Uchwała nr 3/07 Powiatowej Komisji Wyborczej w Bielsku Podlaskim z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Rudce

Na podstawie § 12 ust. 2 w związku z § 2 ust. 3 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic w m.st. Warszawie (M. P. z 2006 r. nr 61, poz. 641, nr 68, poz. 701, nr 5, poz. 67) Powiatowa Komisja Wyborcza w Bielsku Podlaskim uchwala, co następuje:

§ 1. Odwołuje się ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Rudce – p. Piotra Karpińskiego, zgłoszonego przez Wójta Gminy Rudka, na skutek rezygnacji z członkostwa w komisji.

§ 2. Powołuje się do składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Rudce – p. Wiesławę Rogucką, zgłoszoną przez Wójta Gminy Rudka.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Powiatowej Komisji Wyborczej.

 

Zofia Owierczuk-Radziwoniuk
Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2007-05-17

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2007-05-17

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2007-05-17