Postanowienie nr 27/07 Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i art. 17 ust. 1-3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) po rozpatrzeniu zgłoszeń kandydatów komitetów wyborczych na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach przedterminowych do Sejmiku Województwa Podlaskiego zarządzonych na 20 maja 2007 r. postanawiam, co następuje:

§ 1. Powołuje się Wojewódzką Komisję Wyborczą w Białymstoku w składzie określonym w załączniku nr 1.

§ 2. Powołuje się Powiatowe Komisje Wyborcze w Białymstoku, w Bielsku Podlaskim, w Hajnówce, w Mońkach, w Siemiatyczach w składzie określonym w załącznikach od nr 2 do nr 6.

§ 3. Powołuje się Miejską Komisję Wyborczą w Białymstoku – mieście na prawach powiatu w składzie określonym w załączniku nr 7.

§ 4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Jerzy Rypina
Komisarz Wyborczy w Białymstoku


Załącznik nr 3 do postanowienia nr 27/07 z dnia 5 kwietnia 2007 r. Komisarza Wyborczego w Białymstoku

Powiatowa Komisja Wyborcza w Bielsku Podlaskim

Skład komisji:
1. sędzia Zofia Owierczuk-Radziwoniuk
2. Anna Mieleszko
3. Jan Mordań
4. Przemysław Kunicki
5. Joanna Popławska
6. Larysa Kindziuk
7. Kazimierz Czarkowski
8. Ewa Ładniak
9. Beata Ostaszewska

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2007-04-11

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2007-04-11

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2007-04-11