe komisje wyborcze dla terenu miasta Brańsk w składach określonych w załączniku nr 3.

§ 4. Powołuje się obwodowe komisje wyborcze dla terenu gminy Brańsk w składach określonych w załączniku nr 4.

§ 5. Powołuje się obwodowe komisje wyborcze dla terenu gminy Boćki w składach określonych w załączniku nr 5.

§ 6. Powołuje się obwodowe komisje wyborcze dla terenu gminy Rudka w składach określonych w załączniku nr 6.

§ 7. Powołuje się obwodowe komisje wyborcze dla terenu Orla w składach określonych w załączniku nr 7.

§ 8. Powołuje się obwodowe komisje wyborcze dla terenu gminy Wyszki w składach określonych w załączniku nr 8.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zofia Owierczuk-Radziwoniuk
Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej w Bielsku Podlaskim


Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/07 Powiatowej Komisji Wyborczej w Bielsku Podlaskim z dnia 30 kwietnia 2007 r.

Obwodowe Komisje Wyborcze na terenie miasta Bielsk Podlaski powołane do przeprowadzenia przedterminowych wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego zarządzonych na dzień 20 maja 2007 r.

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim, ul. 11 Listopada 6
1. Nona Simoniuk
2. Wanda Wieremiejuk
3. Anna Klimowicz
4. Bogdan Szpakowski
5. Ludmiła Iwańczuk
6. Dorota Karpienko
7. Maria Romanowska

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Gimnazjum nr 1 im. Niepodległości Polski w Bielsku Podlaskim, ul. Kościuszki 21
1. Mirosława Janina Kolasa
2. Stanisław Poświątny
3. Zbigniew Piotrowski
4. Bożena Paszko
5. Wiera Pryzowicz
6. Alicja Hryniewicka
7. Małgorzata Jekataryńczuk

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Bielskim Domu Kultury w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 2
1. Świetłana Leonkiewicz
2. Alicja Zajączkowska
3. Ewa Łapińska
4. Tamara Kerdelewicz
5. Adrian Cecot
6. Helena Barbara Wiśniewska
7. Zinaida Prześniak

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Zespole Szkół nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim, ul. Szkolna 12
1. Hanna Madaj-Kułaczewska
2. Alicja Burzyńska
3. Monika Falkowska
4. Krystyna Olszewska
5. Eugenia Łukaszuk
6. Katarzyna Kuczyńska
7. Stanisław Niewiński

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 126
1. Leon Zinkiewicz
2. Mikołaj Chilimoniuk
3. Aleksander Juziuczuk
4. Anna Niewińska
5. Krzysztof Kostulski
6. Wojciech Kolandryk-Sadowski
7. Jan Nikołajuk

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Zespole Szkół nr 3 im. W. S. Reymonta w Bielsku Podlaskim, ul. Widowska 1
1. Elżbieta Bobel
2. Mirosław Juziuczuk
3. Jan Borowski
4. Paula Iwaniuk
5. Lech Maciej Żukowski
6. Teresa Kondrat
7. Maria Patejuk

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielsku Podlaskim, ul. Kazimierzowska 14
1. Eugeniusz Popławski
2. Kazimierz Bobel
3. Anna Zimnoch
4. Alina Jurczuk
5. Maria Werszko
6. Stanisław Kierasiński
7. Monika Socha

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką J. Białoruskiego w Bielsku Podlaskim, ul. Poniatowskiego 9
1. Eugenia Wasiluk
2. Jolanta Kumpiecka
3. Małgorzata Wińska
4. Magdalena  Piwowarczyk
5. Marcin Korch
6. Witold Hryniewicki
7. Aneta Półtorak

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Przedszkolu nr 5 w Bielsku Podlaskim, ul. Kościuszki 16
1. Barbara Wierzchowska
2. Teodor Zieliński
3. Zdzisława Matuszak
4. Bernadeta Tołwińska
5. Urszula Lewczuk
6. August Malinowski
7. Danuta Świderska

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim, ul. Hołowieska 18
1. Agnieszka Siergiej
2. Tadeusz Szereszewski
3. Patrycja Kapustnik
4. Paweł Parfieniuk
5. Irena Dorofiejuk
6. Ewa Sawicka
7. Rafał Niewiński

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Zespole Szkół nr 2 im. Konstytucji 3 Maja w Bielsku Podlaskim, ul. Wojska Polskiego 17
1. Julita Rzepniewska
2. Marek Lewicki
3. Elżbieta Malinowska
4. Wiera Jakubiuk
5. Teresa Ewa Radkiewicz
6. Renata Anna Osipiuk
7. Elżbieta Dankiewicz

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12 w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 2 im. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim, ul. Wysockiego 6
1. Mirosław Chomoniuk
2. Zofia Zdrojkowska
3. Danuta Hryniewicka
4. Kamila Iwaniuk
5. Piotr Romaniuk
6. Mirosław Andrzej Wojciuk
7. Danuta Piszczatowska

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13 w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Podlaskiej Fundacji Rozwoju Lokalnego w Bielsku Podlaskim, ul. Białowieska 113d
1. Wiesława Wołosik
2. Jan Kondratiuk-Sacharewicz
3. Ewa Skrzyniarz
4. Danuta Hryniewicka
5. Nina Iljaszuk
6. Tadeusz Sidun
7. Marta Siemieniuk

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 14 w Bielsku Podlaskim z siedzibą w SP ZOZ w Bielsku Podlaskim, ul. Kleszczelowska 1
1. Luba Taranta
2. Irena Kondratiuk
3. Maciej Malinowski
4. Karol Oksztulski
5. Wiesława Chrzanowska
6. Robert Niewiński
7. Walentyna Kruk


Załącznik nr 2 do uchwały nr 1/07 Powiatowej Komisji Wyborczej w Bielsku Podlaskim z dnia 30 kwietnia 2007 r.

Obwodowe Komisje Wyborcze na terenie gminy Bielsk Podlaski powołane do przeprowadzenia przedterminowych wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego zarządzonych na dzień 20 maja 2007 r.

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Augustowie
1. Olga Grygoruk
2. Dorota Maria Niemyjska
3. Olga Iwaniuk
4. Olga Czerniawska
5. Andrzej Iwaniuk
6. Jolanta Wasiluk
7. Krzysztof Żarski

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Łubinie Kościelnym
1. Jerzy Stanisław Zimnoch
2. Paweł Borowski
3. Małgorzata Jabłońska
4. Kazimierz Jabłoński
5. Małgorzata Jankowska
6. Marcin Pac
7. Janusz Zawadzki

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Dubiażynie
1. Włodzimierz Parfieniuk
2. Andrzej Hryniewicki
3. Barbara Hryniewicka
4. Arkadiusz Car
5. Mikołaj Stepaniuk
6. Jolanta Mordań
7. Barbara Stasiuk

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 w Pilikach
1. Danuta Kietlińska
2. Marcin Bazyluk
3. Eugeniusz Pietrzykowski
4. Anna Żarska
5. Mikołaj Fiedoruk
6. Tadeusz Kolandryk
7. Emilia Borowska

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 w Bielsku Podlaskim
1. Irena Romaniuk
2. Krystyna Elżbieta Hryniewicka
3. Lidia Piotrowska
4. Robert Car
5. Jerzy Nazarewicz
6. Sylwia Barbara Dziewulska
7. Halina Godlewska

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 w Pasynkach
1. Irena Wróblewska
2. Maria Biesiada
3. Jarosław Jakimiuk
4. Mateusz Hryniewicki
5. Daniel Hryniewicki
6. Mirosław Kowalczuk
7. Joanna Kinga Kozłowska

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 w Rajsku
1. Joanna Onufryjuk
2. Leonid Tomczuk
3. Jadwiga Bańkowska
4. Halina Markowska
5. Sylwia Chowańska
6. Dariusz Artur Tiszuk
7. Piotr Łobasiuk

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 w Ploskach
1. Krystyna Jakimiuk
2. Krzysztof  Hryniewicki
3. Anna Kiryluk
4. Jolanta Chowańska
5. Aleksy Czeczuga
6. Stefan Mironiuk
7. Michał Torbicz


Załącznik nr 3 do uchwały nr 1/07 Powiatowej Komisji Wyborczej w Bielsku Podlaskim z dnia 30 kwietnia 2007 r.

Obwodowe Komisje Wyborcze na terenie miasta Brańsk powołane do przeprowadzenia przedterminowych wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego zarządzonych na dzień 20 maja 2007 r.

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Brańsku
1. Barbara Piwarska
2. Eugeniusz Tokajuk
3. Jolanta Kryńska
4. Jolanta Pietrzykowska
5. Barbara Hryniewicka
6. Jadwiga Kędzia
7. Aneta Osmólska

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Brańsku
1. Joanna Witkowska
2. Małgorzata Rudeczko
3. Monika Ożarowski
4. Marian Niemyński
5. Dorota Ołtarzewska
6. Agnieszka Falkowski
7. Julita Dymowicz


Załącznik nr 4 do uchwały nr 1/07 Powiatowej Komisji Wyborczej w Bielsku Podlaskim z dnia 30 kwietnia 2007 r.

Obwodowe Komisje Wyborcze na terenie gminy Brańsk powołane do przeprowadzenia przedterminowych wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego zarządzonych na dzień 20 maja 2007 r.

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Kalnicy
1. Aneta Małgorzata Rybaczuk
2. Halina Syrojeszkina
3. Jacek Rutkowski
4. Mariola Michalska
5. Paulina Olędzka
6. Mirosław Jachimowicz
7. Beata Zalewska

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Chojewie
1. Alicja Krasowska
2. Franciszek Gawina
3. Henryk Zawadzki
4. Tadeusz Kunicki
5. Anna Zawadzka
6. Marzena Jachimowicz
7. Agnieszka Andrzejewska

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Oleksinie
1. Dorota Sienkiewicz
2. Bogusław Piotr Porzeziński
3. Bożena Twarowska
4. Jadwiga Kiersnowska
5. Dorota Czapska
6. Tadeusz Jachimowicz
7.Anna Bagińska

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 w Klichach
1. Wioletta Łupińska
2. Ryszard Wietoszko
3. Edyta Nieroda
4. Anna Wyszyńska
5. Waldemar Jachimowicz
6. Dorota Wyszyńska

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 w Domanowie
1. Agnieszka Monika Guziak
2. Piotr Dołubizno
3. Renata Wróblewska
4. Krzysztof Fronc
5. Monika Jankowska
6. Jan Żochowski
7. Paweł Kuteszko

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 w Świrydach
1. Agnieszka Bańkowska
2. Krzysztof Modzelewski
3. Stanisław Cieśluk
4. Walentyna Leończuk
5. Elżbieta Pietraszko
6. Agnieszka Puchacz

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 w Glinniku
1. Krystyna Świątkowska
2. Stanisław Radulski
3. Antoni Odachowski
4. Zdzisław Szpakowski
5. Andrzej Leończuk
6. Agata Krysik

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 w Szmurłach
1. Alicja Fiedorowicz
2. Józef Mariusz Kosiński
3. Andrzej Osmólski
4. Roman Nieroda
5. Agnieszka Szmurło

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 w Lubieszczach
1. Daniel Szmurło
2. Jan Popławski
3. Janusz Piotrowski
4. Regina Szafran
5. Łukasz Hraburda


Załącznik nr 5 do uchwały nr 1/07  Powiatowej Komisji Wyborczej w Bielsku Podlaskim z dnia 30 kwietnia 2007 r.

Obwodowe Komisje Wyborcze na terenie gminy Boćki powołane do przeprowadzenia przedterminowych wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego zarządzonych na dzień 20 maja 2007 r.

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Andryjankach
1. Jolanta Małyszczuk
2. Jarosław Wierciński
3. Mirosława Szpak
4. Monika Muśko
5. Jarosław Fiedoruk
6. Adam Malinowski
7. Aneta Majewska

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Boćkach
1. Eugenia Oniszczuk
2. Anna Wiercińska
3. Pachwicewicz Anna
4. Justyna Sokołowska
5. Elżbieta Zalewska
6. Bożena Maksimowicz
7. Danuta Łukaszewicz

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Nurcu
1. Nina Iwaniuk
2. Rafał Wierciński
3. Nina Pachwicewicz
4. Jan Sokołowski
5. Walentyna Koc
6. Łukasz Markowski
7. Walentyna Karnaszewska

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 w Wiercieniu
1. Janina Arnold
2. Dariusz Szklarz
3. Maria Muśko
4. Urszula Turkowicz
5. Tomasz Turkowicz
6. Kazimierz Niewiarowski
7. Franciszek Maksimowicz

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 w Sielcu
1. Teresa Gul
2. Eugeniusz Tuszewicki
3. Sławomir Wierciński
4. Mariusz Pachwicewicz
5. Wojciech Ofman
6. Dorota Turkowicz
7. Antoni Jurkowicz


Załącznik nr 6 do uchwały nr 1/07 Powiatowej Komisji Wyborczej w Bielsku Podlaskim z dnia 30 kwietnia 2007 r.

Obwodowe Komisje Wyborcze na terenie gminy Rudka powołane do przeprowadzenia przedterminowych wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego zarządzonych na dzień 20 maja 2007 r.

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Rudce
1. Rafał Anusiewicz
2. Grzegorz Dominiuk
3. Helena Warmijak
4. Krystyna Safaryn
5. Piotr Karpiński

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Niemyjach Nowych
1. Przemysław Anusiewicz
2. Agnieszka Mańkowska
3. Barbara Mańkowska
4. Janina Ostrowicka
5. Józef Radziszewski


Załącznik nr 7 do uchwały nr 1/07 Powiatowej Komisji Wyborczej w Bielsku Podlaskim z dnia 30 kwietnia 2007 r.

Obwodowe Komisje Wyborcze na terenie gminy Orla powołane do przeprowadzenia przedterminowych wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego zarządzonych na dzień 20 maja 2007 r.

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Orli
1. Ewa Sosna
2. Nieoniła Golonko
3. Anna Taranta
4. Barbara Stefania Sawicka
5. Walentyna Martynowicz
6. Olga Bogacewicz
7. Katarzyna Dobroczyńska

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Orli
1. Barbara Stuligrosz
2. Anna Bogacewicz
3. Agnieszka Iwaniuk
4. Lucyna Chursa
5. Nina Odzijewicz
6. Irena Hapunowicz
7. Mirosława Romaniuk

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Paszkowszczyźnie
1. Sylwia Jolanta Bańkowska
2. Alina Stasiuk
3. Aniela Martyniuk
4. Andrzej Sosna
5. Walentyna Suszcz
6. Elżbieta Nazarewicz
7. Alina Pietruczuk

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 w Dydulach
1. Elżbieta Kalina
2. Krystyna Buriło
3. Piotr Gołub
4. Robert Sikora
5. Jerzy Wasilewski
6. Jarosław Kubajewski
7. Mirosław Gołowina


Załącznik nr 8 do uchwały nr 1/07 Powiatowej Komisji Wyborczej w Bielsku Podlaskim z dnia 30 kwietnia 2007 r.

Obwodowe Komisje Wyborcze na terenie gminy Wyszki powołane do przeprowadzenia przedterminowych wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego zarządzonych na dzień 20 maja 2007 r.

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Strabli
1. Marzanna Marczuk
2. Danuta Olszańska
3. Franciszek Niewiński
4. Marian Zimnoch
5. Krzysztof Berg
6. Jadwiga Olszańska
7. Anna Olszańska

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Falkach
1. Jan Falkowski
2. Bartłomiej Niewiński
3. Krzysztof Niewiński
4. Beata Walicka
5. Ludwik Nazarko
6. Sławomir Danilczuk
7. Marta Danilczuk

Obwodowa komisja Wyborcza nr 3 w Topczewie
1. Andrzej Karpiesiuk
2. Adam Krzysztof Gass
3. Joanna Popławska
4. Barbara Berg
5. Stanisław Trzeszczkowski
6. Roman Karpiesiuk
7. Stanisława Bogusz

Obwodowa komisja Wyborcza nr 4 w Wyszkach
1. Zdzisława Jabłońska
2. Justyna Miluska
3. Sławomir Tworkowski
4. Szczepan Kuryś
5. Marzena Falkowska
6. Wacława Danilczuk
7. Stanisław Danilczuk

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2007-04-30

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2007-05-02

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2007-04-30